Giải đề Cambridge IELTS 18 - Test 3 - Listening Part 1 - Wayside Camera Club

Giải đề Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 1 – Wayside Camera Club

Để cải thiện kỹ năng nghe nhằm chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi IELTS, các bạn hãy cùng IZONE luyện tập qua bài nghe Wayside Camera Club (Cambridge IELTS 18 – Test 3 – Listening Part 1) nhé!

Wayside-camera-club

A. BÀI NGHE WAYSIDE CAMERA CLUB

Questions 1-4

Complete the form below.

Write ONE WORD AND/OR A NUMBER for each answer.

Wayside Camera Clubmembership form

Name:

Email address:

Home address:

Heard about us:

Reasons for joining:

Type of membership:

Dan Green

dan1068@market.com

52 1. Street, Peacetown

from a 2.

to enter competitions,to 3.

4. membership (£30)

Questions 5-10

Complete the table below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS for each answer.
Photography competitions
Title of competition Instructions Feedback to Dan
5. “ A scene in the home The picture’s composition was not good.
“Beautiful Sunsets” Scene must show some 6. The 7. was wrong.
8. “ Scene must show 9. The photograph was too 10.

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

B. TRANSCRIPT

BREDA:   Hello, Wayside Camera Club, Breda speaking.

DAN:   Oh, hello, um, my name’s Dan and I’d like to join your club.

BREDA:   That’s great, Dan. We have an application form- would you like to complete it over the phone, then you can ask any questions you might have?

DAN:   Oh, yes, thanks.

BREDA:   OK, so what’s your family name?

DAN:   It’s Green- Dan Green.

BREDA:   So – can I take your email address?

DAN:   Yes, it’s dan1068@market.com.

BREDA:   Thanks. And what about your home address?

DAN:   Well, I’m about ten miles away from your club in Peacetown. I live in a house there.

BREDA:   OK, so what’s the house number and street?

DAN:   It’s 52 Marrowfield StreetQ1

BREDA:   Is that M-A double R-O-W-F-l-E-L-D?

DAN:   That’s right.

BREDA:   … and that’s Peacetown, you said?

DAN:   Uhuh.

——

BREDA:   So how did you hear about our club? Did you look on the internet?

DAN:   I usually do that, but this time, well, I was talking to a relative the other day and he suggested it. Q2

BREDA:   Oh, is he a member too?

DAN:   He belongs to another club – but he’d heard good things about yours.

BREDA:   OK. So what do you hope to get from joining?

DAN:   Well, one thing that really interests me is the competitions that you have. I enjoy entering those.

BREDA:   Right. Anything else?

DAN:   Well, I also like to socialise with other photographers. Q3

BREDA:   That’s great. So what type of membership would you like?

DAN:   What are the options?

BREDA:   It’s £30 a year for full membership or £20 a year if you’re an associate. Q4

DAN:   I think I’ll go for the full membership, then.

BREDA:   That’s a good idea because you can’t vote in meetings with an associate membership.

——

BREDA:   If I could just find out a bit more about you …

DAN:   OK.

BREDA:   So you said you wanted to compete- have you ever won any photography competitions?

DAN:   Not yet, but I have entered three in the past.

BREDA:   Oh, that’s interesting. So why don’t you tell me something about those? Let’s start with the first one.

DAN:   Well, the theme was entitled ‘Domestic Life’Q5

BREDA:   I see – so it had to be something related to the home?

DAN:   Yeah. I chose to take a photo of a family sitting round the dinner table having a meal, and, urn, I didn’t win, but I did get some feedback.

BREDA:   Oh, what did the judges say?

DAN:   That it was too ‘busy’ as a picture.

BREDA:   Aha – so it was the composition of the picture that they criticised?

DAN:   That’s right – and once they’d told me that, I could see my mistake.

BREDA:   So what was the theme of the second competition?

DAN:   Well, my university was on the coast and that area gets a lot of beautiful sunsets so that was the theme.

BREDA:   Oh, sunsets, that’s a great theme.

DAN:   Yes. The instructions were to capture the clouds as well – it couldn’t just be blue sky and a setting sun. Q6

BREDA:   Sure, cause they give you all those amazing pinks and purples.

DAN:   Yeah – and I thought I’d done that well, but the feedback was that I should have waited a bit longer to get the shot.

BREDA:   I see. So the timing wasn’t rightQ7

DAN:   Yes – I took it too soon, basically. And then the third competition I entered was called ‘Animal Magic’Q8

BREDA:   Well, that’s a difficult subject!

DAN:   I know! I had to take hundreds of shots.

BREDA:   I’m sure – because animals move all the time.

DAN:   That’s what we had to show – there had to be some movement in the sceneQ9 I got a great shot of a fox in the end, but I took it at night and, well, I suspected that it was a bit dark, which is what I was toldQ10

BREDA:   Well Dan – you seem to be really keen and we’d be delighted to have you in our club. I’m sure we can help with all those areas that you’ve outlined.

DAN:   Thanks, that’s great.

Questions 1-10 dạng Gap-fill

Cách làm: 

  • B1: Đọc lướt các chỗ trống cần điền đáp án. Khoanh tròn giới hạn từ cần điền
  • B2: Đoán nhanh xem liệu loại từ cần điền vào chỗ trống là loại từ gì (danh từ, động từ, tính từ hay trạng từ) và xác định dạng từ (tên quốc gia, tên người, con số ….)
  • B3: Xác định những từ khóa trong câu chứa chỗ trống cần điền.
  • B4: Nghe và lựa chọn đáp án

1 Home address: 52 (1) _____ Street, Peacetown

 

Từ cần điền là một danh từ chỉ tên đường. Theo như spelling trong script, tên đường được đánh vần là M-A double R-O-W-F-I-E-L-D.

 

=> đáp án là Marrowfield

BREDA: Thanks. And what about your home address?

[…]

DAN: It’s 52 Marrowfield Street

BREDA: Is that M-A double R-O-W-F-I-E-L-D?

DAN: That’s right.

 BREDA: … and that’s Peacetown, you said?

DAN: Uhuh.

2 Heard about us: from a (2) _____ 

 

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ nguồn thông tin  giúp Dan biết tới câu lạc bộ. Dan nói rằng mình hay tìm thông tin trên mạng, nhưng lần này Dan biết đến câu lạc bộ khi đang nói chuyện với một người họ hàng và anh ấy đã gợi ý nó.

 

=> đáp án là relative

BREDA: So how did you hear about our club? Did you look on the internet?

DAN: I usually do that, but this time, well, I was talking to a relative the other day and he suggested it.

3 Reasons for joining

  • to enter competition
  • to (3) _____ 

 

Đáp án cần điền là một động từ nguyên thể (do đứng sau “to”) chỉ lý do tham gia vào câu lạc bộ. Lý do thứ nhất là tham gia vào các cuộc thi (to enter competition), lý do thứ hai là để giao tiếp với những thợ chụp ảnh khác.

 

=> đáp án là socialise/socialize

BREDA: OK. So what do you hope to get from joining?

DAN: Well, one thing that really interests me is the competitions that you have. I enjoy entering those.

BREDA: Right. Anything else?

DAN: Well, also like to socialise with other photographers.

4 Type of membership: (4) _____ membership (£30)

 

Đáp án cần điền là một tính từ đứng trước danh từ “membership”. Ở đây, Breda nhắc đến 2 loại tư cách thành viên: 

  • (1) full membership (thành viên chính thức) – £30 
  • (2) associate (cộng tác viên) – £20. 

Dan chọn làm thành viên chính thức.

 

=> đáp án là full

BREDA: It’s £30 a year for full membership or £20 a year if you’re an associate. 

DAN: I think I’ll go for the full membership, then.

5 Title of competition (5) _____

 

Đáp án cần điền là một danh từ, chỉ chủ đề của cuộc thi. Theo lời của Dan, cuộc thi thứ nhất được đặt tiêu đề là ‘Domestic Life’.

 

=> đáp án là Domestic Life

DAN: Well, the theme was entitled Domestic Life’.

6 Instructions Scene must show some (6) _____

 

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ sự vật mà phải xuất hiện trong cảnh. Ở đây, theo hướng dẫn, cảnh phải bao gồm những đám mây. Vì “đám mây” là danh từ đếm được nên khi đứng sau “some” phải chuyển thành số nhiều.

 

=> đáp án là clouds

DAN: Yes. The instructions were to capture the clouds as well – it couldn’t just be blue sky and a setting sun.

7 The (7) _____ was wrong.

 

Đáp án cần điền là một danh từ, chỉ một lỗi sai trong bài dự thi của Dan. Theo lời của Breda, thời gian không chính xác.

 

=> đáp án là timing

DAN: Yeah — and I thought I’d done that well, but the feedback was that I should have waited a bit longer to get the shot.

BREDA: I see. So the timing wasn’t right.

8 Title of competition (8) _____

 

Đáp án cần điền là tiêu đề của cuộc thi thứ ba. Theo lời của Dan, cuộc thi thứ ba mà Dan tham gia có tên gọi là ‘Animal Magic’.

 

=> đáp án là Animal Magic

DAN: Yes — I took it too soon, basically. And then the third competition I entered was called Animal Magic’.

9 Scene must show (9) _____ 

 

Đáp án cần điền là một danh từ chỉ sự vật mà phải xuất hiện trong cảnh. Ở đây, vì động vật luôn luôn vận động nên cái cần ghi lại là chuyển động của động vật.

 

=> đáp án là (animal) movement

BREDA: I’m sure — because animals move all the time.

DAN: That’s what we had to show — there had to be some movement in the scene

10 The photograph was too (10) _____.

 

Đáp án cần điền là một tính từ bổ sung tính chất cho chủ ngữ “photograph”, vì đứng sau động từ to be ‘was’. Theo lời của Dan, Dan đã có một bức ảnh của một con cáo, nhưng do chụp vào ban đêm nên bức ảnh hơi tối.

 

=> đáp án là dark

DAN: I got a great shot of a fox in the end, but I took it at night and, well, I suspected that it was a bit dark, which is what I was told.

Bên trên là bài nghe Wayside camera club – Cambridge IELTS 18 – Test 3 (Listening Part 1). Hy vọng là các bạn sẽ thấy bài nghe này có ích. Chúc các bạn học tốt!