Cách ôn IELTS Writing cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất

Cách ôn IELTS Writing cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất

IELTS Writing có thể nói là một trong những kỹ năng gây khó khăn cho rất nhiều các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu học IELTS. Chính vì vậy, trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn ôn kỹ năng IELTS Writing một cách hiệu quả.

Cách luyện Writing IELTS cho người mới bắt đầu hiệu quả

Tìm hiểu về các dạng bài thi IELTS Writing

“Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng” – câu nói này không chỉ đúng trong lĩnh vực quân sự, mà còn đúng trong các lĩnh vực cuộc sống khác, kể cả học tập. Việc học IELTS cũng vậy, nếu bạn không biết được các bạn sẽ phải đối mặt với điều gì trong một bài thi IELTS Writing thì xác suất chúng ta “thua trận” là rất cao.

Vậy trong một bài thi IELTS Writing có những gì?

Nội dung bài thi IELTS Writing

Bài thi IELTS được chia làm 2 bài tập chính:

 IELTS Writing Task 1IELTS Writing Task 2
Yêu cầu

Với bài tập này, bạn được yêu cầu mô tả, so sánh một biểu đồ, bản đồ hoặc sơ đồ miêu tả một chu trình. 

Bài tập này đánh giá khả năng tổng hợp, so sánh thông tin của thí sinh

Với bài tập này, bạn được yêu cầu viết một bài luận để đưa ra các nguyên nhân & giải pháp cho một vấn đề xã hội hoặc thảo  luận về các quan điểm…

Bài tập này đánh giá khả năng xây dựng luận điểm với các dẫn chứng để củng cố cho luận điểm đó.

Thời gian

Thời gian làm bài thi IELTS Writing kéo dài 60 phút

Lưu ý:
– Bạn nên dành tối đa 20 phút cho Task 1, bởi nó chiếm ⅓ số điểm
– Bạn nên dành tối đa 40 phút cho Task 2, bởi nó chiếm ⅔ số điểm

Các dạng bài trong IELTS Writing

 IELTS Writing Task 1IELTS Writing Task 2
Dạng bài
 1. Biểu đồ đường (Line graph)
 2. Biểu đồ cột (Bar chart)
 3. Biểu đồ tròn (Pie chart)
 4. Bảng (Table)
 5. Bản đồ (Map)
 6. Sơ đồ quy trình (Process and Diagram)
 7. Biểu đồ hỗn hợp (Mixed Graph)
 1. Ý kiến (Opinion essay)
 2. Bàn luận (Discussion essay) 
 3. Liệt kê (List essay)
 4. 2 câu hỏi (2-part questions) 

Dưới đây là thông tin chi tiết về một số dạng bài trong IELTS Writing

IELTS Writing Task 1

 • Biểu đồ đường (Line graph)

Biểu đồ đường (line graph) là một biểu đồ thể hiện số liệu của từng nhóm thông tin khác nhau. Thường biểu đồ này sẽ thể hiện sự thay đổi của các số liệu theo thời gian.

Các dạng bài IELTS Writing

 • Biểu đồ cột (bar chart)

Cũng giống như biểu đồ đường, biểu đồ cột (bar chart) cũng thể hiện số liệu thông tin của các nhóm số liệu khác nhau, tuy nhiên dạng biểu đồ này có thể có sự thay đổi về thời gian hoặc không.

Ngoài ra, biểu đồ cột (bar chart) có thể được biểu thị theo dạng nằm ngang (như hình dưới), nằm dọc, hoặc xếp chồng.  

 • Biểu đồ tròn (Pie chart)

Biểu đồ tròn (Pie chart) thường được dùng để biểu thị số liệu dưới dạng (%)- phần trăm, dạng biểu đồ này có thể có hoặc không có sự thay đổi về thời gian.

Các dạng bài IELTS Writing

 • Bảng (Table)

Các số liệu không chỉ được thể hiện trên biểu đồ mà còn có thể biểu thị dưới dạng bảng (table), mặc dù có hình thức khác nhau nhưng về bản chất, bảng số liệu không có gì khác với các dạng biểu đồ đường, cột hay tròn.

Bảng (Table) là dạng bài thường kết hợp đi kèm với một dạng biểu đồ nhất định để tạo thành dạng bài hỗn hợp (Mixed Graph).  

Các dạng bài IELTS Writing

 • Bản đồ (Map)

Dạng bài Bản đồ (Map) thường được biểu thị dưới dạng hình ảnh. Đây là dạng bài thường gồm 2 bản đồ thể hiện sự thay đổi của 1 địa điểm trước và sau một thời gian.

Các dạng bài IELTS Writing

 • Sơ đồ quy trình (Process and Diagram)

Dạng bài Sơ đồ quy trình (Process and Diagram) này bao gồm 2 loại chính:

– Chu trình tự nhiên (natural process): Diễn tả một quá trình tự nhiên như quá trình bốc hơi nước, quá trình sinh trưởng của một loại động vật…

– Chu trình nhân tạo (man-made process): Diễn tả quá trình một sản phẩm được chế tạo như thế nào, hoặc một loại máy móc vận hành… 

Các dạng bài IELTS Writing

 • Biểu đồ hỗn hợp (Mixed Graph)

Biểu đồ hỗn hợp (Mixed Graph) là dạng bài gồm có 2 dạng bảng biểu kết hợp với nhau, biểu thị thông tin khác nhau và 2 bảng biểu thường khác khác loại với nhau.

Các dạng bài IELTS Writing

(Ảnh: biểu đồ tròn kết hợp với dạng bảng)

IELTS Writing Task 2

Opinion essay

Dạng bài này yêu cầu bạn đưa ra quan đi cá nhân về một luận điểm. Bạn có thể không đồng ý, đồng ý, hoặc nửa đồng ý và nửa phản đối luận điểm đó. 

VD:  A big salary is much more important than job satisfaction. To what extent do you agree or disagree?

Discussion essay

Dạng bài này yêu cầu bạn phải nói đến cả 2 chiều của vấn đề rồi mới đưa ra ý kiến cá nhân.

Ví dụ: Some people think that strict punishments for driving offenses are the key to reducing traffic accidents. Others, however, believe that other measures would be more effective in improving road safety. Discuss both these views and give your own opinion.

List essay

Có 2 dạng phổ biến của dạng bài này.
– Advantages (Ích lợi) &  Disadvantages (Tác hại)
– Problems (Vấn đề) & Solutions (Cách giải quyết

VD: There is growing evidence that man-made activities are making global temperatures higher. What might be the man-made causes of temperatures rising? How should we deal with this problem?

2-part questions

Dạng bài này sẽ đưa ra 2 câu hỏi khác nhau. Bạn cần trả lời cả hai câu hỏi mà đề bài đã đưa thông qua bài viết của mình.

Ví dụ: Happiness is considered very important in life. Why is it difficult to define?  What factors are important in achieving happiness? 

Tìm hiểu về cách triển khai chung cho từng bài tập

Cách triển khai chung cho các bài IELTS Writing Task 1

Bố cục chung của một bài IELTS Writing Task 1 gồm 3 đoạn

Đoạn 1Introduction
(mở bài)
Introduction: Đối với phần mở bài, bạn cần nêu rõ nội dung của biểu đồ, nêu lại đầy đủ các thông tin có trong đề bài, và tuyệt đối đừng nêu ra những quan điểm, ý kiến cá nhân của mình.
Để có thể viết mở bài trong 2 phút, bạn có thể tham khảo bài sau

Overview

(tóm tắt)

Với phần tóm tắt, tùy thuộc vào việc biểu đồ có thời gian hay không mà các bạn có thể triển khai như sau:

– Đối với biểu đồ không có thời gian: Câu tóm tắt sẽ tóm gọn lại những đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ, đặc biệt là những số liệu lớn nhất/ nhỏ nhất. 

Đối với biểu đồ có thời gian: Ngoài những đặc điểm nổi bật nhất của biểu đồ, bạn nên nêu xu hướng thay đổi theo thời gian của biểu đồ.

Đoạn 2Body paragraph 1
(thân đoạn 1)
Chọn và diễn tả một số thông tin quan trọng của biểu đồ 
Đoạn 3

Body paragraph 2

(thân đoạn 2)

Chọn và diễn tả một số thông tin quan trọng của biểu đồ

Lưu ý: 

Với Thân đoạn 1Thân đoạn 2 trong bài Writing Task 1, bạn có thể phân chia bố cục theo 2 cách: 

– Đối với biểu đồ không có thời gian

Các bạn nên nhóm các số liệu có đặc điểm tương đồng để dễ so sánh. Chẳng hạn: Thân đoạn 1 so sánh, miêu tả nhóm số liệu lớn, còn thân đoạn 2 thì ngược lại, so sánh miêu tả nhóm số liệu nhỏ.

Đối với biểu đồ có thời gian:
Cách đơn giản nhất là chọn một mốc thời gian X có sự thay đổi số liệu rõ rệt, ở thân đoạn 1 các thông tin cần miêu tả là mốc thời gian đầu đến X, thân đoạn 2 là mốc thời gian X đến điểm cuối của biểu đồ. 

Các bạn hoàn toàn có thể cải thiện kỹ năng viết writing task 1 qua dạng bài |Phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 1| trên website của IZONE. Khi làm dạng bài này, các bạn có thể hiểu rõ từng chi tiết  trong bài mẫu và học hỏi cách những cựu giám khảo như Simon viết một bài IELTS Writing Task 1.

Cách triển khai chung cho các bài IELTS Writing Task 2

Bố cục chung của một bài IELTS Writing Task 2 gồm 4 đoạn

Đoạn 1Introduction
(mở bài)

General Statement: Đây là câu giới thiệu bối cảnh của thông tin trong mở bài. Với câu này bạn cần paraphrase lại đề bài để cho người đọc biết bài viết của bạn sẽ nói về điều gì

Thesis Statement: Với câu Thesis Statement, bạn cần trả lời câu hỏi của đề bài và nêu ra quan điểm cá nhân của mình.

Đoạn 2Body paragraph 1
(thân đoạn 1)
Triển khai lập luận thứ nhất 
Đoạn 3

Body paragraph 2

(thân đoạn 2)

Triển khai lập luận thứ hai 
Đoạn 4Conclusion
(kết luận)
Tóm tắt lại ý chính của bài và khẳng định lại quan điểm của bạn  một lần nữa. 

Lưu ý: Các bạn có thể cải thiện kỹ năng viết writing task 2 của mình thông qua qua dạng bài |Phân tích bài mẫu IELTS Writing Task 2| trên website của IZONE. Khi làm dạng bài này, các bạn có thể hiểu rõ từng chi tiết  trong bài mẫu và học hỏi cách những cựu giám khảo như Simon viết một bài IELTS Writing Task 2. 

Kinh nghiệm luyện thi Writing IELTS

Sau khi đã nắm rõ được các dạng bài  có trong bài thi IELTS Writing, các bạn hãy tham khảo một số kinh nghiệm khi ôn thi kỹ năng Viết dưới đây nhé!

Lên một kế hoạch ôn luyện rõ ràng

Mục tiêu về điểm số

IZONE cho rằng việc lên một mục tiêu rõ ràng sẽ giúp bạn tiết kiệm phần lớn thời gian & công sức. 

Giả sử các điểm thành phần của bạn lần lượt là:

 • Listening: 8
 • Reading: 7
 • Speaking: 6

Nếu như, các bạn muốn đạt được IELTS 7.0 Overall thì điểm Writing bạn cần phải đạt được: là 6.5-7.0+.

Mục tiêu về thời gian

Sau khi đã có một mục tiêu cụ thể, các bạn hãy xác định thời gian mong muốn đạt được số điểm này. Xin lưu ý rằng: Việc đưa ra thời gian phải “thực tế” với trình độ hiện tại của bạn.

Nếu bạn đang ở trình độ 3 – 4.0 IELTS Writing và muốn chỉ sau 1-2 tháng có thể lên được 6.5+ IELTS Writing thì đây là một mục tiêu “quá xa vời”. Việc đặt một mục tiêu bất khả thi, không chỉ khiến bạn bị căng thẳng, mà còn gây ra tâm lý chán nản khi không hoàn thành được mục tiêu.

Các bạn có thể tham gia các kỳ thi thử do BC hoặc IDP tổ chức, để cọ xát với đề thi thực tế, cũng như biết được trình độ hiện tại của mình đang ở đâu.

Lên kế hoạch và bám sát kế hoạch

Sau khi đã rõ được mục tiêu của mình, bây giờ bạn cần phải thiết lập cho mình một kế hoạch học tập và bám sát với kế hoạch của mình.

Dựa vào thời gian mà các bạn có, các bạn có thể lên kế hoạch học tập khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung quãng thời gian học nên chia làm 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1: Củng cố nền tảng từ vựng & ngữ pháp

Trong giai đoạn này, bạn cần củng cố lại vốn từ vựng & nền tảng ngữ pháp. 

 • Với từ vựng:

Các bạn có thể học những từ vựng liên quan đến IELTS Writing Task 1 (những từ vựng chỉ sự tăng giảm, các cách diễn đạt về thời gian, phần trăm..v.v). Còn đối với Writing Task 2, các bạn có thể trang bị cho mình từ vựng về những chủ đề quen thuộc, thường hay xuất hiện trong các kỳ thi IELTS.

 • Với ngữ pháp

Trong giai đoạn này, các bạn hãy ôn luyện lại qua những chủ điểm ngữ pháp quan trọng như: thì của động từ (đặc biệt là thì hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, thì quá khứ đơn, thì tương lai đơn), tính từ & trạng từ, câu bị động.

Giai đoạn 2: Luyện các dạng câu hỏi có trong bài thi

Sau khi kết thúc giai đoạn 1, các bạn có thể bắt đầu giai đoạn 2 bằng việc học những cách xử lý với từng dạng câu hỏi có trong bài thi IELTS Writing. 

Chẳng hạn: Với Task 1, các bạn cần nắm được cách xử lý 7 dạng câu hỏi. Bạn cần phải biết được mở bài sẽ viết như nào? Thân bài sẽ có mấy đoạn và mỗi đoạn sẽ viết cái gì.

Lưu ý: Trong giai đoạn này, các bạn chưa cần phải ép mình viết được hoàn chỉnh 1 bài trong thời gian đúng như bài thi cho phép

Giai đoạn 3: Luyện đề

Đến giai đoạn 3, cũng là giai đoạn quan trọng nhất. Trong giai đoạn này, các bạn sẽ cần phải ép bản thân mình làm các bài thi trong thời gian quy định. Điều  này sẽ giúp các bạn làm quen với môi trường trong phòng thi.

Sau khi viết  bài xong, các bạn hãy xem lại thành quả của mình và tự kiểm tra các lỗi về ngữ pháp & từ vựng, cũng như đánh giá các ý đã được liên kết một cách chặt chẽ, mạch lạc với nhau chưa? Nếu chưa thì cần phải sửa như nào?

Tìm hiểu các tiêu chí chấm điểm trong IELTS Writing

Việc tìm hiểu kỹ các tiêu chí trong bài thi IELTS Writing cũng sẽ rất quan trọng. Nhiều bạn cho rằng chỉ cần bài viết của mình sử dụng từ vựng hay, cấu trúc ngữ pháp nâng cao thì chắc chắn bài của mình sẽ đạt điểm cao.

Tuy nhiên, trong thực tế ngoài từ vựng và ngữ pháp thì một bài Academic Essay tốt cần phải đáp ứng 2 tiêu chí quan trọng khác là Task Response và Coherence & Cohesion. 2 tiêu chí này chiếm đến 50% số điểm bài Writing Task 2 của bạn. Vì vậy, dù từ vựng có hay đến mấy, ngữ pháp có nâng cao đến đâu mà các ý của bạn không rõ ràng, không được sắp xếp hợp lý với nhau thì cũng khó có thể đạt điểm cao được.

Để có thể hiểu rõ hơn về các tiêu chí chấm điểm trong bài thi IELTS Writing, bạn có thể tham khảo Hướng dẫn xây dựng lộ trình tự học IELTS Writing từ 0 – 7.0 từ AZ

Các website ôn luyện IELTS Writing

Dưới đây là một số trang web sẽ giúp các bạn cải thiện được kỹ năng Viết của mình

Izone.edu.vn

Có thể nói, một trong những website tốt nhất hiện nay để học writing là website chính thức của IZONE.

IELTS Writing IZONE

Có 3 chuyên mục chính tương ứng với 3 trình độ, do đó các bạn có thể dễ dàng lựa chọn chuyên mục học writing phù hợp với mình.

Chuyên mục Nội dung
Writing 3.0-4.5Các bạn có thể học những cách diễn đạt từ vựng trong IELTS Writing, cũng như những chiến thuật để xử lý các bài IELTS Writing.
Writing 4.5-6.0

Các bạn có thể ứng dụng kiến thức ngữ pháp thông qua việc dịch từ Việt sang Anh. 

Bên cạnh đó, các bạn còn có thể học cách phân tích bài IELTS Writing của những cựu giám khảo như Simon, qua đó nắm được một bài IELTS Writing được viết như nào? Ý tưởng triển khai bài viết của tác giả là gì.

Writing 6.0-8.0Ở chuyên mục này, các bạn có thể tìm thấy được những bài Sample chất lượng của IZONE.

Một điểm tuyệt vời nữa của website IZONE là các bài được cung cấp các đáp án rất chi tiết & giải thích tỉ mỉ. Sau khi làm bài tập xong, các bạn có thể so sánh đáp án của mình với các đáp án trên web. Nếu sai, các bạn có thể biết mình sai ở chỗ nào và vì sao lại sai.

Các bạn có thể tham khảo bài sau để có thể tự mình trải nghiệm cảm giác khi học trên website của IZONE nhé: Phân tích bài mẫu Writing Task 2 – Dependence

Tuy nhiên, một nhược điểm của website izone.edu.vn đó là chưa hoàn toàn phù hợp với người dùng điện thoại để học.

IELTS Simon

Chắc hẳn trang web IELTS của cựu giám khảo Simon cũng đã không còn quá xa lạ với các bạn ôn luyện cho kỳ thi IELTS. Khi học tại website này, các bạn sẽ có thể tha hồ học những bài giảng miễn phí và chiến thuật để xử lý các bài thi IELTS.

IELTS Writing

Với kỹ năng Writing, giám khảo Simon sẽ hướng dẫn các bạn lên dàn ý cho từng bài. Sau đó sẽ đăng bài mẫu band 9.0. Tuy nhiên, hiện nay trang web này đã không còn cập nhật những nội dung của các đề thi mới.

Bên cạnh trang web này, các bạn hoàn toàn có thể học các cuốn sách do Simon viết tại đây: Sách IELTS Simon – Bộ sách kinh điển của các “chiến binh” IELTS

Writeandimprove.com

Writeandimprove.com là một trang web khá hay để các bạn có thể luyện kỹ năng writing của mình. Tại trang web này, bạn có thể tha hồ viết bài với vô số chủ đề được xếp theo mức độ từ dễ đến khó.

IELTS Writing

Sau khi viết bài xong và nộp bài, bài viết của bạn sẽ được phân tích một cách tự động, và bạn sẽ nhận được kết quả phân tích bài của mình. Qua đó, bạn có thể biết được bạn đang sai lỗi ngữ pháp nào? Từ vựng sử dụng trong bài viết chủ yếu đang ở trình độ nào. 

Trên đây là toàn bộ kinh nghiệm học tập, ôn luyện IELTS Writing mà IZONE muốn chia sẻ cùng các bạn. Rất mong bài viết này đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích.