Writing 4.5 - 6.0 | IZONE

Phân tích Writing Task 2 – Unit 7 – Dependence

Nguồn: IELTS Simon

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have  become more independent. Discuss both views and give your own opinion.

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

People have different views about whether we are more or less dependent on others nowadays. In my view, modern life forces us to be  more independent than people were in the past. 

Body Paragraph 1

There are two main reasons why it could be argued that we are more  dependent on each other now. Firstly, life is more complex and difficult,  especially because the cost of living has increased so dramatically. For  example, young adults tend to rely on their parents for help when buying  a house. Property prices are higher than ever, and without help it would  be impossible for many people to pay a deposit and a mortgage. Secondly, people seem to be more ambitious nowadays, and they want  a better quality of life for their families. This means that both parents usually need to work full-time, and they depend on support from  grandparents and babysitters for child care. 

Body Paragraph 2

However, I would agree with those who believe that people are more  independent these days. In most countries, families are becoming  smaller and more dispersed, which means that people cannot count on  relatives as much as they used to. We also have more freedom to travel and live far away from our home towns. For example, many students choose to study abroad instead of going to their local university, and this experience makes them more independent as they learn to live alone. Another factor in this growing independence is technology, which allows us to work alone and from any part of the world. 

Conclusion

In conclusion, while there are some reasons to believe that people now  depend on each other more, my own view is that we are more independent than ever. 

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body Paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng tổng hợp từ vựng

1. General Vocabulary

[wptb id=7385]

2. Topic-related vocabulary

[wptb id=7386]

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài: Some people think that in the modern world we are more dependent on each other, while others think that people have  become more independent. Discuss both views and give your

Intro: 2 câu

  • General Statement: 1 câu

Nhắc lại nội dung phần đề bài, để người đọc biết được bối cảnh và phạm vi bàn luận của bài văn.

  • Thesis Statement: 1 câu

Trả lời câu hỏi của đề bài (ở đây là nêu quan điểm cá nhân: cuộc sống hiện đại buộc chúng ta phải độc lập hơn so với trong quá khứ).

Body 1: 6 câu

Câu 1: Topic Sentence: Nêu nội dung chính của đoạn văn: đề cập đến một lập luận trái với ý mình (con người ngày nay phụ thuộc lẫn nhau hơn).

Câu 2: Nêu lý do thứ nhất khiến con người phải phụ thuộc lẫn nhau hơn: Cuộc sống trở nên phức tạp và khó khăn hơn, đặc biệt là chi phí sinh hoạt gia tăng đáng kể.

Câu 3: Đưa ra ví dụ về việc chi phí sinh hoạt gia tăng khiến con người phải phụ thuộc vào nhau như thế nào: Người trẻ phải nhờ vào cha mẹ khi mua nhà.

Câu 4: Tiếp tục khai thác sâu hơn ví dụ vừa nêu: Do giá nhà cao nên không thể mua nhà nếu không được cha mẹ giúp. 

Câu 5: Nêu lý do thứ hai khiến con người phải phụ thuộc lẫn nhau hơn: Con người tham vọng và muốn có một cuộc sống chất lượng hơn cho gia đình.

Câu 6: Làm rõ lý do thứ hai được nêu ra ở câu năm: Con người tham vọng hơn thì sẽ thế nào mà phải phụ thuộc vào người khác? -> Đi làm cả ngày -> phải nhờ ông bà hoặc người trông trẻ chăm con giúp.

Body 2: 5 câu

Câu 1: Topic Sentence: Nêu nội dung chính của đoạn văn: Tôi vẫn cho rằng con người ngày nay độc lập hơn (bất kể những lý giải cho việc con người có thể phải phụ thuộc hơn nêu trên).

Câu 2: Nêu lý do đầu tiên khiến người viết tin rằng con người ngày nay độc lập hơn: Các gia đình ở xa nhau nên không thể dựa dẫm vào nhau. 

Câu 3: Nêu lý do thứ hai khiến người viết tin rằng con người ngày nay độc lập hơn: Chúng ta có được sự tự do để có thể đi du lịch và chọn sống xa nhà.

Câu 4: Đưa ra ví dụ cho ý được nêu ở câu ba: Nếu chúng ta sống xa nhà thì điều đó sẽ giúp ta độc lập hơn như thế nào?

Câu 5: Nêu lý do thứ ba khiến người viết tin rằng con người ngày nay độc lập hơn: Công nghệ giúp ta có thể làm việc một mình từ bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Conclusion: Nhắc lại quan điểm đã trình bày trong 2 đoạn thân bài: tồn tại các lý do để tin rằng con người ngày nay phụ thuộc lẫn nhau hơn, tuy nhiên người viết vẫn tin rằng con người ngày nay độc lập hơn bao giờ hết.

Bài làm