Phân tích bài mẫu Writing Task 2 – Topic: Crime

Nguồn: Ielts Simon

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE phân tích lối viết của giám khảo Simon và hoàn thiện bài writing task 2 sau đây nhé!

Đề bài: Some people who have been in prison become good citizens later, and it is often argued that these are the best people to talk to  teenagers about the dangers of committing a crime. To what extent do you agree or disagree?

A. Translation (Dịch)

Trước khi đi sâu vào phân tích cấu trúc bài Ielts Writing Task 2 trên, các bạn hãy làm bài dịch sau để có thể củng cố thêm từ vựng và ngữ pháp khi gặp đề writing này nhé.

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Introduction

Đúng là các cựu tù nhân có thể trở thành những thành viên bình thường, hữu ích của xã hội. Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng việc ​​để những người như vậy nói chuyện với thanh thiếu niên về trải nghiệm của họ là cách tốt nhất để ngăn họ vi phạm pháp luật.

Body Paragraph 1

Theo tôi, thanh thiếu niên có khả năng dễ chấp nhận lời khuyên từ một người có thể nói từ  kinh nghiệm. Những người phạm tội đã được cải tạo có thể nói với những người trẻ tuổi về việc họ đã tham gia vào việc phạm tội  như thế nào, sự nguy hiểm của lối sống tội phạm và cuộc sống trong tù thực sự như thế nào. Họ cũng có thể xóa tan bất kỳ ý tưởng nào mà thanh thiếu niên có thể có về những tên tội phạm có cuộc sống hào nhoáng. Trong khi thanh thiếu niên thường thờ ơ với sự hướng dẫn được đưa ra  bởi những người lớn tuổi, tôi tưởng tượng rằng hầu hết các bạn trẻ sẽ cực kỳ muốn nghe những câu chuyện của một cựu phạm nhân. Bản chất sống động và có lẽ gây sốc của những câu chuyện này có thể sẽ có tác động mạnh mẽ.

Body Paragraph 2

Các giải pháp thay thế sử dụng tội phạm cải tạo để giáo dục thanh thiếu niên về việc phạm tội  sẽ kém hiệu quả hơn nhiều. Một lựa chọn là các sĩ quan cảnh sát đến thăm các trường học và nói chuyện với những người trẻ tuổi. Điều này có thể hữu ích trong việc thông báo cho thanh thiếu niên về những gì xảy ra với những kẻ vi phạm pháp luật khi họ bị bắt,nhưng những người trẻ tuổi thường miễn cưỡng nhận lời khuyên từ những người có thẩm quyền. Lựa chọn thứ hai là giáo viên nhà trường nói chuyện với học sinh của họ về tội phạm, nhưng tôi nghi ngờ rằng học sinh sẽ coi giáo viên có là nguồn thông tin đáng tin cậy về chủ đề này hay không. Cuối cùng, phim giáo dục có thể chứa nhiều thông tin , nhưng sẽ không có cơ hội để giới trẻ tương tác và đặt câu hỏi.

Conclusion

Tóm lại, tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm rằng những người đã thay đổi  cuộc sống của họ sau khi chấp hành án tù có thể giúp ngăn chặn các thanh thiếu niên phạm tội.

B. Analyze (Phân Tích)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Sau khi đã dịch xong các câu trong phần A, các bạn hãy đưa ra nhận xét về vai trò của từng phần và câu trong bài writing trên nhé

1. Introduction

2. Body Paragraph 1

3. Body paragraph 2

4. Conclusion

C. Bảng Tổng Hợp Từ Vựng

1. General Vocabulary

Từ vựngNghĩa
discourage sb from …
I completely agree with the idea that allowing such people to  speak to teenagers about their experiences is the best way to discourage  them from breaking the law. 
ngăn ai đó khỏi … 
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng việc ​​để những người như vậy nói chuyện với thanh thiếu niên về trải nghiệm của họ là cách tốt nhất để ngăn họ vi phạm pháp luật.
become involved in  …
Reformed offenders can tell young  people about how they became involved in crime
tham gia …
Những người phạm tội đã được cải tạo có thể nói với những người trẻ tuổi về việc họ đã tham gia vào việc phạm tội  như thế nào, 
like 
the dangers of a  criminal lifestyle, and what life in prison is really like.
như 
sự nguy hiểm của lối sống tội phạm và cuộc sống trong tù thực sự như thế nào.
dispel (v)
They can also dispel  any ideas that teenagers may have about criminals leading glamorous  lives.
xoá tan 
Họ cũng có thể xóa tan bất kỳ ý tưởng nào mà thanh thiếu niên có thể có về những tên tội phạm có cuộc sống hào nhoáng.
keen to do something 
I imagine that most of them would be extremely keen to  hear the stories of an ex-offender.
muốn làm điều gì 
tôi tưởng tượng rằng hầu hết các bạn trẻ sẽ cực kỳ muốn nghe những câu chuyện của một cựu phạm nhân.
vivid (adj)The vivid and perhaps shocking nature  of these stories is likely to have a powerful impact. sống động 
Bản chất sống động và có lẽ gây sốc của những câu chuyện này có thể sẽ có tác động mạnh mẽ.
have a powerful impact 
The vivid and perhaps shocking nature  of these stories is likely to have a powerful impact. 
có tác động mạnh mẽ 
Bản chất sống động và có lẽ gây sốc của những câu chuyện này có thể sẽ có tác động mạnh mẽ.
alternative (n)
The alternatives to using reformed criminals to educate teenagers about  crime would be much less effective.
giải pháp thay thế 
Các giải pháp thay thế sử dụng tội phạm cải tạo để giáo dục thanh thiếu niên về việc phạm tội  sẽ kém hiệu quả hơn nhiều. 
option (n)
One option would be for police  officers to visit schools and talk to young people. 
lựa chọn 
Một lựa chọn là các sĩ quan cảnh sát đến thăm các trường học và nói chuyện với những người trẻ tuổi.
inform (v)
This could be useful in  terms of informing teens about what happens to lawbreakers when they  are caught, 
thông báo 
Điều này có thể hữu ích trong việc thông báo cho thanh thiếu niên về những gì xảy ra với những kẻ vi phạm pháp luật khi họ bị bắt, 
reluctant to …
but young people are often reluctant to take advice from  figures of authority.
miễn cưỡng với … 
nhưng những người trẻ tuổi thường miễn cưỡng nhận lời khuyên từ những người có thẩm quyền.
doubt (v)
but I doubt that students would see  teachers as credible sources of information about this topic.
nghi ngờ 
nhưng tôi nghi ngờ rằng học sinh sẽ coi giáo viên có là nguồn thông tin đáng tin cậy về chủ đề này hay không.
credible (adj)
but I doubt that students would see  teachers as credible sources of information about this topic.
đáng tin cậy
 nhưng tôi nghi ngờ rằng học sinh sẽ coi giáo viên có là nguồn thông tin đáng tin cậy về chủ đề này hay không.
informative (adj)
Finally,  educational films might be informative, but there would be no opportunity  for young people to interact and ask questions. 
chứa nhiều thông tin
Cuối cùng, phim giáo dục có thể chứa nhiều thông tin , nhưng sẽ không có cơ hội để giới trẻ tương tác và đặt câu hỏi.
interact (v)
Finally,  educational films might be informative, but there would be no opportunity  for young people to interact and ask questions. 
tương tác 
Cuối cùng, phim giáo dục có thể chứa nhiều thông tin , nhưng sẽ không có cơ hội để giới trẻ tương tác và đặt câu hỏi.
deter (v)
In conclusion, I fully support the view that people who have turned their  lives around after serving a prison sentence could help to deter teenagers  from committing crimes. 
ngăn chặn 
Tóm lại, tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm rằng những người đã thay đổi  cuộc sống của họ sau khi chấp hành án tù có thể giúp ngăn chặn các thanh thiếu niên phạm tội.

2. Topic-related Vocabulary

Từ vựngNghĩa
ex-prisoner (n)
It is true that ex-prisoners can become normal, productive members of  society. 
cựu tù nhân
Đúng là các cựu tù nhân có thể trở thành những thành viên bình thường, hữu ích của xã hội.
productive (adj)
It is true that ex-prisoners can become normal, productive members of  society. 
hữu ích 
Đúng là các cựu tù nhân có thể trở thành những thành viên bình thường, hữu ích của xã hội.
break the law 
I completely agree with the idea that allowing such people to  speak to teenagers about their experiences is the best way to discourage  them from breaking the law. 
vi phạm pháp luật 

Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến rằng việc ​​để những người như vậy nói chuyện với thanh thiếu niên về trải nghiệm của họ là cách tốt nhất để ngăn họ vi phạm pháp luật.
advice (n)
In my opinion, teenagers are more likely to accept advice from someone  who can speak from experience.
lời khuyên 
Theo tôi, thanh thiếu niên có khả năng dễ chấp nhận lời khuyên từ một người có thể nói từ  kinh nghiệm.
experience (n)
In my opinion, teenagers are more likely to accept advice from someone  who can speak from experience.
kinh nghiệm 
Theo tôi, thanh thiếu niên có khả năng dễ chấp nhận lời khuyên từ một người có thể nói từ  kinh nghiệm.
reformed offenders (n)
Reformed offenders can tell young  people about how they became involved in crime
những người phạm tội đã được cải tạo 
Những người phạm tội đã được cải tạo có thể nói với những người trẻ tuổi về việc họ đã tham gia vào việc phạm tội  như thế nào, 
criminal lifestyle 
the dangers of a  criminal lifestyle, and what life in prison is really like.
lối sống tội phạm 
sự nguy hiểm của lối sống tội phạm và cuộc sống trong tù thực sự như thế nào.
criminal (n)
They can also dispel  any ideas that teenagers may have about criminals leading glamorous  lives. 
tội phạm 
Họ cũng có thể xóa tan bất kỳ ý tưởng nào mà thanh thiếu niên có thể có về những tên tội phạm có cuộc sống hào nhoáng.
lead glamorous lives 
They can also dispel  any ideas that teenagers may have about criminals leading glamorous  lives. 
có cuộc sống hào nhoáng 
Họ cũng có thể xóa tan bất kỳ ý tưởng nào mà thanh thiếu niên có thể có về những tên tội phạm có cuộc sống hào nhoáng.
adolescent (n)
While adolescents are often indifferent to the guidance given by  older people
thanh thiếu niên 
Trong khi thanh thiếu niên thường thờ ơ với sự hướng dẫn được đưa ra  bởi những người lớn tuổi
indifferent to …
While adolescents are often indifferent to the guidance given by  older people
thờ ơ với …
Trong khi thanh thiếu niên thường thờ ơ với sự hướng dẫn được đưa ra  bởi những người lớn tuổi, 
ex-offender (n)
I imagine that most of them would be extremely keen to  hear the stories of an ex-offender.
cựu phạm nhân 
tôi tưởng tượng rằng hầu hết các bạn trẻ sẽ cực kỳ muốn nghe những câu chuyện của một cựu phạm nhân.
educate (v)
The alternatives to using reformed criminals to educate teenagers about  crime would be much less effective.
giáo dục 
Các giải pháp thay thế sử dụng tội phạm cải tạo để giáo dục thanh thiếu niên về việc phạm tội  sẽ kém hiệu quả hơn nhiều. 
police officer (n)
One option would be for police  officers to visit schools and talk to young people. 
sĩ quan cảnh sát 
Một lựa chọn là các sĩ quan cảnh sát đến thăm các trường học và nói chuyện với những người trẻ tuổi.
lawbreaker (n)
This could be useful in  terms of informing teens about what happens to lawbreakers when they  are caught, 
kẻ vi phạm pháp luật 
Điều này có thể hữu ích trong việc thông báo cho thanh thiếu niên về những gì xảy ra với những kẻ vi phạm pháp luật khi họ bị bắt, 
figure of authority 
but young people are often reluctant to take advice from  figures of authority.
người có thẩm quyền 
nhưng những người trẻ tuổi thường miễn cưỡng nhận lời khuyên từ những người có thẩm quyền.
crime (n)A second option would be for school teachers to  speak to their students about crimetội phạm Lựa chọn thứ hai là giáo viên nhà trường nói chuyện với học sinh của họ về tội phạm
serve a prison sentence 
In conclusion, I fully support the view that people who have turned their  lives around after serving a prison sentence could help to deter teenagers  from committing crimes. 
chấp hành án tù
Tóm lại, tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm rằng những người đã thay đổi  cuộc sống của họ sau khi chấp hành án tù có thể giúp ngăn chặn các thanh thiếu niên phạm tội.
commit a crime 
In conclusion, I fully support the view that people who have turned their  lives around after serving a prison sentence could help to deter teenagers  from committing crimes
phạm tội
Tóm lại, tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm rằng những người đã thay đổi  cuộc sống của họ sau khi chấp hành án tù có thể giúp ngăn chặn các thanh thiếu niên phạm tội.

D. Rewrite (Viết lại)

Sau khi đã nắm vững các từ vựng, ngữ pháp và cấu trúc của bài viết các bạn hãy viết lại bài theo định hướng sau nhé!

Đề bài: Some people who have been in prison become good citizens later, and it is often argued that these are the best people to talk to  teenagers about the dangers of committing a crime. To what extent do you agree or disagree?

Intro: 2 câu

 • General Statement: 1 câu

Nhắc lại nội dung phần đề bài, để người đọc biết được bối cảnh và phạm vi bàn luận của bài văn: một số cựu tù nhân đã hoàn lương, thành công dân tốt trong xã hội.

 • Thesis Statement: 1 câu

Trả lời câu hỏi của đề bài – nêu quan điểm cá nhân: đồng ý với quan điểm rằng để những cựu tù nhân hoàn lương này nói chuyện với thanh thiếu niên là cách tốt nhất để khiến họ không có ý định phạm tội.

Body 1: 5 câu 

 • Câu 1 (Topic sentence): Nêu nội dung chính của đoạn văn: Người có trải  nghiệm thực tế sẽ thuyết phục thanh thiếu niên dễ hơn.
 • Câu 2: Nêu rõ trải nghiệm phạm tội là thế nào: con đường sa ngã, sự nguy hiểm khi làm tội phạm, và trải nghiệm tồi tệ trong tù.
 • Câu 3: Kinh nghiệm thực tế sẽ đánh tan ảo tưởng về cuộc sống hào nhoáng của  tội phạm.
 • Câu 4: Bàn về điểm tốt của việc dùng các cựu tù nhân hoàn lương: người trẻ thường thờ ơ với lời khuyên của người lớn tuổi, nhưng sẽ thích nghe chuyện của các cựu tội phạm này.
 • Câu 5: Giải thích điểm tốt nêu trên: Chuyện của cựu tội phạm hấp dẫn vì có sự sống động gây shock, vậy nên sẽ có tác động mạnh đến thanh thiếu niên.

Body 2: 5 câu

 • Câu 1: Nêu nội dung chính của đoạn văn: các phương pháp khác kém hiệu quả hơn nhiều
 • Câu 2: Nêu phương án thay thế đầu tiên: để cảnh sát đến trường nói chuyện với thanh thiếu niên.
 • Câu 3: Công nhận điểm tốt của phương án này, nhưng cũng chỉ ra điểm hạn chế: người trẻ thường ngại nghe lời khuyên từ người có quyền.
 • Câu 4: Nêu phương án thay thế thứ hai: để giáo viên nói chuyện với thanh thiếu niên + chỉ ra điểm hạn chế (giáo viên không có trải nghiệm thực với việc phạm tội, thanh thiếu niên sẽ không tin)
 • Câu 5: Nêu phương án thay thế thứ ba: dùng phim ảnh giáo dục. Công nhận điểm tốt của phương án này (có thể đưa nhiều thông tin hữu ích vào phim), nhưng cũng chỉ ra điểm hạn chế: người xem không thể hỏi han tương tác với nguồn thông tin.

Conclusion: Nhắc lại nội dung 2 đoạn thân bài: đồng ý với quan điểm rằng để những cựu tù nhân hoàn lương nói chuyện với thanh thiếu niên sẽ giúp họ không có ý định phạm tội.

Bài làm

phamvietha

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG