Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 Process chi tiết - Tổng hợp bài mẫu

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 Process chi tiết – Tổng hợp bài mẫu

IELTS Writing Task 1 Process là dạng bài thường gặp trong các đề thi IELTS. Tham khảo ngay hướng dẫn cách chinh phục phần thi này cùng IZONE ngay.

Giới thiệu về IELTS Writing Task 1 Process

Dạng bài Process của IELTS writing task 1, hay còn được gọi là dạng bài sơ đồ quy trình, là dạng bài yêu cầu thí sinh phải mô tả một quá trình nào đó.

Đặc điểm dễ nhất để phân biệt dạng bài Process với các dạng bài khác của IELTS writing task 1 như Chart (biểu đồ) hay Map (bản đồ) đó là hình ảnh của quy trình có các mũi tên thể hiện cho các bước của quy trình đó.

Dạng bài Process bao gồm 3 dạng bài nhỏ:

 1. Natural process (quá trình tự nhiên),
 2. Manufacturing Process (quá trình nhân tạo),
 3. Object Description (Mô tả sự thay đổi của một đồ vật qua thời gian).
Một số hình ảnh minh họa:

Giới thiệu về IELTS Writing Task 1 Process

Manufacturing Process: The illustrations show how chocolate is produced.

     Natural Process: The diagram below shows the life cycle of a salmon, from eggs to adult fish.

Natural Process: The diagram below shows the life cycle of a salmon, from eggs to adult fish.

Object Description: The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years.

Object Description: The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years.

Những lưu ý khi viết IELTS Writing Task 1 Process

Ngoài dạng bài Object Description (Mô tả sự thay đổi của một đồ vật qua thời gian), 2 dạng còn lại của Writing task 1 Process thường không có dấu hiệu về thời gian, vì vậy thí sinh phải sử dụng thì hiện tại đơn.
Những lưu ý khi viết IELTS Writing Task 1 Process
 
E.g: Salmon begin their lives in rivers where the adult fish lay and incubate their eggs. (Cá hồi bắt đầu vòng đời khi những con trưởng thành đẻ và ấp trứng.)

Khi nhìn vào Manufacturing Process (quy trình nhân tạo), thí sinh sẽ không thấy được người thực hiện hành động, vì vậy, thí sinh phải sử dụng câu bị động . Ngược lại, với Natural Process (quy trình tự nhiên) và Object Description (mô tả đồ vật), thí sinh có đối tượng rõ ràng, vì vậy phải sử dụng chủ động .

Để có thể hiểu rõ hơn về câu bị động cũng như những lỗi sai mà học viên dễ mắc phải với chủ điểm ngữ pháp này, bạn có thể tham khảo bài: Tất tần tật các lỗi ngữ pháp thí sinh nào cũng mắc phải – IELTS Grammar Mistakes.

Hướng dẫn viết IELTS Writing Task 1 Process

Giống như bố cục viết các đề writing task 1 khác, IELTS writing task 1 Process cũng bao gồm 4 phần chính:

 • Introduction (Mở đoạn)
 • Overview (Tóm tắt)
 • Body paragraph 1 (Thân đoạn 1)
 • Body paragraph 2 (Thân đoạn 2)
 • Kỹ  năng mà thí sinh cần nắm được khi viết Introduction của IELTS writing task 1 Process là paraphrasing (Viết lại câu với nghĩa không đổi). Thí sinh cần phải paraphrase lại đề bài ở Introduction. 
 • Cách thức paraphrasing dễ nhất đó chính là sử dụng các từ hoặc cụm từ đồng nghĩa.

Ví dụ: Citizens có thể thay thế bằng “residents” và “inhabitants” 

Đề bài có thể được chia thành 2 phần như sau: The illustrations show (1) how chocolate is produced. (2)

 • Với phần (1), có một số nhóm từ đồng nghĩa cơ bản sau mà thí sinh phải nhớ khi viết dạng bài Process

The illustrations = The diagram = The picture 

Show = illustrate = describe 

 • Với phần (2), thí sinh có thể sử dụng thêm 1 cách paraphrase đó là việc biến đổi loại từ

Produced (v) -> production (n)

Vậy từ đề bài: The illustrations show (1) how chocolate is produced. (2)
→ Chúng ta có introduction như sau: The picture illustrates the production of chocolate.

Lưu ý: Các bạn có thể học thêm những cách paraphrase khác thông qua SERIES PARAPHRASE WRITING có trong group IELTS IZONE

 • Trong phần overview của dạng bài Process, thí sinh cần phải khái quát được 2 thông tin, 
  • Thông tin (1) là có bao nhiêu bước/giai đoạn chính trong quá trình, 
  • Thông tin (2) là giới thiệu được nguyên liệu ban đầu và thành phẩm cuối cùng là gì.

Thông tin 1: Có bao nhiêu bước? Chúng ta có một số mẫu câu sau đây:

There are……steps/stages in + Noun (Có bao nhiêu bước)
E.g: There are ten steps in chocolate production.
(Có 10 bước trong việc sản xuất socola)

 1. The process contains/is comprised of/consists of…..steps/stages (Quá trình này bao gồm bao nhiêu bước)
  E.g: The process of making chocolate contains 10 steps.
  (Quá trình làm socola gồm 10 bước)

Thông tin 2: giới thiệu nguyên liệu đầu vào và thành phẩm cuối cùng

The process starts with + Noun/when + Mệnh đề and ends/finishes + Noun/when + Mệnh đề. 

E.g: The process starts with cacao beans being harvested and finishes when liquid chocolate is made. (Quá trình này bắt đầu với việc các hạt cacao được thu hoạch và kết thúc khi socola dạng lỏng được làm ra)

Lưu ý: Với dạng bài object description, loại thông tin (2) có thể liệt kê những thay đổi rõ ràng nhất của đồ vật chúng ta cần mô tả. 

Với ảnh 1.3 – miêu tả về chân ngựa, chúng ta có thể nói về 2 sự thay đổi dễ nhìn thấy nhất: kích thước và số lượng ngón.

Object Description: The diagrams below show the development of the horse over a period of 40 million years.
E.g: It is noticeable that the size of a horse becomes bigger through stages and the toes are gradually converted to a hoof. (Có thể nhận thấy rằng kích thước của một con ngựa trở nên lớn hơn qua các giai đoạn và các ngón chân dần dần chuyển thành móng guốc)

Với dạng bài Process, chúng ta sẽ chia thành 2 body paragraph, mỗi body paragraph mô tả một nửa của quá trình.

Về việc mô tả quá trình, như đã nói ở mục 2:

Với dạng Manufacturing Process (Quá trình nhân tạo) ta sử dụng câu bị động:

E.g: Cacao trees are grown in South America, Africa and Indonesia.
(Cây ca cao được trồng nhiều ở Nam Mỹ, Châu Phi và Indonesia.) 

Với dạng Natural Process ( Quá trình tự nhiên), ta sử dụng câu chủ động

E.g: In the first stage, salmon eggs grow and become small fish.
(Trong giai đoạn đầu, trứng cá hồi lớn lên và trở thành cá nhỏ)

Vì bản chất của quá trình là sự tiếp nối của nhiều bước, khi viết, thí sinh cần thêm vào các “cohesive devices” để làm tăng điểm cho tiêu chí “Coherence and Cohesion”

E.g: In the first step, ripe red pods of cacao beans are harvested. Then, they are cut in halves to collect white cocoa beans inside. (Đầu tiên, những quả ca-cao chín đỏ được thu hoạch. Sau đó, chúng được cắt đôi để thu lấy hạt cacao trắng bên trong.)Để hiểu rõ hơn về cohesive devices, các bạn có thể tham khảo bài sau: IELTS Writing Unit 5: Khác biệt giữa bài viết Band 7.0 và Band 8.0

 • Chúng ta có thể chia “cohesive devices” của dạng bài Process thành những phần chính như sau:

Bước đầu

In the beginning, In the first step, firstly, first

Các bước tiếp theo

Next, Then, Afterwards, in the next step, in the second step, in the third step, Secondly, thirdly, at the following stage, Subsequently, in the subsequent step…….

Bước cuối cùng

Finally, in the final step, in the last step,……

 • Xét trong tiêu chí chấm điểm của writing thì thí sinh nếu sử dụng & lạm dụng từ nối một cách máy móc thì band điểm của phần coherence & cohesion sẽ chỉ rơi vào band 5-6,  thí sinh nên thay đổi vị trí của “Cohesive devices” thay vì luôn luôn đứng ở đầu câu.

E.g: In the first step, ripe red pods of cacao beans are harvested (Đầu câu). They then are cut in halves to collect white cocoa beans inside. (Giữa câu)

Bên cạnh việc dùng các “cohesive device”, chúng ta cũng có thể sử dụng một số cấu trúc để thiện các bước của một giai đoạn:

Bước đầu

The process starts with/begins with + Noun

The process begins/starts when + mệnh đề 

The first step is that + mệnh đề 

E.g: The process starts with the harvest of ripe red cacao beans

Các bước tiếp theo

This is followed by + Noun + Noun

The second/third…..step continues with + Noun

The second/third…..step is that + mệnh đề

E.g: This is followed by cocoa beans being exposed to direct sunlight

Bước cuối cùng

The process finishes/completes with + Noun

The final step is that + mệnh đề 

E.g: The process finishes when the inner part is pressed and liquid chocolate is made. 

 • Để làm tăng điểm Grammatical Range and Accuracy trong writing, có một tiêu chí quan trọng đó là sử dụng đa dạng các loại câu trong tiếng Anh. Dưới đây sẽ là một số mẫu câu hữu dụng có thể áp dụng thường xuyên trong dạng bài Process:

[Để có thể hiểu rõ hơn về các tiêu chí chấm điểm bài IELTS Writing, các bạn có thể tham khảo bài sau: Hướng dẫn xây dựng lộ trình tự học IELTS Writing từ 0 – 7.0 từ A-Z]

 • Before/After: Dùng cho 2 bước nối tiếp nhau trong 1 giai đoạn

Before/After + Ving + Vp2, S + V

S + V before/after + Ving + Vp2

E.g: After being harvested, ripe red pods of cacao beans are cut in halves to collect white cocoa beans inside (Sau khi được thu hoạch, những quả ca-cao chín đỏ mọng được cắt đôi để lấy những hạt cacao trắng bên trong)

 • Once: Dùng cho 2 bước nối tiếp nhau

Once + S + V, S + V 

E.g: Once ripe red pods of cacao beans are harvested, they are cut in halves to collect white cocoa beans inside. (Sau khi được thu hoạch, những quả ca-cao chín đỏ mọng được cắt đôi để lấy những hạt cacao trắng bên trong)

 • Relative Clauses – Mệnh đề quan hệ:

E.g: The large sacks of dried cocoa beans are transferred to trucks or lorries on which they are taken to the factory.

Để có thể hiểu rõ hơn về mệnh đề quan hệ, bạn có thể tham khảo bài sau: Unit 44: Relative clauses 1 – Grammar & Vocabulary 3.0 – 4.5

 • While: Dùng cho 2 hành động cùng được thực hiện song song 

While S + V, S + V

S + V while S + V 

E.g: While the dried cocoa beans are crushed, the outer shell is eliminated.
(Trong khi hạt cacao khô được nghiền nhỏ, lớp vỏ bên ngoài sẽ bị loại bỏ.)

Tổng hợp các bài mẫu IELTS Writing Task 1 Process hay

Manufacturing Process:

Tổng hợp các bài mẫu IELTS Writing Task 1 Process hay

Natural Process:

Tổng hợp các bài mẫu IELTS Writing Task 1 Process hay

Lưu ý: Hiện nay, trên website của IZONE, với chuyên mục Phân tích bài mẫu IELTS Writing,  các bạn hoàn toàn có thể học cách viết các dạng bài writing task 1 thông qua việc phân tích về từ ngữ, cấu trúc, cũng như cách sắp xếp ý của những bài mẫu được viết bởi cựu giám khảo Simon. 

Các bạn có thể tham khảo bài Phân tích bài mẫu Ielts Writing Task 1: Village of Chorleywood để có thể hiểu rõ hơn nhé!

GV IZONE: Ngô Đức Lộc