Listening 6.0 - 8.0 | IZONE

Chinh phục Listening Part 3 chỉ với mẹo đơn giản này

Trong bài viết này, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một chiến thuật cực bổ ích để ghi điểm trong Part 3. Đó chính là kĩ thuật ‘Identify attitude and opinion’ (Xác định thái độ và ý kiến của người nói).

1. Tại sao chúng ta cần làm động tác này khi nghe?

Những người nói trong hội thoại sẽ luôn luôn có nhiều quan điểm khác nhau, nhưng mục đích cuối cùng của họ vẫn là để đạt được một sự đồng thuận nào đó hay nói cách khác, chính là đáp án chúng ta cần nghe. Chính vì vậy, khi xác định được thái độ của người nói về một vấn đề, đồng thời tìm được đúng từ khóa trong câu hỏi, chúng ta sẽ biết được đó có phải là đáp án đúng hay không.

2. Các loại quan điểm và thái độ nào thường xuất hiện trong bài nghe?

Chúng ta có thể phân loại các quan điểm ra làm 3 nhóm chính:

  1. Hoàn toàn đồng ý
  2. Lưỡng lự
  3. Hoàn toàn không đồng ý
    Ngoài ra, để thể hiện được 3 quan điểm trên, chúng ta nên cố gắng nghe những từ thể hiện thái độ, ví dụ như thái độ lo lắng, sợ sệt, bối rối, nghi ngờ … chúng có vai trò rất lớn trong việc bày tỏ quan điểm.

3. Xác định từ khóa trong bài nghe:

Kể cả khi bạn đã xác định được quan điểm của người nói, điều quan trọng nữa là phải xác định được từ khóa mà đề bài hỏi, để tránh rơi vào cái bẫy nghe được từ nào trước thì khoanh nó làm đáp án luôn

4. Bài tập ứng dụng

Các bạn hãy áp dụng phương pháp ở trên vào việc làm bài tập này nhé: (Nguồn: sách IELTS advantage Listening):

Listen to an extract from a Listening Section 3 task. What aspect of the research did the students find surprising? Choose the correct answer (A, B or C).
A. The amount of time it took to achieve results.
B. The reaction of the public to the research.
C. The findings that the research produced.

A: So what did you think about the research?
B: I thought it was well thought out, although it did take three years to produce any results.
A: Yes, but that’s to be expected given the age of the participants. I mean, they had to chart their progress over several years.
A: I suppose so.
B: But didn’t you think the results were astonishing? I know you did.
A: Yeah, me too.
B: It’s amazing to think that watching TV can have such a clear demonstrated effect on children’s obesity problems. It’s quite alarming really.
A: I agree.
B: People were generally unimpressed by the findings know, which is typical when there’s a suggestion that we change our behavior.

Có thể thấy rằng cả 3 khía cạnh ở đáp án A (amount of time), B (reaction of the public) và C (findings) đều sẽ được nhắc đến. Nhiều bạn không có thói quen đọc kĩ câu hỏi, cứ thấy từ nào được nhắc tới thì khoanh luôn, nên sẽ rất dễ bị đề bài đánh lừa.
Ở trong trường hợp này, từ khóa của chúng ta là chữ ‘surprising’ -> tức là chúng ta phải nghe xem điều gì khiến các bạn học sinh cảm thấy ngạc nhiên thì mới ra được đáp án đúng. Và câu hỏi nhắc đến “students”, tức là phải cả A và B đều thấy ngạc nhiên.

Đáp án A: cả A và B đều nhất trí:

B: I thought it was well thought out, although it did take three years to produce any results.
A: Yes, but that’s to be expected given the age of the participants.

Tuy nhiên lượng thời gian đã được dự đoán trước (..although it did take 3 years to produce any results), không có gì đáng ngạc nhiên cả => loại trừ đáp án A.

Đáp án B: thái độ của B là không hề thấy ngạc nhiên:

B: People were generally unimpressed by the findings know, which is typical when there’s a suggestion that we change our behavior.

Từ Typical ở đây thể hiện ý: B thấy thái độ của công chúng với kết quả nghiên cứu này là cũng dễ hiểu, vì đó là thái độ đặc trưng với kiểu sự việc này rồi => Loại trừ đáp án B.

Đáp án C:

B: But didn’t you think the results were astonishing? I know you did.
A: Yeah, me too.

Phần didn’t you thinkYeah, me too cho thấy A và B đều nhất trí với nhau. Từ cho thấy astonishing thái độ ở đây là ngạc nhiên => Đáp án C là đúng.