Listening 4.5 - 6.0 | IZONE

KỸ NĂNG LÀM BÀI MATCHING TRONG IELTS LISTENING

Matching là một dạng bài phổ biến trong IELTS Listening mà mình tin đã và đang làm khó nhiều bạn học IELTS bởi các bạn vừa phải nhìn câu hỏi vừa nhìn chữ cần điền. Trong bài này IZONE sẽ đưa ra các bước thực hiện cho dạng bài này nhé.

A. BÀI TẬP NGHE

Đầu tiên, các bạn hãy làm thử bài nghe dưới đây trước nhé!

Bài tập: Questions 26-30 (Test 1 – Cam 14)

Questions 26-30

What decision do the students make about each of the following parts of their presentation?

Choose FIVE answers from the box and write the correct letter, A-G, next to Questions 26-30.

Decisions

A     use visuals
B     keep it short
C     involve other students
D     check the information is accurate
E     provide a handout
F     focus on one example
G    do online research

Parts of the presentation

26. historical background
27. Geographical factors
28. Past mistakes
29. Future risks
30. International implications

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn cùng tìm hiểu các kỹ năng hữu ích sau giúp bạn cải thiện khi làm dạng bài này nhé

B. KỸ NĂNG LÀM BÀI MATCHING

Bước 1: Pre-listening: Đọc đáp án và gạch chân từ khóa trong hai dãy thông tin

Trong hai dãy thông tin đưa ra, các bạn hãy cố gắng tập trung nhiều hơn vào phần thông tin trong bảng (A – G) do số lượng đáp án có sẵn thường NHIỀU HƠN số lượng cần điền (ví dụ: 7 đáp án đã cho từ A – G nhưng chỉ có 5 câu). Bên cạnh đó, do thứ tự xuất hiện thông tin là tương ứng vs số câu nên các bạn không cần chú ý quá nhiều đến phần câu (1-5).

Khi nghe mình phải BAO QUÁT được hết toàn bộ thông tin trong phần đáp án bằng cách đọc và gạch chân các keywords.

Ví dụ:

Đáp án D: check the information is accurate -> gạch chân từ check, information, accurate

Đáp án E: provide a handout -> gạch chân từ handout

Bước 2: While-listening

  • Để ý sự chuyển tiếp giữa các câu hỏi

Các câu hỏi sẽ đi lần lượt theo đoạn audio, do đó cần nhận biết được sự chuyển tiếp giữa các câu dựa vào các keywords đã gạch chân ở TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI.

Ví dụ:

So I suppose we’ll begin with some general historical background (câu 26) about why coastal cities were established …

Yes. We should mention some geographical factors (câu 27), ….

  • Nghe hiểu audio

Người ta sẽ không nói nguyên văn những gì mình nhìn thấy trong đáp án, nên các bạn cần cố gắng hiểu người ta đang nói về cái gì thay vì chăm chăm nhìn xem người ta có nói từ trong đáp án không.

Hãy chuẩn bị tâm lý sẽ nghe những synonyms hay các cách diễn đạt mang nghĩa tương đồng.

Ví dụ:

26. Historical Background -> đáp án B: keep it short

So I suppose we’ll begin with some general historical background about why coastal cities were established. But we don’t want to spend too long on that. The other students will already know a bit about it.

-> “But we don’t want to spend too long on that” là một cách diễn đạt lại của “keep it short”.

Trên đây là những bước các bạn có thể thực hiện khi làm bài Matching trong IELTS Listening.

Chúc các bạn học tốt!