Bài luyện kỹ năng Listening: WEATHER

Kỹ năng nghe và phát hiện 1 thông tin chi tiết trong cuộc nói chuyện là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP

Exercise: Listen to the recording and answer the questions.
(Nghe đoạn thu âm và trả lời những câu hỏi)

(Nguồn: esl-lab.com)

1. Friday’s weather was ______.

2. The high temperatures were ____ degrees.

3. Saturday evening’s forecast is predicting ______.

4. The skies should clear around ____.

5. What event will happen on Sunday evening?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé:

Câu 1:

Cách làm chung: đọc kĩ đáp án và xác định dạng thông tin cần chú ý, để ý đến thông tin này trong khi nghe.

Thông tin cần được nghe  ở đây là cảm giác của người đàn ông khi biết được về căn bệnh ung thư của mình. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: Man: Well, for those of you who went out today, I don't have to tell you it was clear, but muggy for most of the state. => đáp án đúng là B. fair and humid

Câu 2:

hông tin cần được nghe  ở đây là việc làm của người đàn ông sau khi biết được bệnh tình của mình. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: Man: . . with the high temperatures in the low to mid 90s. => đáp án đúng là B. 91-95

Câu 3:

Thông tin cần được nghe  ở đây là nguồn động lực sức mạnh chính của người đàn ông sau vài tháng trải qua căn bệnh. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: Man: We can expect light scattered showers over the northern part of the state bringing slightly cooler temperatures in the eighties. => đáp án đúng là C. some rain in parts of the state

Câu 4:

Thông tin cần được nghe  ở đây là đối tượng chịu trách nhiệm giúp đỡ người đàn ông với việc cho thuốc ở nhà. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: Man: . . . this rain should taper off by mid Sunday morning => đáp án đúng là A. 10:00 a.m.

Câu 5:

Thông tin cần được nghe  ở đây là bài học có thể rút ra từ câu chuyện này. So sánh với câu tương ứng trong bài nghe: Man: Skies should be clear Sunday night for those wanting to catch a glimpse of the partial lunar eclips => đáp án đúng là C. a lunar eclipse

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ

Nghĩa

Clear (adjective)


Well, for those of you who went out today, I don’t have to tell you it was clear, but muggy for most of the state, with the high temperatures in the low to mid 90s.

Trong xanh (tính từ)


Đối với những ai đã ra ngoài hôm nay, tôi không cần phải nói cho các bạn biết rằng bầu trời sẽ trong xanh nhưng thời tiết oi bức hầu hết khắp bang với nhiệt độ cao từ 90 đến 96 độ.

muggy (adjective)


Well, for those of you who went out today, I don’t have to tell you it was clear, but muggy for most of the state, with the high temperatures in the low to mid 90s.

oi bức (tính từ)


Đối với những ai đã ra ngoài hôm nay, tôi không cần phải nói cho các bạn biết rằng bầu trời sẽ trong xanh nhưng thời tiết oi bức hầu hết khắp bang với nhiệt độ cao từ 90 đến 96 độ.

Have the high of the day


The city of Elkview had the high for the day of 97 degrees. And that’s hot. I’m glad I’m working indoors today!

Mức cao nhất trong ngày


Thành phố Elkview có mức cao nhất trong ngày là 97 độ. Và trời thật nóng bức.  Tôi thấy vui vì mình đã làm trong nhà ngày hôm nay

In the high [10s - 90s]


For those of you planning outdoor activities tomorrow, you can expect fair skies for most of Saturday with temperatures in the high 90’s

Ở trong mức cao của một khoảng 10 (VD: 96-99)


Đối với những ai trong các bạn mà có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời ngày mai, các bạn có thể mong đợi bầu trời thoáng đãng cho hầu hết ngày thứ 7 với nhiệt độ lên đến khoảng 96 đến 99 độ.

Storm front


However, things might change by Saturday evening with a storm front moving in.

Rìa cơn bão


Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi vào tối thứ 7 với phần rìa của cơn bão kéo đến.

Light scattered shower


We can expect light scattered showers over the northern part of the state bringing slightly cooler temperatures in the eighties, but this rain should taper off by mid Sunday morning. It will be partly cloudy for most of the morning, but these clouds should move out by mid-afternoon.

Mưa nhẹ rải rác


Chúng ta có thể mong đợi những đợt mưa nhẹ rải rác ở phía Bắc của bang, điều sẽ mang lại khí hậu mát mẻ hơn trong những khoảng từ 80 độ đến 89 độ nhưng cơn mưa này sẽ nhỏ dần vào giữa sáng chủ nhật. Trời sẽ phần nào nhiều mây cho hầu hết buổi sáng, nhưng những đám mây sẽ bay đi  vào giữa buổi chiều

taper off


We can expect light scattered showers over the northern part of the state bringing slightly cooler temperatures in the eighties, but this rain should taper off by mid Sunday morning. It will be partly cloudy for most of the morning, but these clouds should move out by mid-afternoon.

giảm dần, nhỏ dần


Chúng ta có thể mong đợi những đợt mưa nhẹ rải rác ở phía Bắc của bang, điều sẽ mang lại khí hậu mát mẻ hơn trong những khoảng từ 80 độ đến 89 độ nhưng cơn mưa này sẽ nhỏ dần vào giữa sáng chủ nhật. Trời sẽ phần nào nhiều mây cho hầu hết buổi sáng, nhưng những đám mây sẽ bay đi  vào giữa buổi chiều

catch a glimpse of sth


Skies should be clear Sunday night for those wanting to catch a glimpse of the partial lunar eclipse. It should start at 10:47 pm. And that’s all for today’s weather.

nhìn thoáng qua điều gì


Bầu trời có lẽ sẽ thoáng đãng vào đêm Chủ nhật cho những người mong muốn được nhìn ngắm thoáng qua khoảnh khắc nguyệt thực một phần. Nó có lẽ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 47 phút đêm. Và đó là tất cả thời tiết của ngày hôm nay.

partial (adjective)


Skies should be clear Sunday night for those wanting to catch a glimpse of the partial lunar eclipse. It should start at 10:47 pm. And that’s all for today’s weather.

một phần (tính từ)


Bầu trời có lẽ sẽ thoáng đãng vào đêm Chủ nhật cho những người mong muốn được nhìn ngắm thoáng qua khoảnh khắc nguyệt thực một phần. Nó có lẽ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 47 phút đêm. Và đó là tất cả thời tiết của ngày hôm nay.

lunar eclipse


Skies should be clear Sunday night for those wanting to catch a glimpse of the partial lunar eclipse. It should start at 10:47 pm. And that’s all for today’s weather.

nguyệt thực


Bầu trời có lẽ sẽ thoáng đãng vào đêm Chủ nhật cho những người mong muốn được nhìn ngắm thoáng qua khoảnh khắc nguyệt thực một phần. Nó có lẽ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 47 phút đêm. Và đó là tất cả thời tiết của ngày hôm nay.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG