Listening 4.5 - 6.0 | IZONE

Bài luyện kỹ năng Listening: WEATHER

Kỹ năng nghe và phát hiện 1 thông tin chi tiết trong cuộc nói chuyện là một phần quan trọng của bài thi Listening IELTS. Các bạn hãy cùng luyện kỹ năng này qua bài nghe sau đây nhé:

A. BÀI TẬP

Exercise: Listen to the recording and answer the questions.
(Nghe đoạn thu âm và trả lời những câu hỏi)

(Nguồn: esl-lab.com)

1. Friday’s weather was ______.

2. The high temperatures were ____ degrees.

3. Saturday evening’s forecast is predicting ______.

4. The skies should clear around ____.

5. What event will happen on Sunday evening?

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

B. TRANSCRIPT

Bây giờ hãy cùng nhau xem nội dung cụ thể của bài nghe và câu hỏi, và tìm hiểu cách để làm bài nghe này một cách hiệu quả nhé:

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

C. GIẢI THÍCH ĐÁP ÁN

Sau khi làm xong bài nghe, các bạn hãy xem phần giải thích đáp án ở dưới đây nhé:

Câu hỏi Thông tin Giải thích
Câu 1. Friday’s weather was ______.

 1. wet and cool
 2. fair and humid
 3. warm and dry
Well, for those of you who went out today, I don’t have to tell you it was clear, but muggy for most of the state, with the high temperatures in the low to mid 90s Người đàn ông nói rằng bầu trời quang đãng nhưng nồm ẩm ở hầu hết bang.

muggy (adj) ~ humid (adj)
fair  (adj) ~ clear (adj)

→ Đáp án là B

Câu 2. The high temperatures were ____ degrees.

 1. 96 to 99
 2. 91-95
 3. 85 to 90
I don’t have to tell you it was clear, but muggy for most of the state, with the high temperatures in the low to mid 90s Người đàn ông nói rằng nhiệt độ cao trong khoảng từ 91-95 độ.

(low to mid 90s = 91 – 95 degrees)

→ Đáp án là B

Câu 3. Saturday evening’s forecast is predicting ______.

 1. heavy showers over the northern part
 2. light rain over the entire state
 3. some rain in parts of the state
However, things might change by Saturday evening with a storm front moving in. We can expect light scattered showers over the northern part of the state  Người đàn ông nói rằng tối thứ 7, theo dự báo thì sẽ có những đợt mưa rào nhẹ rải rác ở một số vùng trong bang.

Xét các đáp án

 1. heavy showers over the northern part (mưa lớn ở vùng phía Bắc). (Trái ngược với thông tin bài nghe là mưa rào nhẹ rải rác)
 2. light rain over the entire state (mưa nhẹ trên toàn tiểu bang) (Trái ngược với thông tin trong bài là chỉ mưa ở vùng phía Bắc của Bang) 
 3. some rain in parts of the state (mưa ở một số vùng trong bang) (Đây là lựa chọn hợp lý nhất trong 3 đáp án)

→ Đáp án là C

Câu 4. The skies should clear around ____.

 1. 10:00 a.m.
 2. 6:00 p.m.
 3. 3:00 p.m.
this rain should taper off by mid Sunday morning Người đàn ông nói rằng, cơn mưa này sẽ ngớt vào khoảng khoảng giữa buổi sáng (tức là khoảng 10h sáng)

→ Đáp án là A

Câu 5. What event will happen on Sunday evening?

 1. a solar eclipse
 2. a meteor shower
 3. a lunar eclipse
Skies should be clear Sunday night for those wanting to catch a glimpse of the partial lunar eclipse Người đàn ông nói rằng chủ nhật thì mọi người có thể bắt gặp nguyệt thực bán phần (the partial lunar eclipse).

→ Đáp án là C

Để hiểu rõ bài nghe hơn, các bạn hãy cùng nghe lại đoạn audio nhé:

D. BẢNG TỔNG HỢP TỪ VỰNG

Các bạn hãy xem bảng tổng hợp từ vựng dưới đây nhé!

Từ Nghĩa
Clear (adjective)

Well, for those of you who went out today, I don’t have to tell you it was clear, but muggy for most of the state, with the high temperatures in the low to mid 90s.

Trong xanh (tính từ)

Đối với những ai đã ra ngoài hôm nay, tôi không cần phải nói cho các bạn biết rằng bầu trời sẽ trong xanh nhưng thời tiết oi bức hầu hết khắp bang với nhiệt độ cao từ 90 đến 96 độ. 

muggy (adjective)

Well, for those of you who went out today, I don’t have to tell you it was clear, but muggy for most of the state, with the high temperatures in the low to mid 90s.

oi bức (tính từ)

Đối với những ai đã ra ngoài hôm nay, tôi không cần phải nói cho các bạn biết rằng bầu trời sẽ trong xanh nhưng thời tiết oi bức hầu hết khắp bang với nhiệt độ cao từ 90 đến 96 độ. 

Have the high of the day

The city of Elkview had the high for the day of 97 degrees. And that’s hot. I’m glad I’m working indoors today!

Mức cao nhất trong ngày

Thành phố Elkview có mức cao nhất trong ngày là 97 độ. Và trời thật nóng bức.  Tôi thấy vui vì mình đã làm trong nhà ngày hôm nay

In the high [10s – 90s]

For those of you planning outdoor activities tomorrow, you can expect fair skies for most of Saturday with temperatures in the high 90’s

Ở trong mức cao của một khoảng 10 (VD: 96-99)

Đối với những ai trong các bạn mà có kế hoạch tham gia các hoạt động ngoài trời ngày mai, các bạn có thể mong đợi bầu trời thoáng đãng cho hầu hết ngày thứ 7 với nhiệt độ lên đến khoảng 96 đến 99 độ.

Storm front

However, things might change by Saturday evening with a storm front moving in.

Rìa cơn bão

Tuy nhiên, mọi thứ có thể thay đổi vào tối thứ 7 với phần rìa của cơn bão kéo đến. 

Light scattered shower

We can expect light scattered showers over the northern part of the state bringing slightly cooler temperatures in the eighties, but this rain should taper off by mid Sunday morning. It will be partly cloudy for most of the morning, but these clouds should move out by mid-afternoon.

Mưa nhẹ rải rác

Chúng ta có thể mong đợi những đợt mưa nhẹ rải rác ở phía Bắc của bang, điều sẽ mang lại khí hậu mát mẻ hơn trong những khoảng từ 80 độ đến 89 độ nhưng cơn mưa này sẽ nhỏ dần vào giữa sáng chủ nhật. Trời sẽ phần nào nhiều mây cho hầu hết buổi sáng, nhưng những đám mây sẽ bay đi  vào giữa buổi chiều 

taper off

We can expect light scattered showers over the northern part of the state bringing slightly cooler temperatures in the eighties, but this rain should taper off by mid Sunday morning. It will be partly cloudy for most of the morning, but these clouds should move out by mid-afternoon.

giảm dần, nhỏ dần

Chúng ta có thể mong đợi những đợt mưa nhẹ rải rác ở phía Bắc của bang, điều sẽ mang lại khí hậu mát mẻ hơn trong những khoảng từ 80 độ đến 89 độ nhưng cơn mưa này sẽ nhỏ dần vào giữa sáng chủ nhật. Trời sẽ phần nào nhiều mây cho hầu hết buổi sáng, nhưng những đám mây sẽ bay đi  vào giữa buổi chiều

catch a glimpse of sth

Skies should be clear Sunday night for those wanting to catch a glimpse of the partial lunar eclipse. It should start at 10:47 pm. And that’s all for today’s weather.

nhìn thoáng qua điều gì

Bầu trời có lẽ sẽ thoáng đãng vào đêm Chủ nhật cho những người mong muốn được nhìn ngắm thoáng qua khoảnh khắc nguyệt thực một phần. Nó có lẽ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 47 phút đêm. Và đó là tất cả thời tiết của ngày hôm nay.

partial (adjective)

Skies should be clear Sunday night for those wanting to catch a glimpse of the partial lunar eclipse. It should start at 10:47 pm. And that’s all for today’s weather.

một phần (tính từ)

Bầu trời có lẽ sẽ thoáng đãng vào đêm Chủ nhật cho những người mong muốn được nhìn ngắm thoáng qua khoảnh khắc nguyệt thực một phần. Nó có lẽ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 47 phút đêm. Và đó là tất cả thời tiết của ngày hôm nay.

lunar eclipse (n)

Skies should be clear Sunday night for those wanting to catch a glimpse of the partial lunar eclipse. It should start at 10:47 pm. And that’s all for today’s weather.

nguyệt thực

Bầu trời có lẽ sẽ thoáng đãng vào đêm Chủ nhật cho những người mong muốn được nhìn ngắm thoáng qua khoảnh khắc nguyệt thực một phần. Nó có lẽ sẽ bắt đầu vào lúc 10 giờ 47 phút đêm. Và đó là tất cả thời tiết của ngày hôm nay.