3 Nguyên tắc sử dụng thì - Tense trong Writing Task 1

3 NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG THÌ (TENSE) TRONG WRITING TASK 1

Các bạn có biết một trong những yếu tố quan trọng để đánh giá điểm tiêu chí GRAMMAR của WRITING TASK 1, nhưng lại thường bị sử dụng theo cảm tính nhất là yếu tố nào không? IZONE bật mí với các bạn nhé! Đó chính là TENSES (các thì Tiếng Anh)

Vậy làm sao để sử dụng Thì một cách hiệu quả trong IELTS writing task 1? Chúng ta chỉ cần thuộc nằm lòng 3 nguyên tắc vô cùng đơn giản sau đây

NGUYÊN TẮC 1:

Dùng thì HIỆN TẠI ĐƠN cho phần giới thiệu biểu đồ/bản đồ/hoặc miêu tả các bước tiến hành trong dạng bài process.

      Ví dụ 1: The chart gives information about UK immigration, emigration and net migration between 1999 and 2008. (dạng bài biểu đồ)

      Ví dụ 2: At the beginning of the process, clay is dug from the ground. The clay is put through a metal grid, and it passes onto a roller where it is mixed with sand and water. (dạng bài process, miêu tả quá trình sản xuất gạch từ đất sét).

NGUYÊN TẮC 2:

Dùng thì QUÁ KHỨ ĐƠN cho việc miêu tả số liệu/đặc điểm của bản đồ/sơ đồ với các mốc thời gian trong quá khứ.

      Ví dụ: In 1999, the proportion of people using the Internet in the USA was about 20%. The figures for Canada and Mexico were lower, at about 10% and 5% respectively.

NGUYÊN TẮC 3:

Dùng WILL/ IS EXPECTED/ IS PREDICTED/… Để nói về dự đoán một xu hướng trong tương lai.

Phần lớn đề bài writing task 1 sẽ rơi vào trường hợp sử dụng nguyên tắc 1nguyên tắc 2, tuy nhiên vẫn sẽ có phần ít yêu cầu với số liệu được đưa ra ở dưới dạng dự đoán một xu hướng trong tương lai. Ở trường hợp này, mình sẽ dùng tương lai đơn, một số modal verb chỉ khả năng (could/may/might) và cấu trúc is expected /is predicted / is likely/…

      Ví dụ: By 2030, it is expected that the percentage of people using public transportation will increase by approximately 15% in all three countries.

Chỉ với ba quy tắc trên, các bạn đã có thể trở thành chuyên gia trong việc sử dụng Thì ở hầu hết các bài writing task 1 rồi. Nhân đây IZONE cũng xin gửi mọi người bộ tài liệu tổng hợp bài mẫu và các bài luyện tập phần writing task 1 của thầy Simon, để mọi người cùng thực hành và đối chiếu những nguyên tắc đã học nhé.

Chúc các bạn học tốt!