Grammar | IZONE

Phân biệt Hiện tại đơn và Hiện tại hoàn thành

 

1. Hiện tại đơn và Hiện tại hoàn thành khác nhau như thế nào?

Đối với các bạn đã nắm được tổng quan về ngữ pháp tiếng Anh, đặc biệt là kiến thức về các thì, thường sẽ hay mắc phải một loại lỗi: sử dụng các thì phức tạp một cách không cần thiết, nhằm mục đích khiến cho câu văn của mình nhìn có vẻ “xịn” hoặc cao cấp hơn. Ví dụ như, để diễn đạt ý “Tôi có một ông anh trai”, có 2 bạn học sinh diễn đạt như sau:

Bạn A: “I have a brother”.  Sử dụng thì Hiện tại đơn => câu đúng

Bạn B: “I have had a brother.” Sử dụng thì Hiện tại hoàn thành => đúng trong một vài bối cảnh đặc biệt, nhưng phần lớn trường hợp thì sai

Trong trường hợp này, việc bạn B sử dụng thì Hiện tại hoàn thành là hoàn toàn không cần thiết. Sự nhầm lẫn này còn có thể xuất phát từ việc bạn B đã nhớ định nghĩa của thì Hiện tại hoàn thành một cách máy móc: diễn tả 1 sự việc đã bắt đầu ở quá khứ, kéo dài đến hiện tại, và có thể tiếp tục ở tương lai. Đây thực ra chỉ là một trường hợp nhỏ trong các cách dùng của thì hiện tại hoàn thành. Trong chuyên mục Grammar, đã có một bài viết nói rõ về các chú ý về cách hiểu của thì này. Trong định nghĩa trên, phần “sự việc … kéo dài đến hiện tại, và có thể tiếp tục ở tương lai” chính là điểm bạn B chưa thực sự hiểu rõ.

Vậy các bạn hãy cùng tìm hiểu sự khác biệt của 2 thì này với IZONE nhé:

Thì Hiện tại đơn Thì Hiện tại hoàn thành
Khi người nói muốn chỉ muốn kể ra một hành động và không có ý định nhấn mạnh gì hay có ý đồ gì. Khi người nói muốn nói đến một hành động đã xảy ra trong quá khứ (có thể vẫn kéo dài đến hiện tại), nhưng người nói kể lại hành động này để nhấn mạnh kết quả của hành động hoặc có một ý đồ gì đó.
I don’t have much time to prepare for school, so I eat a sandwich every morning. – Would you like some cookies?
– I am full. I just have eaten a sandwich this morning.
Hành động ăn sandwich này là một hành động lặp đi lặp lại: sáng nào cũng ăn => dùng thì hiện tại đơn.
Quan trọng hơn là người nói không có ý đồ sâu xa gì ẩn sau câu nói, chỉ đơn giản là kể ra việc đó => ý đồ đơn giản thì dùng thì đơn giản (hiện tại đơn)
Người nói đang muốn tập trung nhấn mạnh kết quả của hành động ăn sandwich (con số 1: 1 cái sandwich đã được ăn rồi), nhằm đưa ra nguyên nhân cho ý: Tôi đã no rồi (Vì sáng nay tôi đã ăn một cái sandwich, nên hiện tại không thể ăn thêm nữa).
Mục đích sâu xa của người nói khi sử dụng Hiện tại hoàn thành trong câu này (giải thích cho việc đã no) là để từ chối khéo, tỏ ý không muốn đi ăn nữa.

2. Bài tập.

Điền dạng đúng của từ vào ô trống:

 

1. I (drink) 2 litres of water everyday. I believe this is a good way to keep myself hydrated. But I (drink) 2 litres of water today, still I feel very thirsty. I might have to see a doctor soon.
2. My grandmother loves flowers, so I (buy) a small bunch of roses or daisy everytime I visit her. I am visiting her this evening, and I (buy) a bunch of rose on the way home.
3. I (read) a book every two weeks, and I think this is a good habit for self-improvement. Recently, I (read) a book about psychology, even though this is not my favorite genre

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

  1. I _____ (drink) 2 litres of water everyday. I believe this is a good way to keep myself hydrated. But I _____ (drink) 2 litres of water today, still I feel very thirsty. I might have to see a doctor soon.

 

I drink 2 litres of water everyday. I believe this is a good way to keep myself hydrated. 

Trong câu này, người nói chỉ đang muốn kể lại một thói quen để giữ cho cơ thể đủ nước: “ngày nào cũng uống 2 lít nước” => sử dụng thì Hiện tại đơn.

But I have drunk 2 litres today, still I feel very thirsty. I might have to see a doctor soon.

Trong câu này, người nói muốn nhấn mạnh về kết quả của hành động: hôm nay đã uống 2 lít nước (đủ nước) rồi, thế mà vẫn cảm thấy khát nước (nhấn mạnh về sự bất thường => giải thích cho quyết định đi khám bác sĩ)

  1. My grandmother loves flowers, so I _____ (buy) a small bunch of roses or daisy everytime I visit her. I am visiting her this evening, and I _____ (buy) a bunch of rose on the way home.

My grandmother loves flowers, so I buy a small bunch of roses or daisy everytime I visit her. 

Trong câu này, người nói chỉ đang muốn kể lại một thói quen: cứ qua nhà bà thì mua một bó hoa. => sử dụng thì Hiện tại đơn.

I am visiting her this evening, and I have bought a bunch of rose on the way home.

Trong câu này, người nói muốn nói đến một hành động cụ thể: đã mua một bó hoa trên đường về nhà và có ý đồ nhấn mạnh là đã sẵn sàng  qua thăm bà. => sử dụng thì Hiện tại hoàn thành.

  1. I _____ (read) a book every two weeks, and I think this is a good habit for self-improvement. Recently, I _____ (read) a book about psychology, even though this is not my favorite genre

I read a book every two weeks, and I think this is a good habit for self-improvement.

Trong câu này

Trong câu này, người nói chỉ muốn kể lại một thói quen: cứ 2 tuần thì đọc một cuốn sách => sử dụng thì Hiện tại đơn.

Recently, I have read a book about psychology, even though this is not my favorite genre.

Trong câu này, người nói muốn nói đến một hành động đã xảy ra gần đây: đã đọc một cuốn sách về tâm lý học, mặc dù đây không phải là thể loại mình ưa thích. Người nói đang muốn nhấn mạnh tính bất thường của hành động này: sách tâm lý không phải thể loại yêu thích thì đáng lẽ sẽ không đọc, nhưng để đảm bảo mục tiêu 1 tuần đọc 2 cuốn sách, thì vẫn cố đọc => mục tiêu 1 tuần 2 cuốn sách (duy trì thói quen đọc sách) là rất quan trọng với mình (đây chính là ý đồ sâu xa của việc nhấn mạnh).

=> sử dụng thì Hiện tại hoàn thành.