Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous) – Kiến Thức & Bài Luyện Tập

Thì quá khứ tiếp diễn là một thì khá dễ dùng cũng như được sử dụng thường xuyên. Bài viết này IZONE sẽ giới thiệu tới bạn thì quá khứ tiếp diễn hoặc tổng hợp lại kiến thức về thì này nếu bạn là người đã biết

Giới thiệu về thì quá khứ tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

Thì quá khứ tiếp diễn là gì?

Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả diễn biến hoặc quá trình của sự việc, sự vật hoặc thời gian sự việc, sự vật diễn ra trong quá khứ có tính chất kéo dài

Ví dụ quá khứ tiếp diễn

 • At 6 o’clock yesterday afternoon, my boyfriend was watching TV (Vào 6 giờ chiều qua, bạn trai tôi đang xem TV)
 • We were sunbathing at the beach at this time two months ago (Chúng tôi đang tắm nắng ở biển vào thời gian này hai tháng trước)
 • When I arrived home, my wife was washing dishes (Khi tôi về đến nhà, vợ tôi rửa bát)
 • I think you were having a nightmare last night (Tôi nghĩ rằng bạn đã gặp ác mộng tối qua)

Lý thuyết thì quá khứ tiếp diễn (Past Perfect Continuous) 

Công thức thì quá khứ tiếp diễn 

Câu khẳng định: S + was/were + V-ing + …

Ví dụ:

 • I was playing football when my mom called me (Tôi đang chơi bóng khi mẹ tôi gọi tôi)
 • In 1993, we were working for a toy factory (Vào năm 1993, chúng tôi đã làm việc cho một nhà máy sản xuất đồ chơi)

Câu phủ định: S + was/were + not + V-ing + …

Ví dụ:

 • I was not singing karaoke last night but she insisted that I did (Tôi không hát karaoke tối hôm qua nhưng cô ấy cứ khăng khăng tôi đã hát)
 • The witness said she saw the robber was not running into a narrow alley (Nhân chứng nói cô ấy nhìn thấy tên trộm không chạy vào con hẻm nhỏ)

Câu hỏi Yes/No: Was/Were + S + V-ing + … ?

Ví dụ:

 • Was he hitting a man on the road when the cop came in? (Có phải anh ta đang đánh một người đàn ông khi cảnh sát tới không?)
 • Were they working together in the 2000s? (Có phải họ làm việc cùng nhau vào những năm 2000?)

Câu hỏi với Wh question: Wh … (What/Which/…) + was/were + V-ing + … ?

 • What was he doing when the fire broke out last night? (Anh ta đã làm gì khi đám cháy bùng lên tối qua?)
 • Which dog was running around the living room at 3 last night? (Chú chó nào của chúng ta chạy vòng quanh ở phòng khách vào 3 giờ sáng đêm qua vậy?)

Dấu hiệu nhận biết thì quá khứ tiếp diễn 

Dưới đây là một số dấu hiệu để bạn có thể dùng để nhận biết thì quá khứ tiếp diễn tuy nhiên bạn cũng cần cẩn thận để tránh nhầm lẫn với thì quá khứ đơn:

– At + thời gian trong quá khứ 

 • Ví dụ: I was listening to music on my bed at 9 last night (Tôi đang nghe nhạc trên giường vào 9 giờ tối hôm qua)

– In + năm trong quá khứ

 • Ví dụ: My dog was suffering cancer in 2020, it is a really sad memory (Chú chó của tôi đã phải chiến đấu với căn bệnh ung thư vào năm 2020, đó là một ký ức thật buồn)

– In the past

 • Ví dụ: In the past, my country was fighting against invaders (Trong quá khứ, đất nước tôi đã phải chiến đấu lại những kẻ xâm lược)

– When/While + S + was/were + V-ing + O, S + V-ed + O: Diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen ngang

 • Ví dụ: While I was sleeping, someone broke into and stole my TV last night (Khi tôi đang ngủ thì có ai đó đột nhập và lấy mất cái TV của tôi tối qua)

Cách dùng thì quá khứ tiếp diễn 

Dùng thì quá khứ tiếp diễn trong các trường hợp:

Cách dùng 1: Thì quá khứ tiếp diễn diễn tả quá trình diễn ra sự vật, sự việc trong quá khứ

 • Ví dụ: Was your brother going to the bar at 9 PM yesterday? (Có phải anh trai của bạn đã đi tới quán rượu vào 9 giờ tối hôm qua)

→ Hành động tới quầy rượu đã diễn ra trong quá khứ

Cách dùng 2: Thì quá khứ tiếp diễn dùng để nhấn mạnh sự kéo dài của sự vật, sự việc trong quá khứ

 • Ví dụ: I was waiting for 2 hours until the taxi arrived (Tôi đã chờ suốt hai tiếng đồng hồ cho tới khi taxi tới)

→ Việc chờ đợi trong suốt hai tiếng được nhấn mạnh

Cách dùng 3: Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả hành động đang diễn ra trong quá khứ thì có hành động khác xen ngang

 • Ví dụ: When I was washing the dishes, my brother put another bowl in the sink (Khi tôi đang rửa chén, em trai tôi để thêm một cái bát khác vào bồn rửa)

→ Hành động rửa bát đang diễn ra thì hành động bỏ thêm cái bát xen ngang

Sơ đồ tư duy thì quá khứ tiếp diễn 

Thì quá khứ tiếp diễn

Bài tập thì quá khứ tiếp diễn 

Bài 1: Viết lại các câu sau khi sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

 1. (they / take the exam?) 
 2. (when / he / work there?) 
 3. (you / make dinner?) 
 4. (they / drink coffee when you arrived?) 
 5. (when / we / sleep?) 
 6. (they / study last night) 
 7. (we / talk when the accident happened) 
 8. (he / not / exercise enough) 
 9. (I / talk too much?) 
 10. (it / not / snow) 

Bài 2: Chia động từ phù hợp vào chỗ trống trong các câu sau

 1. I lost my wallet when I ________ (walk) home. 
 2. It was raining while we ________ (go) out for a walk.
 3. I saw an accident when I ________ (sit) on the bus.
 4. Her phone ________ (ring) while she was having a meeting with her new boss. 
 5. My friends ________ (drive) to work when they heard bad news from me. 
 6. He ________ (ride) his bicycle when the dog ran across the road. 
 7. We couldn’t go on a picnic yesterday because it ________. (rain) 
 8. It was a lovely Sunday. The sun was shining and the butterflies ________ (fly) above the roses. 
 9. The tourist ________ (lose) his brochure while he was visiting the city.
 10. The truck  _____  (go) very fast when it hit our motorbike.

Bài 1:

 1. Were they taking the exam? 
 2. When was he working there? 
 3. Were you making dinner? 
 4. Were they drinking coffee when you arrived? 
 5. When were we sleeping? 
 6. They were studying last night. 
 7. We were talking when the accident happened. 
 8. He wasn’t exercising enough. 
 9. Was I talking too much? 
 10. It wasn’t snowing.

Bài 2:

 1. was walking
 2. went
 3. was sitting
 4. rang
 5. were driving
 6. was riding
 7. was raining
 8. were flying
 9. lost
 10. was going

Vậy là IZONE đã giúp bạn khám phá chi tiết thì quá khứ tiếp diễn trong tiếng Anh. IZONE mong rằng bạn đọc có thể ghi chú lại những điều thú vị về thì quá khứ tiếp diễn để không bỏ quên nhé.

thuvinalink

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG