Phân biệt thì Quá khứ đơn và Used to

1. Thì Quá khứ đơn

Cách dùng cơ bản nhất của thì quá khứ đơn là để diễn tả một hành động đã xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ (a completed action in the past)

Ví dụ:

Last summer I travelled to Da Nang.

Trong câu này, hành động đến Da Nang (travelled to) là một hành động chỉ xảy ra một lần ở trong quá khứ trong tháng trước, và đã chấm dứt hoàn toàn từ mùa hè vừa rồi.

Tuy nhiên, nếu muốn diễn đạt các hành động xảy ra đều đặn ở trong quá khứ, thường xuyên lặp đi lặp lại, ví dụ tiếp nối câu chuyện trên người nói muốn kể rằng “trước đó thì hè nào tôi cũng chỉ được về quê thôi” (Ý muốn nhấn mạnh đây là mùa hè đầu tiên mà mình được đi du lịch Đà Nẵng) thì có thể sử dụng thì Quá khứ đơn không? Câu trả lời là có, và câu đó có thể nói như sau:

Before that, I spent every summer in my hometown.

Động từ spent ở đây được chia ở thì Quá khứ đơn là hoàn toàn chính xác do nó chính là một cách dùng nữa của thì này: dùng để nói về một việc diễn ra thường xuyên ở trong quá khứ (things which happened often or regularly in the past).

Đọc đến đây, có thể bạn đã nhớ tới một cấu trúc khác cũng có cách dùng khá tương đồng như vậy, đó là cấu trúc Used to + Verb. Vậy cấu trúc này có điểm gì khác biệt so với cách sử dụng thì Quá khứ đơn không? Hãy cùng Izone tìm hiểu nhé.

2. Used to

Về cơ bản, cấu trúc Used to + Verb cũng khá tương đồng với cách dùng vừa mới đề cập trên của thì Quá khứ đơn: được sử dụng để diễn tả các thói quen hoặc tình trạng ở trong quá khứ mà cho đến thời điểm hiện tại không còn tồn tại nữa. Câu ví dụ trên về việc “mùa hè nào cũng về quê chơi” hoàn toàn có thể được diễn đạt với Used to

Before that, I used to spend every summer in my hometown.

Tuy nhiên, điểm khác biệt lớn nhất giữa cấu trúc này với thì Quá khứ đơn đó là Used to có mối liên hệ với hiện tại. Khi dùng Used to để nói về một thói quen hay tình trạng gì, thì ngoài việc kể ra thói quen hay tình trạng đó đã lặp đi lặp lại nhiều lần trong quá khứ, Used to còn nhấn mạnh rằng đến thời điểm hiện tại những điều  đó không còn tồn tại/xuất hiện nữa (hồi xưa tôi toàn nghỉ hè ở quê, bây giờ thì tôi đi du lịch hè, không ở quê nữa) – sự tương phản giữa hiện tại và quá khứ này chính là điều mà thì Quá khứ đơn không làm được.

Nói tóm lại, bạn hãy lựa chọn ngôn ngữ một cách phù hợp với mục đích sử dụng của mình:

– Nếu đơn thuần chỉ muốn kể lại một việc lặp đi lặp lại trong quá khứ: dùng thì Quá khứ đơn.

– Nếu vừa muốn kể một việc lặp đi lặp lại trong quá khứ nhưng bây giờ hoàn toàn không còn nữa/đã chấm dứt rồi (muốn nhấn mạnh sự tương phản giữa quá khứ – hiện tại):dùng cấu trúc Used to + Verb

3. Bài tập ứng dụng

 

1. There (be) three restaurants in this town, but two closed down leaving only one.
2. I (see) Thang at the library working hard. He told me to say hello to you.
3. She (be) a lot happier, but then she lost her job.
4. He (not smoke) when he was a child. But he is a heavy smoker now.
5. When I was in Hoi An last year, I (take) a lot of photos

 

 

Điểm số của bạn là % – đúng / câu

phamthuha121002

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG