Writing Sample Task 1- Bar Chart 1

Chào các bạn, trong bài viết này IZONE sẽ gửi đến các bạn bài sample mẫu cho dạng biểu đồ cột của Writing Task 1.

Writing Task 1: The bar chart shows the number of people who visited different museums in London.

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG