Writing Sample Task 2 – Topic STUDY ABROAD

Đề bài hôm nay của chúng ta là:

People say that a country will benefit greatly if their students study abroad.
To what extent do you agree or disagree?

Dạng bài của chúng ta là Discussive, cho phép sự thảo luận và tự do ý kiến khá nhiều của học sinh. Dạng bài giúp chúng ta luyện tư duy phản biện hai chiều và mình chỉ give my own opinion sau khi đã discuss both given opinions => tăng tính khách quan

Tuy nhiên, mỗi bài mỗi vẻ và tư duy phản biện là công cụ hữu hiệu để xử lý bất kì dạng essay nào, không chỉ riêng dạng discussive. Topic lần này thuộc dạng argumentative và bài viết dưới đây đi theo hướng “entirely agree with” một given idea, tức dốc toàn tâm toàn lực để xuôi theo 1 ý kiến! Nhưng không vì thế mà tư duy phản biện không phát huy vai trò của nó. Kĩ năng này luôn cần được sử dụng để viết Body paragraph 2 trong bài.

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG