Writing Sample Task 1- Line Chart 1

Chào các bạn, trong bài viết này IZONE sẽ gửi đến các bạn bài sample mẫu cho dạng biểu đồ đường của Writing Task 1.

Writing Task 1: The first graph shows the number of training passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period.

writing-task-1
writing-task-1-Body
writing-task-1- vocab
writing-task-1-useful-expression

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG