Writing Sample Task 1- Line Chart 1

Chào các bạn, trong bài viết này IZONE sẽ gửi đến các bạn bài sample mẫu cho dạng biểu đồ đường của Writing Task 1.

Writing Task 1: The first graph shows the number of training passengers from 2000 to 2009; the second compares the percentage of trains running on time and target in the period.

May be an image of text that says 'Number of train passengers from 2000 to 2009 (in millions) 50 45 40 35 30 20 15 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Percentage of trains running on time compared with the target 98.00 7.00 6.00 500 3.00 2.00 91.00 90.00 89.00 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Standard line, Target 2008 2009 Percentage of trains running on time'
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text that says 'USEFUL EXPRESSIONS -Short (adj): thiếu to pick up: tăng -Steady (adj): đều đặn -A sharp dive (n): sự giảm mạnh -Surge (n): sự tăng đột ngột -to level off: không tăng không giảm, duy trì 1 mức nhất định PAGE IZONE IELTS CHIẾN LƯỢC'

nguyenducanh

Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG