Writing Sample Task 2 – Topic KNOWLEDGE

Trong bài viết này, IZONE sẽ gửi đến các bạn bài Writing Sample cho một đề Writing Task 2 về chủ đề KNOWLEDGE.

1. Dàn ý

Topic: In the past, people stored knowledge in books. Nowadays, people store knowledge on the Internet. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Với đề bài này, IZONE đứng về bên ủng hộ những lợi ích của việc lưu trữ thông tin trên mạng nhiều hơn bất lợi mang lại. Cụ thể, mạch ý sẽ đi như sau:

Body 1:

  • Thừa nhận những điểm bất lợi của online storage gồm data breaches và Internet connection.
  • Rebuttal: phản biện lại cả 2 ý trên và khẳng định rằng với sự phát triển rộng khắp nhanh chóng của Internet cả về mặt kỹ thuật và thị trường, thì những mối lo ngại trên trong tương lai gần sẽ sớm được giải quyết.

Body 2:

  • Nêu những mặt lợi khi lưu trữ thông tin trên mạng và liên tục so sánh với books

2. Bài viết mẫu

May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG