Writing Sample Task 2 – Topic HAPPINESS

Trong bài viết này, IZONE sẽ gửi đến các bạn bài Writing Sample cho một đề Writing Task 2 về chủ đề Happy. Dưới đây là outline mạch ý của bài, các bạn hãy xem trước khi đọc bài sample nhé!

1. Dàn ý

Topic: While people in developing countries are happier than the past, people in developed countries are less happy. Why? What can be learnt from this?

Dàn ý: (dạng bài 2-part Question)

Mở bài

  • Câu 1: paraphrase lại đầu bài
  • Câu 2: bài viết sẽ bàn về lý do của hiện tượng trên cũng như các bài học ta có thể rút ra

Thân bài

Body 1: Trả lời câu hỏi Why?

Nguyên nhân là do sự khác nhau về triển vọng phát triển giữa các nước.

  • Các nước đang phát triển có nhiều các vấn đề xã hội. Khi những xã hội này phát triển -> giải quyết được nhiều vấn đề hơn -> mức độ hài lòng của người dân cao hơn.
  • Trái lại, các nước đã phát triển đã quen với mức sống cao và ít vấn đề -> ít không gian cho sự phát triển và khó cảm thấy thỏa mãn hơn

Body 2: Trả lời câu hỏi What can be learnt from this?

  • Sự phát triển của quốc gia chỉ quyết định mức độ hạnh phúc của người dân đến một mức độ nhất định. Càng phát triển thì sự tác động càng giảm.
  • Khi giàu hơn, ta càng nên biết trân trọng những gì mình đang có. Vì nếu để kỳ vọng tăng theo sự phát triển kinh tế thì sẽ ngày càng ít thứ có thể khiến ta thỏa mãn.

Kết bài

Tóm gọn lại các ý đã nói trong phần TB

2. Bài viết mẫu

May be an image of text
May be an image of text
May be an image of text that says 'First world nations USEFUL EXPRESSIONS developed countries (>< third world) •Underlying reasons: nguyên nhân sâu xa Boil down: thu gọn lại Prevalence (n): sự phổ biến .Sporadicity (n): sự ít xuất hiện .Level of contentment: mức độ hài lòng •Tobe be materially better off: giàu hơn về mặt vật chất be proportional to: thuận với Happiness index: chỉ số hạnh phúc To attribute sth to sth: cho do, quy cho To be given more emphasis: được tập trung vào, nhấn mạnh PAGE IZONE IELTS CHIẾN LƯỢC'

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG