Các cách diễn đạt cơ bản trong IELTS Writing | IZONE

Series Các cách diễn đạt cơ bản trong IELTS Writing

Các cách đơn giản nói về bất lợi / tác hại (A có hại cho B) - P1

Tiếp tục trong series các bài viết hướng dẫn về writing. Trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn thể hiện ý “cái gì gây bất lợi hay có hại” cho cái gì Để các bạn dễ hình dung, giả sử: A là thứ mang lại bất lợi, B là một người/nhóm ngườiContinue reading "Các cách đơn giản nói về bất lợi / tác hại (A có hại cho B) – P1"

ĐỘNG TỪ CHỈ SỰ TĂNG GIẢM

Trong bài viết này, các bạn sẽ học những động từ được sử dụng để mô tả các biểu đồ dạng cột, dạng đường và sự thay đổi số liệu trong IELTS WRITING TASK 1. Chú ý: Những từ và các cụm  từ dưới đây sẽ hữu ích đối với dạng bài: biểu đồ đường.  NhưngContinue reading "ĐỘNG TỪ CHỈ SỰ TĂNG GIẢM"

Các cách đơn giản nói về sự giảm nhẹ vấn đề

1. Các cấu trúc diễn đạt sự giảm nhẹ vấn đề Trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn các cách diễn đạt hết sức đơn giản nhưng lại hiệu quả để nói về sự giảm nhẹ vấn đề. Để dễ hình dung, giả sử:  A: điều làm giảm nhẹ vấn đề B:Continue reading "Các cách đơn giản nói về sự giảm nhẹ vấn đề"

DANH TỪ CHỈ SỰ TĂNG GIẢM

Trong bài viết này, các bạn sẽ học được  những danh từ chỉ sự tăng giảm dùng để miêu tả các dạng biểu đồ trong IELTS WRITING TASK 1. Rise (n)Increase (n)Jump (n) sự tăng lên (danh từ) Những tính từ đi kèm với sự tăng/giảm Tính từ thể hiện sự tăng giảm nhanh chóng:Continue reading "DANH TỪ CHỈ SỰ TĂNG GIẢM"

Các cách đơn giản để nói "A tương đương B"

Tiếp nối series các bài viết để nâng cao kỹ năng Writing cho bài thi Ielts, trong bài viết này, IZONE sẽ hướng dẫn các bạn các cách diễn đạt cái gì tương đương với cái gì. 1. Các cấu trúc diễn tả sự tương đương TừVí dụA equals BWith his last jump he equalled theContinue reading "Các cách đơn giản để nói “A tương đương B”"

Các cách đơn giản nói về sự ngăn cản / ngăn chặn một điều xấu

Chào các bạn, hôm nay hãy cùng IZONE tìm hiểu những cách để nói về việc ngăn cản một điều gì đó nhé! 1. Các cấu trúc diễn tả sự ngăn cản/ngăn chặn một điều xấu TừNghĩaTo prevent sb from doing sth The government took steps to prevent poverty in deprived regions Nghĩa: Chính phủContinue reading "Các cách đơn giản nói về sự ngăn cản / ngăn chặn một điều xấu"

Các cách đơn giản nói về sự thay thế

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu các cách diễn đạt đơn giản để nói về sự thay thế của cái gì với cái gì nhé. 1. Các cách diễn đạt về sự thay thế TừNghĩaA replaces BThese measures in no way replace the need for regular safety checksNghĩa: Các biệnContinue reading "Các cách đơn giản nói về sự thay thế"

CÁCH MIÊU TẢ THÔNG TIN VỀ THỜI GIAN

Trong bài viết này, các bạn sẽ học được các cụm từ diễn tả thời gian hay được sử dụng nhất để miêu tả dạng bài biểu đồ trong IELTS WRITING TASK 1. Các cách diễn đạt chỉ thời gian Cách diễn đạtVí dụNghĩaIn + thời gian In MarchVào tháng baFor + thời gianFor three yearsTrongContinue reading "CÁCH MIÊU TẢ THÔNG TIN VỀ THỜI GIAN"

SO SÁNH SỐ LIỆU

A. Các cách diễn đạt sự thay đổi số liệu Ngoài việc miêu tả sự thay đổi các số liệu (như tăng, giảm, ổn định,..), hầu hết các bài IELTS WRITING TASK 1 đều yêu cầu thí sinh đưa ra sự so sánh giữa các số liệu. Ví dụ: Lớp A có 60 học sinh,Continue reading "SO SÁNH SỐ LIỆU"

Các cách đơn giản nói về sự quan trọng

Trong bài viết này các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu  các cách diễn đạt tầm quan trọng của một sự vật, sự việc trong Tiếng Anh nhé! 1.Các cách diễn đạt tầm quan trọng Mức độ quan trọng TừNghĩaimportantan important decisionNghĩa: Một quyết định quan trọngbiga big problemNghĩa: Một vấn đề lớnsignificantThe Internet hasContinue reading "Các cách đơn giản nói về sự quan trọng"

Các cách đơn giản nói về sự chú trọng / coi trọng vấn đề gì đó

Trong bài viết này, các bạn hãy cùng IZONE tìm hiểu những cách để diễn tả cách mình coi trọng điều gì nhé. 1. Các cách diễn tả sự chú trọng/ coi trọng Từ NghĩaTo value sb/sthI really value him as a teacher.Nghĩa: Tôi thực sự coi trọng anh ấy như một người thầy.To giveContinue reading "Các cách đơn giản nói về sự chú trọng / coi trọng vấn đề gì đó"

Các động từ thể hiện quan hệ nguyên nhân - kết quả (A gây ra B)

Tiếp nối series các bài viết hướng dẫn writing, trong bài viết này IZONE sẽ hướng dẫn các bạn các cách để thể hiện mối quan hệ nguyên nhân kết quả giữa 2 sự vật hoặc sự việc A. Các động từ thể hiện nguyên nhân kết quả TừNghĩaA causes BThe bad weather is causingContinue reading "Các động từ thể hiện quan hệ nguyên nhân – kết quả (A gây ra B)"

Các cách đơn giản nói về việc "Làm trầm trọng thêm tình hình / Làm tình hình xấu đi"

Trong bài viết này IZONE sẽ hướng dẫn các bạn một số cách diễn đạt “làm tình hình trầm trọng thêm”. Để dễ hình dung, giả sử A: điều làm tình hình xấu đi B: một tình trạng, trạng thái 1. Các cách diễn đạt “làm tình hình trầm trọng thêm” TừNghĩaA worsens BThe chickenpoxContinue reading "Các cách đơn giản nói về việc “Làm trầm trọng thêm tình hình / Làm tình hình xấu đi”"

Các cách nói về lợi ích (A có lợi cho B) - P1

Trong bài viết này IZONE sẽ hướng dẫn các bạn một số cấu trúc để thể hiện ý rằng: “cái gì có lợi cho cái gì”. Để các bạn dễ hình dung, giả sử: A là thứ mang lại lợi ích còn  B là một người/nhóm người nào đó. A. Cấu trúc A có lợiContinue reading "Các cách nói về lợi ích (A có lợi cho B) – P1"

Chiến thuật danh từ hóa (Nominalisation) để bài IELTS Writing của bạn formal hơn

Như các bạn đã biết, bài thi Writing IELTS đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ linh hoạt và chú trọng vào văn phong trang trọng (formal) chứ không phải văn nói hàng ngày (spoken language). Chính vì vậy, việc sử dụng thủ pháp danh từ hóa (nominalisation) sẽ giúp giọng văn của chúngContinue reading "Chiến thuật danh từ hóa (Nominalisation) để bài IELTS Writing của bạn formal hơn"