Writing 4.5 - 6.0 | IZONE

IELTS Writing task 1- 3 CẤU TRÚC “ĐƠN GIẢN” GIÚP BẠN NÂNG CẤP BAND ĐIỂM

Xin chào các bạn, tiếp tục series luyện viết cho phần thi Writing Task 1, hôm nay IZONE sẽ cùng các bạn tìm hiểu một số cấu trúc ngữ pháp “nâng cao” về câu phức/câu ghép “complex/compound sentences” trong khi miêu tả biểu đồ task 1.

1. Câu phức (Complex sentence)

Câu phức (complex sentence) là gì? Tại sao chúng ta nên sử dụng chúng trong writing IELTS?

Trong các chuyên mục trước, chúng ta không chỉ học cách viết một câu miêu tả dữ liệu đơn giản mà còn học cách đa dạng hóa chúng. Nhưng như vậy đã đủ chưa? Theo hướng dẫn chấm điểm phần Grammar của IELTS Writing, chúng ta có thể thấy một số tiêu chí về mẫu câu để đánh giá band điểm như sau:

 • Band 6: “Use a mix of simple and complex sentences”
 • Band 7: “Use a variety of complex structures”

Như vậy chúng ta có thể thấy “complex sentences” (câu phức) là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc “nâng cấp” band điểm. Do vậy, sau đây IZONE sẽ hướng dẫn các bạn tìm hiểu về “Complex sentence” và một số dạng câu phức hữu ích đặc biệt trong task 1.

Về cơ bản, Complex sentence (câu phức) là câu có một mệnh đề độc lập (independent clause) và một hoặc nhiều hơn một mệnh đề phụ thuộc (dependent clause).

Ví dụ: After falling gradually in the first quarter, computers sales rose significantly again to approximately 6,000 by the end of the third quarter.

Câu trên sử dụng:

 • Mệnh đề rút gọn: After + Ving => mệnh đề phụ thuộc (mệnh đề đầy đủ sẽ là: After computer sales fell gradually, they rose…)
 • “computers sales rose significantly again to approximately 6,000 by the end of the third quarter” đóng vai trò => mệnh đề độc lập của câu (independent clause).

2. Một số dạng câu phức hữu ích trong Writing Task 1

a. Sử dụng câu rút gọn dạng “V-ing”

Rất nhiều bạn khi mới bắt đầu viết writing task 1 thường có thói quen miêu tả số liệu & sự thay đổi bằng những câu đơn giản như:

Ví dụ: Crime levels rose again in 2005. They reached a peak of 225 cases in the first quarter..

Tuy vậy, chỉ với 1 chút thay đổi nhỏ là chúng ta có thể “nâng cấp” các câu trên từ Simple sentence thành Complex sentence. Đầu tiên, chúng ta có thể nối 2 câu trên thông qua mệnh đề “V-ing” như sau:

 • Crime levels rose again in 2005. They reached a peak of 225 cases in the first quarter.
 • Crime levels rose again in 2005, reaching a peak of 225 cases in the first quarter.

Lưu ý: đây là một dạng rút gọn (ellipsis), do đó cấu trúc các bạn chỉ được dùng khi có cùng chủ ngữ (Crime levels = They)

Thật đơn giản phải không nào, chúng ta hãy cùng đến với cấu trúc “nâng cấp câu” tiếp theo trong phần 2b nhé.

b. Dùng câu rút gọn, dạng “With+Ving”

Ví dụ: There were several similarities between two sectors. The most and least important factors were the same.

Trong ví dụ trên, chúng ta thấy rằng 2 câu này có mối quan hệ bổ sung với nhau.

+ Câu 1 đề cập đến có một vài sự tương đồng khi so sánh 2 đối tượng.

+ Câu 2: Yếu tố quan trọng nhất và ít quan trọng nhất đều giống nhau.

Do vậy, chúng ta có thể nối 2 câu thông qua mệnh đề “with” như sau:

 • There were several similarities between two sectors, with the most and least important factors being the same.

Lưu ý: Trong mệnh đề WITH, động từ của câu sẽ tự động chuyển sang dạng: “V-ing”. Qui tắc này áp dụng chung cho prepositions – sau các giới từ, động từ được chia ở đuôi (-ing) kể cả trong trường hợp có nouns theo sau nó.

c. Dùng các Linking devices (conjunctions) (Liên từ phụ thuộc)

Chúng ta có thể tạo ra câu phức bằng cách nối 2 câu đơn thông qua các Liên từ phụ thuộc hoặc dấu chấm phẩy “;”.

Một số liên từ phụ thuộc (linking phrases):

+ Although; even if; even though; though; until

+ When; whilst; whereas; while

Ví dụ: Internet usage in the USA rose slightly to about 56% of the population. The figure for Mexico reached just over 25%.

Chúng ta thấy thông tin ở 2 câu trên là đối lập nên có thể dụng liên từ chỉ sự trái ngược “although” để nối 2 câu:

 • Although + mệnh đề phụ thuộc, mệnh đề độc lập
 • Although Internet usage in the USA rose slightly to about 56% of the population, the figure for Mexico reached just over 25%.

Chú ý: Nếu mệnh đề phụ thuộc (dependent clause) đứng đầu câu (trước mệnh đề độc lập – independent clause) thì dấu phẩy được đặt giữa hai mệnh đề, nếu ngược lại thì không có dấu phẩy giữa hai mệnh đề. Ví dụ với liên từ “while”

 • While Internet usage in the USA rose slightly to about 56% of the population, the figure for Mexico reached just over 25%.
 • Internet usage in the USA rose slightly to about 56% of the population while the figure for Mexico reached just over 25%.

3. Tóm tắt & Luyện tập

Như vậy, hôm nay chúng ta đã nắm được các cách xây dựng câu phức (complex sentence) đơn giản mà hiệu quả trong task 1. Các bạn hãy cùng ôn lại thông qua ví dụ và bài tập thực hành dưới đây nhé.

Ví dụ: Computer sales improved markedly in the first quarter of 2000. They surged more than 200%.

 • Nối 2 câu bằng liên từ “when”

Computer sales improved markedly in the first quarter of 2000 when they surged more than 200%.

 • Nối bằng mệnh đề “V-ing:

Computer sales improved markedly in the first quarter of 2000, surging more than 200%.

 • Nối bằng mệnh đề: “With”

Computer sales improved markedly in the first quarter of 2000, with its figure surging more than 200%.

Bài tập: Viết lại các câu sau thành câu phức, sử dụng các cấu trúc đã học ở trên.

1. Standards in hospitals rose in the 1960s. They showed a 20% improvement over the previous decade.

2. The average number of hours children spend on computers is predicted to increase over the next 5 years. It reaches a peak of 10 hours per day.

3. Sales figures for 20007 fluctuated. They were high at the beginning of the year and low at the end.

4. Sales were upward for most of the year. The profit reached a peak of 10,000 pounds in December.

5. The pattern was different. Passenger numbers dropped in summer and rose in winter.

6. Consumption of energy rose significantly. The highest point was in January.

7. The trend was clearly upward. Manufacturing costs decreased at the same time.

8. In the first quarter of 2000, purchases soared. Then, it fell back again in the next month. (Viết lại bắt đầu với: After + Ving)

 1. Standards in  hospitals rose in the 1960s showing a 20% improvement over the previous decade.
 2. The average number of hours children spend on computers is predicted to increase over the next 5 years, reaching  a peak of 10 hours per day.
 3. While Sales figures for 2007 fluctuated, they were high at the beginning of the year and low at the end.
 4. Sales were upward for most of the year with profit reaching a peak of 10,000 pounds in December. 
 5. The pattern was different with passenger numbers dropping in summer and rising in winter. 
 6. Consumption of energy rose significantly with the highest point being in January.
 7. Although manufacturing costs decreased at the same time, the trend was clearly upward. 
 8. After soaring in the first quarter of 2000, purchases fell back again in the next month