VIẾT MỞ BÀI NHƯ NÀO ĐỂ ĂN ĐIỂM TRONG WRITING TASK 1?

Việc viết mở bài IELTS Writing Task 1 là một khó khăn cho bạn mỗi khi đặt bút? 

Bạn đừng lo lắng quá nhé! IZONE sẽ giúp các bạn viết mở bài IELTS Writing Task 1 một cách nhanh gọn và hiệu quả bằng một kỹ năng quan trọng trong WRITING- Đó chính là Paraphrase.

Ví dụ 1

Câu 1 (câu gốc): The bar chart shows the percentage of overweight men and women in Australia between 1980 and 2010.
Câu 2 (Paraphrase): The bar chart illustrates the proportion of Australian males and females who were overweight from 1980 to 2010.

Vậy câu này đã được paraphrase như nào?

1. Chủ ngữ: Bar chart (câu 1) -> bar chart (câu 2)
Thông thường phần này mình không nhất thiết phải paraphrase. Bạn có thể thay bằng graph hoặc nhấn mạnh là provided/given bar chart (biểu đồ đã cho).

2. Động từ: Show (câu 1) -> illustrate (câu 2)
Đây là thành phần cần phải paraphrase. Ngoài từ illustrate mình còn có thể thay bằng các từ/ cụm từ khác như “demonstrate, reveal, indicate, compare, give information about, etc.”

3. Tân ngữ: The percentage of overweight men and women in Australia (câu 1)
–> the proportion of Australian males and females who were overweight. (câu 2)

Với thành phần này, cụ thể các kỹ năng sau về Paraphrase đã được sử dụng

 • Từ đồng nghĩa (Synonyms)
  Percentage -> Proportion; 
  Men and women -> Males and females
 • Biến đổi dạng từ (Word form)
  Noun in Australia (danh từ) -> Australian + Noun
 • Thay đổi trật tự từ trong câu (Word order)
  Overweight men and women -> Males and females who were overweight
 • Trạng từ
  Between 1980 and 2010 (câu 1) -> from 1980 to 2010.

Ví dụ 2

Câu gốc: The pie charts below illustrate the number of journal articles read per week by all students, PhD students, and junior lecturers at an Australian university.

1. Chủ ngữ: The pie charts below —> the provided pie charts

2. Động từ:  Illustrate —> give information about

3. Tân ngữ: The number of journal articles read per week by all students, PhD students, and junior lecturers at an Australian university
—> how many articles from academic journals are read weekly by PhD students and junior lecturers compared to other students at an Australian university.

4. Trạng từ: at an Australian university -> at a university in Australia

Với thành phần này cụ thể các kỹ năng sau về paraphrase đã được sử dụng

 • Từ đồng nghĩa (synonyms): per week = weekly
 • Thay đổi trật tự từ trong câu (bằng việc thay đổi cấu trúc ngữ pháp): the number of journal articles read…. = how many articles from academic journals are read ….

=> Câu sau khi đã paraphrase: The provided pie charts give information about how many articles from academic journals are read weekly by PhD students and junior lecturers compared to other students at an Australian university.

Trên đây là các bước các bạn có thể áp dụng khi viết phần Introduction cho Task 1.

Chúc các bạn học tốt!

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG