[2023] Hướng dẫn cách viết mở bài Writing Task 2 cho 5 dạng bài

[2023] Hướng dẫn cách viết mở bài Writing Task 2 cho 5 dạng bài

Bài thi IELTS gồm có bốn kĩ năng (Nghe – Nói – Đọc – Viết), trong đó, kĩ năng Viết (Writing) có hai bài viết. Writing Task 2 chiếm đến ⅔ tổng điểm bài viết, do đó, nắm được cách viết mở bài Writing Task 2 gây được ấn tượng tốt với giám khảo chấm thi là điều vô cùng quan trọng. 

Hãy cùng IZONE tìm hiểu cách viết 5 dạng mở bài phổ biến trong Writing Task 2 để sớm đạt được mức điểm như mong muốn nhé.

Tổng quan về Writing Task 2

Writing Task 2 là một phần thi rất quan trọng bởi nó chiếm đến 60% tổng điểm phần Viết. Trước hết, hãy tìm hiểu tổng quan thông tin về Writing Task 2 nhé.

 • Thời gian làm bài: khoảng 40 phút
 • Điểm số: chiếm ⅔ tổng số điểm bài Writing
 • 4 tiêu chí đánh giá bài Writing:
  • Grammar Range and Accuracy: đánh giá về ngữ pháp
  • Lexical Resources: đánh giá về từ vựng sử dụng trong bài
  • Coherence and Cohesion: đánh giá tính chặt chẽ, liền mạch và logic của bài viết
  • Task Response: đánh giá mức độ trả lời câu hỏi đưa ra của bài viết
 • Tổng số từ: (ít nhất) 250 từ

5 dạng bài IELTS Writing Task 2

Writing Task 2 được chia làm 5 dạng chính như sau:

Dạng bàiĐề bài mẫu
Dạng Argumentative (Opinion/ Agree or Disagree)Large companies use sports events to promote their products. Some people think it has a negative impact on sports. To what extent do you agree or disagree?
Dạng DiscussionSome people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. Discuss both views and give your opinion.
Dạng Advantages and DisadvantagesIn the future all cars, buses and trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages?
Dạng Causes and Effects/ Causes and Solutions/ Problems and SolutionsToday more people are overweight than ever before. What in your opinion are the primary causes of this? What are the main effects of this epidemic?
Dạng Two-Part Question In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in. What are the reasons for this? How can people research this?

Cách viết mở bài Writing Task 2

Nắm được cách viết “đúng và trúng” cho phần mở bài để tạo được ấn tượng tích cực với giám khảo là rất cần thiết. Dưới đây là cách viết mở bài cho 5 dạng bài của Writing Task 2.

Cách viết mở bài cho dạng Argue (Opinion/ Agree or Disagree)

Dạng Argue (Opinion/ Agree or Disagree)dạng bài tranh luận (đưa ra ý kiến, thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý). Trong đề bài, thường xuất hiện những câu hỏi như sau: 

 • To what extent do you agree or disagree with this statement?
 • Do you agree or disagree with the statement?
Ví dụ: Large companies use sports events to promote their products. Some people think it has a negative impact on sports. To what extent do you agree or disagree?

Với dạng bài Argue, người viết cần nêu ra quan điểm của bản thân. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý (agree/ disagree), thậm chí bạn có thể đưa ra ý kiến trung lập (partly agree), miễn sao bạn có thể đưa ra những lập luận chặt chẽ để bảo vệ quan điểm của mình tại phần thân bài. 

Để viết mở bài cho dạng Argue, bạn hãy đưa ra lập trường của mình ngay từ đầu và ưu tiên lựa chọn những quan điểm bạn có nhiều ý tưởng để triển khai, thay vì chọn theo sở thích cá nhân.

Chẳng hạn, với đề bài trên, chúng ta có thể viết mở bài theo các bước sau:

 • Bước 1: Paraphrase đề bài bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Ví dụ: Large companies use sports events to promote their products.

Sporting events sponsorship has been adopted by big brands as a part of their marketing strategy.

 • Bước 2: Đưa ra quan điểm của đề bài và đưa ra lập trường của bản thân (trong trường hợp này, người viết cho rằng việc tận dụng sự kiện thể thao để quảng bá sản phẩm đem lại nhiều lợi ích hơn là tác hại)

Ví dụ: Some people think it has a negative impact on sports.

→ Some view this practice as a source of harm. From my standpoint, while the harm posed by this type of promotion is questionable at best, the benefits to be gained are significant.

Xem thêm lời giải chi tiết cho đề bài trên: Phân Tích Writing Task 2 – Unit 1 – Sports

Cách viết mở bài cho dạng Discussion

Dạng Discussiondạng bài thảo luận, viết về hai mặt của vấn đề và có thể cần đưa ra quan điểm cá nhân. Trong đề bài, thường xuất hiện những câu hỏi như sau:

 • Discuss both these views 
 • Discuss both these views and give your opinions
Ví dụ: Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. Discuss both views and give your opinion.

Với dạng bài Discussion, người viết cần phân tích cả hai quan điểm được đưa ra tại đề bài và phân tích quan điểm cá nhân. Trong phần mở bài, hãy nêu lại cả hai statements và kèm theo đó quan điểm của mình luôn nhé.

Với đề bài trên, chúng ta có thể viết mở bài theo các bước sau:

 • Bước 1: Nêu tóm tắt chủ đề đầu bài yêu cầu thảo luận (đề bài yêu cầu thảo luận về phong cách xây nhà)

Ví dụ: Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. 

→ Opinions are divided on whether it is better to give people control over how they style their houses or to maintain a uniform architectural design in a residential area

 • Bước 2: Nêu hai quan điểm của đề bài, đồng thời chỉ rõ lập trường cá nhân (trong trường hợp này, người viết cho rằng chủ nhà nên được trao quyền xây dựng nhà theo phong cách mà mình muốn)

Ví dụ: Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles.

→ From my perspective, while this homogeneity may be beneficial to some extent, homeowners should be entitled to adopt their preferred designs.

Xem thêm lời giải chi tiết cho đề bài trên: Phân Tích Writing Task 2 – Unit 5 – Housing

Cách viết mở bài cho dạng Advantages and Disadvantages

Dạng Advantages and Disadvantages là dạng bài phân tích mặt có lợi và không có lợi. Trong đề bài, thường xuất hiện những câu hỏi như sau:

 • Describe the advantages and disadvantages of X. Do you think that the benefits of X outweigh its drawbacks?
 • Do the advantages of X outweigh its disadvantages?
 • What are the advantages and disadvantages of X?
Ví dụ: In the future all cars, buses and trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages?

Với dạng bài Advantages and Disadvantages, người viết cần chỉ ra mặt có lợi và bất lợi của sự việc. Nếu đề bài yêu cầu nêu quan điểm cá nhân, các bạn cần chú ý nêu ý kiến của mình nhé. Tuy nhiên hãy nhớ kĩ rằng, không được nêu quan điểm cá nhân nếu đề bài không yêu cầu nhé!

Với đề bài trên, chúng ta có thể viết mở bài theo các bước sau:

 • Bước 1: Paraphrase đề bài bằng cách sử dụng những từ ngữ đồng, trái nghĩa 

Ví dụ: In the future all cars, buses and trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles will be passengers.

It is believed that all forms of automobiles will be autonomous in the future, and passengers will be the only ones seated in these means of transport.

 • Bước 2: Đưa ra quan điểm cá nhân
Ví dụ: In my opinion, the benefits of vehicular automation would undoubtedly be outweighed by the negatives.

Xem thêm lời giải chi tiết cho đề bài trên: Phân Tích Writing Task 2 – Unit 24 – Transportation

Cách viết mở bài cho dạng Causes and Effects/ Causes and Solutions/ Problems and Solutions

Dạng Causes and Effects/ Causes and Solutions/ Problems and Solutions là dạng bài phân tích Nguyên nhân – Kết quả, Vấn đề – Giải pháp. 

Ví dụ: In the developed world, average life expectancy is increasing. What  problems will this cause for individuals and society? Suggest some  measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

Với dạng bài này, người viết cần nêu lại đề bài bằng cách paraphrase và chỉ cần thông báo ngắn gọn về việc bài viết sẽ phân tích hai câu hỏi gì. Phần trả lời hãy để nó cho hai đoạn thân bài nhé.

Với đề bài trên, mở bài có thể được tiếp cận như sau:

 • Bước 1: Nêu lại đề bài bằng cách sử dụng những từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa 

Ví dụ: In the developed world, average life expectancy is increasing. 

→ It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before.

 • Bước 2: Trả lời hai câu hỏi của đề bài một cách ngắn gọn

Ví dụ: What  problems will this cause for individuals and society? Suggest some  measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these  potential problems.

Mở bài trên được trích từ bài hướng dẫn viết Writing Task 2 dạng  Problems and Solution của cựu giám khảo IELTS Simon.

Cách viết mở bài cho dạng Two-Part Question 

Dạng Two-Part Question là dạng bài có hai câu hỏi. Đề bài sẽ đưa ra một quan điểm (statement), sau đó sẽ đưa ra hai câu hỏi và người đọc cần trả lời cả hai câu hỏi này. 

Ví dụ: In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in. What are the reasons for this? How can people research this?

Tương tự dạng Causes and Effects, ở phần mở bài, bạn cũng chỉ cần nêu lại đề bài bằng cách dùng những từ đồng nghĩa, và thông báo về hai câu hỏi mình sẽ trả lời. Các nội dung chi tiết sẽ được giải quyết tại phần thân bài.

Để viết mở bài cho đề bài trên, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 • Bước 1: Viết lại đề bài bằng cách sử dụng linh hoạt từ vựng và ngữ pháp

Ví dụ: In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in

→ In some areas of the world, there has been an increase in the number of residents showing an interest in the history of their own shelter

 • Bước 2: Đề cập câu trả lời ngắn gọn cho hai câu hỏi của đề bài, không nêu nội dung chi tiết tại mở bài

Ví dụ: What are the reasons for this? How can people research this?

→ Within the scope of this essay, some possible reasons behind the trend will be discussed, followed by certain measures to attain the desired information.

Xem thêm lời giải chi tiết cho đề bài trên: Phân Tích Writing Task 2 – Unit 21 – Building’s History

Trong bài viết trên, IZONE đã chia sẻ với các bạn cách viết mở bài Writing Task 2 cho 5 dạng bài thông dụng nhất. Thông qua bài viết trên, hi vọng các bạn đã nắm được những thông tin hữu ích và biết cách áp dụng vào bài viết nhé. Chúc bạn học tốt. 

Bài thi IELTS gồm có bốn kĩ năng (Nghe – Nói – Đọc – Viết), trong đó, kĩ năng Viết (Writing) có hai bài viết. Writing Task 2 chiếm đến ⅔ tổng điểm bài viết, do đó, nắm được cách viết mở bài Writing Task 2 gây được ấn tượng tốt với giám khảo chấm thi là điều vô cùng quan trọng. 

Hãy cùng IZONE tìm hiểu cách viết 5 dạng mở bài phổ biến trong Writing Task 2 để sớm đạt được mức điểm như mong muốn nhé.

Tổng quan về Writing Task 2

Writing Task 2 là một phần thi rất quan trọng bởi nó chiếm đến 60% tổng điểm phần Viết. Trước hết, hãy tìm hiểu tổng quan thông tin về Writing Task 2 nhé.

 • Thời gian làm bài: khoảng 40 phút
 • Điểm số: chiếm ⅔ tổng số điểm bài Writing
 • 4 tiêu chí đánh giá bài Writing:
  • Grammar Range and Accuracy: đánh giá về ngữ pháp
  • Lexical Resources: đánh giá về từ vựng sử dụng trong bài
  • Coherence and Cohesion: đánh giá tính chặt chẽ, liền mạch và logic của bài viết
  • Task Response: đánh giá mức độ trả lời câu hỏi đưa ra của bài viết
 • Tổng số từ: (ít nhất) 250 từ

5 dạng bài IELTS Writing Task 2

Writing Task 2 được chia làm 5 dạng chính như sau:

Dạng bài

Đề bài mẫu

Dạng Argumentative (Opinion/ Agree or Disagree)

Large companies use sports events to promote their products. Some people think it has a negative impact on sports. To what extent do you agree or disagree?

Dạng Discussion

Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. Discuss both views and give your opinion.

Dạng Advantages and Disadvantages

In the future all cars, buses and trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages?

Dạng Causes and Effects/ Causes and Solutions/ Problems and Solutions

Today more people are overweight than ever before. What in your opinion are the primary causes of this? What are the main effects of this epidemic?

Dạng Two-Part Question 

In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in. What are the reasons for this? How can people research this?

Cách viết mở bài Writing Task 2

Nắm được cách viết “đúng và trúng” cho phần mở bài để tạo được ấn tượng tích cực với giám khảo là rất cần thiết. Dưới đây là cách viết mở bài cho 5 dạng bài của Writing Task 2.

Cách viết mở bài cho dạng Argue (Opinion/ Agree or Disagree)

Dạng Argue (Opinion/ Agree or Disagree)dạng bài tranh luận (đưa ra ý kiến, thể hiện sự đồng ý hoặc không đồng ý). Trong đề bài, thường xuất hiện những câu hỏi như sau: 

 • To what extent do you agree or disagree with this statement?
 • Do you agree or disagree with the statement?

Ví dụ: Large companies use sports events to promote their products. Some people think it has a negative impact on sports. To what extent do you agree or disagree?

Với dạng bài Argue, người viết cần nêu ra quan điểm của bản thân. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý (agree/ disagree), thậm chí bạn có thể đưa ra ý kiến trung lập (partly agree), miễn sao bạn có thể đưa ra những lập luận chặt chẽ để bảo vệ quan điểm của mình tại phần thân bài. 

Để viết mở bài cho dạng Argue, bạn hãy đưa ra lập trường của mình ngay từ đầu và ưu tiên lựa chọn những quan điểm bạn có nhiều ý tưởng để triển khai, thay vì chọn theo sở thích cá nhân.

Chẳng hạn, với đề bài trên, chúng ta có thể viết mở bài theo các bước sau:

 • Bước 1: Paraphrase đề bài bằng cách sử dụng từ đồng nghĩa, trái nghĩa

Ví dụ: Large companies use sports events to promote their products.

Sporting events sponsorship has been adopted by big brands as a part of their marketing strategy.

 • Bước 2: Đưa ra quan điểm của đề bài và đưa ra lập trường của bản thân (trong trường hợp này, người viết cho rằng việc tận dụng sự kiện thể thao để quảng bá sản phẩm đem lại nhiều lợi ích hơn là tác hại)

Ví dụ: Some people think it has a negative impact on sports.

→ Some view this practice as a source of harm. From my standpoint, while the harm posed by this type of promotion is questionable at best, the benefits to be gained are significant.

Xem thêm lời giải chi tiết cho đề bài trên: Phân Tích Writing Task 2 – Unit 1 – Sports

Cách viết mở bài cho dạng Discussion

Dạng Discussiondạng bài thảo luận, viết về hai mặt của vấn đề và có thể cần đưa ra quan điểm cá nhân. Trong đề bài, thường xuất hiện những câu hỏi như sau:

 • Discuss both these views 
 • Discuss both these views and give your opinions

Ví dụ: Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. Discuss both views and give your opinion.

Với dạng bài Discussion, người viết cần phân tích cả hai quan điểm được đưa ra tại đề bài và phân tích quan điểm cá nhân. Trong phần mở bài, hãy nêu lại cả hai statements và kèm theo đó quan điểm của mình luôn nhé.

Với đề bài trên, chúng ta có thể viết mở bài theo các bước sau:

 • Bước 1: Nêu tóm tắt chủ đề đầu bài yêu cầu thảo luận (đề bài yêu cầu thảo luận về phong cách xây nhà)

Ví dụ: Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles. 

→ Opinions are divided on whether it is better to give people control over how they style their houses or to maintain a uniform architectural design in a residential area

 • Bước 2: Nêu hai quan điểm của đề bài, đồng thời chỉ rõ lập trường cá nhân (trong trường hợp này, người viết cho rằng chủ nhà nên được trao quyền xây dựng nhà theo phong cách mà mình muốn)

Ví dụ: Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others argue that local authorities should allow people to build houses in their own styles.

→ From my perspective, while this homogeneity may be beneficial to some extent, homeowners should be entitled to adopt their preferred designs.

Xem thêm lời giải chi tiết cho đề bài trên: Phân Tích Writing Task 2 – Unit 5 – Housing

Cách viết mở bài cho dạng Advantages and Disadvantages

Dạng Advantages and Disadvantages là dạng bài phân tích mặt có lợi và không có lợi. Trong đề bài, thường xuất hiện những câu hỏi như sau:

 • Describe the advantages and disadvantages of X. Do you think that the benefits of X outweigh its drawbacks?
 • Do the advantages of X outweigh its disadvantages?
 • What are the advantages and disadvantages of X?

Ví dụ: In the future all cars, buses and trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles will be passengers. Do you think the advantages of driverless vehicles outweigh the disadvantages?

Với dạng bài Advantages and Disadvantages, người viết cần chỉ ra mặt có lợi và bất lợi của sự việc. Nếu đề bài yêu cầu nêu quan điểm cá nhân, các bạn cần chú ý nêu ý kiến của mình nhé. Tuy nhiên hãy nhớ kĩ rằng, không được nêu quan điểm cá nhân nếu đề bài không yêu cầu nhé!

Với đề bài trên, chúng ta có thể viết mở bài theo các bước sau:

 • Bước 1: Paraphrase đề bài bằng cách sử dụng những từ ngữ đồng, trái nghĩa 

Ví dụ: In the future all cars, buses and trucks will be driverless. The only people traveling inside these vehicles will be passengers.

It is believed that all forms of automobiles will be autonomous in the future, and passengers will be the only ones seated in these means of transport.

 • Bước 2: Đưa ra quan điểm cá nhân

Ví dụ: In my opinion, the benefits of vehicular automation would undoubtedly be outweighed by the negatives.

Xem thêm lời giải chi tiết cho đề bài trên: Phân Tích Writing Task 2 – Unit 24 – Transportation

Cách viết mở bài cho dạng Causes and Effects/ Causes and Solutions/ Problems and Solutions

Dạng Causes and Effects/ Causes and Solutions/ Problems and Solutions là dạng bài phân tích Nguyên nhân – Kết quả, Vấn đề – Giải pháp. 

Ví dụ: In the developed world, average life expectancy is increasing. What  problems will this cause for individuals and society? Suggest some  measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

Với dạng bài này, người viết cần nêu lại đề bài bằng cách paraphrase và chỉ cần thông báo ngắn gọn về việc bài viết sẽ phân tích hai câu hỏi gì. Phần trả lời hãy để nó cho hai đoạn thân bài nhé.

Với đề bài trên, mở bài có thể được tiếp cận như sau:

 • Bước 1: Nêu lại đề bài bằng cách sử dụng những từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa 

Ví dụ: In the developed world, average life expectancy is increasing. 

→ It is true that people in industrialised nations can expect to live longer than ever before.

 • Bước 2: Trả lời hai câu hỏi của đề bài một cách ngắn gọn

Ví dụ: What  problems will this cause for individuals and society? Suggest some  measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations.

Although there will undoubtedly be some negative consequences of this trend, societies can take steps to mitigate these  potential problems.

Mở bài trên được trích từ bài hướng dẫn viết Writing Task 2 dạng  Problems and Solution của cựu giám khảo IELTS Simon.

Cách viết mở bài cho dạng Two-Part Question 

Dạng Two-Part Question là dạng bài có hai câu hỏi. Đề bài sẽ đưa ra một quan điểm (statement), sau đó sẽ đưa ra hai câu hỏi và người đọc cần trả lời cả hai câu hỏi này. 

Ví dụ: In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in. What are the reasons for this? How can people research this?

Tương tự dạng Causes and Effects, ở phần mở bài, bạn cũng chỉ cần nêu lại đề bài bằng cách dùng những từ đồng nghĩa, và thông báo về hai câu hỏi mình sẽ trả lời. Các nội dung chi tiết sẽ được giải quyết tại phần thân bài.

Để viết mở bài cho đề bài trên, bạn có thể tham khảo các bước sau:

 • Bước 1: Viết lại đề bài bằng cách sử dụng linh hoạt từ vựng và ngữ pháp

Ví dụ: In some countries, more and more people are becoming interested in finding out about the history of the house or building they live in

→ In some areas of the world, there has been an increase in the number of residents showing an interest in the history of their own shelter

 • Bước 2: Đề cập câu trả lời ngắn gọn cho hai câu hỏi của đề bài, không nêu nội dung chi tiết tại mở bài

Ví dụ: What are the reasons for this? How can people research this?

→ Within the scope of this essay, some possible reasons behind the trend will be discussed, followed by certain measures to attain the desired information.

Xem thêm lời giải chi tiết cho đề bài trên: Phân Tích Writing Task 2 – Unit 21 – Building’s History

Trong bài viết trên, IZONE đã chia sẻ với các bạn cách viết mở bài Writing Task 2 cho 5 dạng bài thông dụng nhất. Thông qua bài viết trên, hi vọng các bạn đã nắm được những thông tin hữu ích và biết cách áp dụng vào bài viết nhé. Chúc bạn học tốt.