WRITING TASK 1 – HOW TO DESCRIBE YOUR DATA – CÁCH MIÊU TẢ DỮ LIỆU CƠ BẢN TRONG GRAPH

Xin chào các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cách viết câu miêu tả dữ liệu cơ bản trong graph của phần Writing Task 1 nhé! 

Trong Writing Task 1, các bạn sẽ phải tóm tắt lại các thông tin, dữ liệu được thể hiện trong đề bài (summarize the information) và đưa ra các so sánh về chúng (make comparisons). Để đạt được yêu cầu thứ nhất, bạn cần miêu tả được các thông tin bạn nhìn thấy trong chart. Tuy nhiên rất nhiều bạn gặp khó khăn khi thực hiện yêu cầu đơn giản này. “Em không biết phải miêu tả những gì”, “Em luôn chỉ viết được nó tăng lên hạ xuống nên câu rất ngắn”, “Cô giáo em hay nói rằng câu của em ít dữ liệu”. Tuy nhiên các bạn không cần lo lắng quá nhiều, bây giờ chúng ta sẽ cùng giải quyết những vấn đề này nhé.

 A. Kiến thức

Đầu tiên chúng ta hãy cùng xem một graph sau đây: 

Chúng ta hãy cùng phân tích dữ liệu của tỉ lệ phần trăm số hộ có 1 xe ô tô từ năm 1961 đến 1981.

Có thể thấy rõ ràng rằng trong vòng 20 năm kể từ 1961 số liệu này tăng lên từ khoảng 35% đến 50%.

Sau đây sẽ là các bước để chúng ta miêu tả thông tin này:

Bước 1: State a fact ( Đưa ra một thông tin bạn nhìn thấy)

Trong trường hợp này, fact chính là tỉ lệ phần trăm số hộ có 1 xe ô tô tăng lên từ năm 1961 đến 1981.

  • tỉ lệ phần trăm: the percentage; proportion, rate, share
  • có, sở hữu: own; have, with…
  • Sử dụng dạng tắt V-ing của mệnh đề quan hệ which : Households which own one car –households owning one car …
  • tăng lên: increase; go up; rise…
  • từ năm 1961 đến 1981: from 1961 to 1981; between 1961 and 1981

Bước 2: Viết câu dựa trên những thông tin sẵn có ở trên

=> The percentage of households owning one car increased between 1961 and 1981.

Bước 3: Add numbers ( Thêm số liệu)

Trong câu vừa rồi chúng ta mới chỉ nói rằng phần trăm số hộ có 1 xe ô tô tăng lên mà chưa chỉ ra rõ ràng tăng lên bao nhiêu hay tăng từ bao nhiêu đến bao nhiêu. Trong khi miêu tả chúng ta nên thêm các số liệu để khiến cho câu miêu tả trở nên rõ ràng hơn. Luôn ghi nhớ “nói có sách, mách có chứng” nhé!

=> The percentage of households owning one car increased from 35% to 50% between 1961 and 1981.

*Lưu ý:

Luôn để ý xem liệu số liệu các bạn thêm vào có phải là số liệu chính xác (exact number) hay không nhé. Nhiều khi các mốc số liệu chỉ là khoảng ước chừng nên chúng ta cần thêm các từ chỉ sự ước lượng (about; around; nearly; approximately;…) để việc miêu tả số liệu trở nên chính xác hơn.

Ví dụ như trong trường hợp trên, 35% chỉ là khoảng ước lượng chứ không có mốc chỉ chính xác 35 trên trục tung => Cần thêm từ chỉ sự ước lượng

=> The percentage of households owning one car increased from about 35% to 50% between 1961 and 1981.

Bước 4: Add an adverb ( Thêm trạng từ)

Đa phần khi viết chúng ta thường chỉ miêu tả về bản chất của sự thay đổi ( tăng lên, giảm đi, giữ nguyên…) mà quên mất miêu tả về tính chất của chúng ( ổn định, đáng kể, vừa phải…). Việc thêm trạng từ để bổ sung ý nghĩa cho động từ không chỉ giúp các bạn miêu tả thông tin một cách chính xác hơn mà còn thể hiện rằng hiểu thông tin kĩ lưỡng.

Trong ví dụ trên, ta thấy rằng sự tăng lên là đều đặn trong vòng 20 năm từ 1961. Như vậy ta có thể dùng trạng từ steadily để diễn đạt điều này.

=> The percentage of households owning one car increased steadily from about 35% to 50% between 1961 and 1981.

Như vậy, chỉ với 3 bước cơ bản chúng ta đã có thể viết được một câu miêu tả thông tin cơ bản cho graph.

Bước 1:

The percentage of households owning one car – số % các hộ gia đình có 1 xe ô tô

Increased between 1961 and 1981: tăng trong khoảng thời gian từ 1961 đến 1981

Bước 2:

The percentage of households owning one car increased between 1961 and 1981.

Bước 3:

=> The percentage of households owning one car increased from about 35% to 50% between 1961 and 1981.

Bước 4:

=> The percentage of households owning one car increased steadily from about 35% to 50% between 1961 and 1981

B. Luyện tập

Sau đây là một vài thông tin trong bài, các bạn hãy áp dụng 4 bước trên để viết thành câu nhé.

  1. Tỉ lệ phần trăm các hộ không có xe ô tô giảm đáng kể từ khoảng 65% xuống khoảng 45% giữa năm 1961 và 1971.
  2. Tỉ lệ phần trăm các hộ có 1 xe ô tô giảm nhẹ từ 50% xuống khoảng 43% giữa năm 1981 và 2001
  3. Tỉ lệ phần trăm các hộ có từ 2 xe trở lên tăng đáng kể từ khoảng 15% đến gần 30% giữa năm 1981 và 2001

phamvietha

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG