[IELTS Writing Task 2] Học ngay cách viết Compare and Contrast Essay hiệu quả

[IELTS Writing Task 2] Học ngay cách viết Compare and Contrast Essay hiệu quả

Trong phần IELTS Writing Task 2, dạng bài Compare and Contrast essay được đánh giá khá quan trọng và đang dần xuất hiện nhiều hơn trong các đề gần đây. Nếu bạn chưa nắm rõ phương pháp viết dạng bài này thì cùng tìm hiểu với IZONE nhé!

Tổng quan về dạng bài Compare and Contrast

Hiểu một cách đơn giản, Compare and Contrast là dạng bài trong đó người viết cần so sánh hai hoặc nhiều đối tượng, khía cạnh hoặc quan điểm khác nhau. Mục tiêu của dạng bài này là giúp người đọc hiểu rõ hơn về sự tương đồng và khác biệt giữa các đối tượng hoặc khái niệm đó.

Thông thường, người viết dạng bài Compare and Contrast sẽ cần có kỹ năng so sánh và phản biện tốt, để có thể nhìn đối tượng hoặc quan điểm từ nhiều chiều khác nhau, và phân tích xem một khía cạnh của quan điểm, sự vật này có điểm gì nổi trội hơn khía cạnh khác. Bằng cách đó thì bài Compare and Contrast sẽ mang tính thuyết phục cao hơn.

Ví dụ: In recent years, more and more people are choosing to read e-books rather than paper books. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Với đề bài trên, người viết sẽ phải so sánh 2 quan điểm: 

 1. Lợi ích của việc nhiều người đọc sách điện tử hơn sách báo
 2. Bất lợi của việc nhiều người đọc sách điện tử hơn sách báo

Có một số keywords để thí sinh có thể nhận biết dạng bài Compare and Contrast Essay hiệu quả: rather than, instead of, advantages outweigh the disadvantages, on the other had, however, some people … others, while,…

Một số đề bài khác dạng Compare and Contrast Essay trong IELTS Writing Task 2

dạng Compare and Contrast Essay trong IELTS Writing Task 2
Một số đề bài khác dạng Compare and Contrast Essay trong IELTS Writing Task 2

Cách triển khai dạng bài Compare and Contrast

Bước 1 – Xác định hai đối tượng cần so sánh trong bài

Một cách nhanh và khoa học để xác định điểm giống và khác của đối tượng là sử dụng sơ đồ Venn. Cụ thể, bạn cần vẽ hai vòng tròn chồng lên nhau, trong đó:

 • Phần không giao nhau: ghi những điểm khác nhau
 • Phần giao nhau: ghi những điểm giống nhau

Ví dụ: In recent years, more and more people are choosing to read e-books rather than paper books. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Với đề bài trên, ta sẽ phân tích sự giống và khác nhau giữa sách điện tử và sách giấy theo sơ đồ Venn như sau:

Compare and contrast essay example
Compare and contrast essay example

Bước 2 – Xây dựng luận điểm

Sau khi đã chỉ ra được điểm tương đồng và khác nhau của đối tượng, bước tiếp theo bạn cần làm là xây dựng luận điểm. Chú ý, một bài viết Writing Task 2 thông thường chỉ cần 2-3 luận điểm cho mỗi đoạn văn. Vì thế, thay vì đưa ra nhiều luận điểm lan man, bạn chỉ nên tập trung phát triển cho những luận điểm thực sự quan trọng. Như vậy, bài viết của bạn sẽ có tính thuyết phục hơn.

Luận điểm lan man

Luận điểm có sự phát triển ý

One of the greatest advantages of electronic books over paper ones is portability.  Moreover, they are also cheaper than paper materials and more environmentally-friendly 

Luận điểm: One of the greatest advantages of electronic books over paper ones is portability

=> Giải thích: The entire library of e-books can be carried on a single device, which makes them convenient for travelers and commuters.

=> Cách triển khai lan man, chưa phát triển hết luận điểm này đã chuyển sang luận điểm khác.

=> Có sự phát triển ý, từ “portability” được minh họa bằng “carried on a single device” và có kết quả là “convenient for travelers and commuters”

Bước 3 – Lựa chọn cấu trúc để triển khai bài

Khi làm bài IELTS Writing Task 2 Compare and contrast essay, người viết có thể lựa chọn viết theo 2 dạng cấu trúc khác nhau:

 • Cấu trúc theo quan điểm (Point-by-Point Structure):

Trong cấu trúc này, thí sinh cần so sánh và tương phản các điểm cụ thể hoặc khía cạnh giữa hai hoặc nhiều đối tượng, ý kiến, hoặc chủ đề. Mỗi đoạn tập trung vào một điểm hoặc khía cạnh và so sánh chúng. Đây là cách tổ chức thông tin một cách chi tiết và logic.

 • Cấu trúc theo khối hoặc đối tượng (Block Organisation)

Trong cấu trúc này, thí sinh tập trung vào từng đối tượng hoặc chủ đề một, so sánh và tương phản tất cả các khía cạnh của đối tượng đầu tiên trước khi chuyển sang đối tượng thứ hai. Cấu trúc này giúp thảo luận về từng đối tượng một và có thể giúp đặc điểm của mỗi đối tượng được đề cập một cách toàn diện trước khi thảo luận về đối tượng tiếp theo.

Ví dụ: In recent years, more and more people are choosing to read e-books rather than paper books. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Với đề bài trên, thí sinh có thể triển khai bài viết theo 2 dạng cấu trúc như sau:

Cấu trúc Point-by-Point và cấu trúc Block Organisation
Cấu trúc Point-by-Point và cấu trúc Block Organisation

Tuy nhiên, việc triển khai theo cấu trúc Block Organisation thường phổ biến và dễ áp dụng hơn.

Bước 4 – Lập dàn ý

Tương tự các dạng bài khác trong IELTS Writing Task 2, Compare and Contrast essay cũng bao gồm 3 phần chính: Mở bài (Introduction), Thân bài (Body) và Kết bài (Conclusion).

Thông thường phần mở bài (Introduction) của một bài luận sẽ có độ dài khoảng 2-3 câu, chủ yếu đề cập đến vấn đề trong đề bài và nêu quan điểm của mình. Cụ thể, mở bài bao gồm:

 • Background information (thông tin nền): câu miêu tả ngữ cảnh hoặc thông tin cơ bản về đối tượng hoặc quan điểm mà đề bài yêu cầu so sánh. 
 • Thesis Statement (tuyên bố luận điểm): câu nêu lên ý chính là các luận điểm bạn sẽ phân tích trong thân bài.

Cũng với đề bài EbooksPaper books bên trên, ta có thể viết phần Introduction như sau:

Viết mở bài (Introduction)
Viết mở bài (Introduction)

Xem thêm: [2023] Hướng Dẫn Cách Viết Mở Bài Writing Task 2 Cho 5 Dạng Bài

Đây là phần thí sinh cần lập luận và so sánh các khía cạnh khác nhau của đối tượng, bằng cách đưa ra bằng chứng và ví dụ thuyết phục. Thông thường, thân bài sẽ bao gồm 2-3 đoạn văn tùy vào cách triển khai luận điểm.

Phần này cần ngắn gọn và súc tích, nên thí sinh cần làm được 2 trong 3 nhiệm vụ sau:

 • Khẳng định lại thesis statement
 • Nhắc lại các điểm giống và khác nhau
 • Đưa ra thêm giải pháp cho đề bài: kêu gọi hành động,… (không bắt buộc)

Bước 5 – Viết bài

Sau khi đã hoàn thành dàn ý, bạn hãy tận dụng thật tốt các ý tưởng để viết thành một bài văn hoàn chỉnh.

Bước 6 – Kiểm tra lại bài

Đây là bước khá quan trọng nhưng nhiều bạn lại bỏ quên khi đi thi, không chỉ với Compare and Contrast Essay và còn cả các dạng IELTS Writing khác. Bạn nên dành ít nhất 2-3 phút để kiểm tra lại tất cả các lỗi chính tả, ngữ pháp, cấu trúc câu, từ vựng xem đã chính xác chưa. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra xem bài đã logic chưa, các luận điểm đã đầy đủ chưa trước khi nộp bài.

Xem thêm: IELTS Writing Correction: Hướng Dẫn Cách Sửa Sai Bài Thi Viết IELTS

Từ vựng và cấu trúc trong dạng bài Compare and Contrast

Biểu đạt sự tương đồng

both… and…

Both online learning and traditional classroom instruction offer opportunities for interactive learning.

not only… but also…

Not only can students access course materials online, but they can also collaborate with peers from around the world.

neither… nor…

Neither the government nor the private sector should neglect their responsibilities in addressing climate change.

just like (+ noun)

Just like biodiversity loss, habitat destruction poses a significant threat to ecosystems.

similar to (+ noun)

Online education is similar to traditional education in terms of content coverage.

the same as

The quality of education in online programs should be the same as that in traditional brick-and-mortar institutions.

to be alike

Environmental policies in Europe and North America are alike in their emphasis on reducing carbon emissions.

Similarly/Likewise

Similarly, renewable energy technologies have been adopted by many nations to combat fossil fuel dependency.

also

Aside from heart disease, cancer is also caused by smoking.

compared (to/with)

Compared to conventional farming, organic agriculture promotes soil health and reduces chemical pollution.

as + Adjective + as

As essential as clean water is for human survival, access to it remains unequal in many parts of the world.

equal/equally

Both developed and developing countries should contribute equally to global environmental protection efforts.

another similarity + to be

Another similarity between air pollution and water pollution is that they can have severe health consequences.

Biểu đạt sự khác nhau

In contrast to

In contrast to the rapid population growth in urban areas, rural regions are experiencing a decline in their population.

On the contrary

Many believed that technology would isolate people, but on the contrary, it has facilitated global connectivity.

In comparison to

In comparison to traditional manufacturing methods, 3D printing offers cost-effective and customizable production.

By comparison

By comparison, the impact of the financial crisis on developing countries was less severe than on developed nations.

On the other hand

On the other hand, some argue that stricter immigration policies can hinder cultural diversity.

Even though/though

Even though there is a consensus on the issue, implementing effective measures remains a challenge.

To differ from

The findings of the study differ from the earlier research on the same topic.

To be dissimilar to

The educational system in this country is dissimilar to that in many European nations.

To be different (from)

The economic challenges faced by developing countries are fundamentally different from those of developed nations.

On the flip side

On the flip side, the convenience of online shopping has led to a decline in traditional brick-and-mortar stores.

while/whereas

While traditional agricultural practices rely heavily on manual labor, modern farming utilizes advanced machinery.

Unlike

Unlike conventional cars, electric vehicles produce zero emissions, contributing to a cleaner environment.

One difference between A and B + Verd

One difference between traditional medicine and modern medicine lies in their approach to treatment

Tổng hợp các bài mẫu compare and contrast essay

Bài mẫu (Sample Essay)

Dưới đây là một số bài mẫu IELTS Writing task 2 dạng Compare and Contrast có sử dụng những kiến thức và dàn ý được nhắc ở các phần trên.

Đề bài 1: It is now possible for scientists and tourists to travel to remote natural environment, such as South pole. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Bài mẫu: Đề 1.pdf

Đề bài 2: Some people believe that women should play an equal role as men in a country’s police force or military force, while others think women are not suitable for these kinds of jobs. Discuss both views and give your opinion.

Bài mẫu: Đề 2.pdf

Đề bài 3: Many people want their country to host an international sporting event. Others believe that international sporting events bring more problems than benefits. Discuss both views and give your own opinion.

Bài mẫu: Đề 3.pdf

Đề bài 4: In the past, people stored knowledge in books. Nowadays, people store knowledge on the Internet. Do the advantages of this development outweigh the disadvantages?

Bài mẫu: Đề 4.pdf

Đề bài 5: Some education systems make students focus on certain subjects at the age of 15, while others require students to study a wide range of subjects until they leave school. What are the benefits of each system? Which is better?

Bài mẫu: Đề 5.pdf

Xem thêm: Nếu bạn đang ở band 6.0+ Writing thì có thể tham khảo thêm nhiều bài viết khác của IZONE tại chuyên mục Writing 6.0 – 8.0 nhé.

Những lưu ý khi viết bài

 • Để phân tích rõ và sâu hơn, cần lập dàn ý cụ thể trước khi viết thành bài.
 • Paraphrase những từ khóa trong đề bài để tránh lặp từ vựng
 • Khi phân tích cần đưa bằng chứng và ví dụ cụ thể để bài viết có tính thuyết phục hơn.
 • Cần sử dụng đa dạng các từ vựng mang tính tương đồng/khác biệt để giúp bài viết mạch lạc hơn, tăng điểm Coherence và Cohesion.
 • Trong phần kết luận, cần tóm tắt lại những điểm quan trọng và nhắc lại câu trả lời cho đề bài. Không nên giới thiệu thêm thông tin mới trong phần này.
 • Sau khi viết xong, hãy kiểm tra và sửa lỗi chính tả, ngữ pháp và cấu trúc để đảm bảo bài viết rõ ràng và được trình bày một cách chính xác.

Trên đây là những thông tin chi tiết và súc tích nhất về cách viết Compare and Contrast Essay hiệu quả. Hi vọng, sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ có nhiều kinh nghiệm và tự tin hơn khi bắt gặp dạng bài này trong kỳ thi nhé. 

Ngoài ra, nếu bạn muốn có thêm cơ hội học viết Writing và được chấm chữa kỹ càng bởi GV IELTS 8.0-8.5 thì đừng quên đăng ký Khoá Speaking & Writing Chuyên sâu của IZONE nhé.