SPEAKING PART 1: LIKING/ DISLIKING QUESTIONS – CÁCH TRẢ LỜI THEO HƯỚNG I LIKE…

Liking/ Disliking là một dạng câu hỏi rất phổ biến trong Speaking Part 1. Các bạn hãy cùng tìm hiểu nó thông qua bài viết dưới đây nhé: 

Mẫu câu hỏi: Do you like X?

Bước 1: Trả lời trực tiếp: Thích hay không

Bước 2: Giải thích lý do thích X/ Cụ thể hóa sở thích dành cho X

Ví dụ: Do you like going on dates? (Bạn có thích đi hẹn hò không?)

Bước 1: Trả lời trực tiếp: Thích hay không

(Giả sử các bạn chọn trả lời THÍCH)

Một số cụm từ có thể sử dụng ở đây để thể hiện việc mình thích một cái gì đó:

  • enjoy/ fancy/ delight in/ find pleasure in
  • (be) keen on
  • (be) fond of
  • (be) a big/huge fan of
  • (be) interested in

Bên cạnh đó các bạn có thể thêm các trạng từ (e.g.: absolutely, totally, quite, fairly, etc.) để nhấn mạnh mức độ thích/ không thích cái gì đó.

-> Câu ví dụ: I absolutely find pleasure in going on dates.

Bước 2: Giải thích lý do thích X/ Cụ thể hóa việc thích X

Cách 1: Giải thích lý do thích

Đi hẹn hò có thể mang lại nhiều lợi ích như tìm người yêu, gặp được nhiều người mới, có cơ hội xả stress hay thư giãn, v.v.

LƯU Ý: giữa các ý cần có các LINKING WORDS – từ nối để tăng sự mạch lạc liên kết của bài nói

-> Câu trả lời: Going out with hoặc Going on a date with someone is an incredible opportunity to meet potential romantic interests (người yêu). Even if things do not work out (phát triển, tiến triển) between you two, it remains a great way to make new friends and expand your networking. Also, going on dates may help you relieve stress (giải tỏa căng thẳng) caused by everyday’s troubles and worries and enjoy a great time hanging out with someone.

– Cách 2: Cụ thể hóa việc thích X

Với cách tiếp cận này chúng các bạn cần cho X nhiều thông tin hơn. Với ví dụ về going on dates, các thông tin cần thêm có thể là: thời gian, kiểu người, diễn ra thế nào, v.v.

-> Câu trả lời: I usually go on dates in the evening, as it is when I’m most likely to be free. I am particularly attracted to males with high intellect, wit and natural kindness (trí tuệ cao, sự dí dỏm và tốt bụng). A typical date of mine often plays out (diễn ra) with me and my date having dinner, then watching a movie or having a drink and finally going for a walk.

Luyện tập: Do you like staying indoors?

nguyenducanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG