2 Tiêu chí đánh giá Grammar của Wirting IELTS quan trọng

2 TIÊU CHÍ QUAN TRỌNG ĐÁNH GIÁ GRAMMAR CỦA IELTS WRITING

GRAMMAR là một trong 4 tiêu chí đánh giá một bài IELTS WRITING. Tuy nhiên bạn có biết giám khảo sẽ chấm tiêu chí này như nào không?Hôm nay, IZONE xin giới thiệu với các bạn 2 tiêu chí cực kỳ quan trọng để đánh giá GRAMMAR trong bài Writing

Tiêu chí đánh giá Grammar của IELTS Writing

2 tiêu chí quan trọng để đánh giá Grammar

  • Về tính chính xác (Accuracy): có lẽ đã quá rõ ràng rồi. Muốn được điểm Grammar cao thì trước tiên là cần phải chính xác, các câu viết ra phải đúng ngữ pháp như chia đúng đúng từ, dùng đúng danh từ số ít, số nhiều, đúng trật tự từ trong câu.
  • Về tính đa dạng (Range): Muốn đạt điểm cao về Grammar range thì các bạn phải vận dụng được nhiều cấu trúc câu khác nhau như:

1. Dùng đa dạng các câu đơn, phức, ghép

2. Câu chủ động, bị động

3. Các cấu trúc câu đặc biệt: Đảo ngữ, Not only… but also..

4. Dành cho level advanced: Viết với tính linh hoạt cao trong việc sắp xếp từ ngữ và các thành phần câu.

Thực hành với đề thi IELTS Writing

Hãy cùng nhìn vào đoạn văn sau nhé!

Đề bài: What are the advantages of using alternative energy?

      Para 1: The benefits of alternative energy is it is sustainable and environmentally-friendly. As for sustainability, alternative energy comes from wind, sunlight or heat so it can provide a vast and constantly replenished source of energy. Therefore, this can alleviate the problem of energy shortage that the world is facing today. Moreover, energy generated from alternative sources emits almost no greenhouse gases or air pollutants. As a result, this can positively contribute to the combat against global warming and air pollution.

Tạm thời chúng ta tạm thời bỏ qua 3 tiêu chí còn lại của Writing mà chỉ tập trung vào Grammar.

  1. Xét về Grammar accuracy: Đoạn văn này đã có các câu viết đúng ngữ pháp.
  2. Xét về Grammar Range: Đoạn văn chưa sử dụng được đa dạng các cấu trúc câu lắm, dù là mỗi câu diễn đạt 1 ý, từ vựng cũng không quá lặp, nhưng đọc cả đoạn sẽ thấy các cấu trúc khá là giống nhau.

      Para 2: The benefits of alternative energy is its sustainability and environmentally-friendliness. As for sustainability, alternative energy which is generated from wind, sunlight or heat can provide a vast and constantly replenished source of energy. Therefore, the problem of energy shortage that the world is facing today can be considerably alleviated. Moreover, energy generation from alternative energy emits little to no greenhouse gases or air pollutants, thus, positively contributing to the combat against global warming and air contamination.

Phân tích

      Câu 1: “It is a sustainable and environmentally-friendly”

=> is its sustainability and environmental friendliness: danh từ hóa, câu ở đoạn 1 là 1 câu đơn dùng tính từ, xét về mặt ngữ pháp thì sẽ đơn giản hơn là danh từ hóa như ở đoạn 2

      Câu 2: “alternative energy comes from wind, sunlight or heat”

=> “alternative energy which is generated from wind, sunlight or heat”: Dùng MĐQH kết hợp câu bị động và vì thế nên câu này ở đoạn 1 đang là 1 câu ghép nối 2 câu đơn bởi “so” giờ đã thành 1 câu phức với MĐQH.

      Câu 3: Therefore, this can alleviate the problem of energy shortage that the world is facing today

=> Therefore, the problem of energy shortage that the world is facing today can be considerably alleviated: Việc đổi câu này thành câu bị động không chỉ đơn giản là để đa dạng cấu trúc cho đủ cả chủ động, bị động. Nếu để ý thì câu gốc chủ ngữ là This, còn ở câu sau chủ ngữ là “the problem of energy shortage that the world is facing today”. Đa phần HS có thói quen viết chủ ngữ là It, this, that, hay 1 danh từ như Students, teachers, Alternative energy (đọc lại đoạn 1 để thấy là đa phần chủ ngữ của các câu đều là 1 từ or 1 cụm từ ngắn) nên việc đảo cấu trúc như thế này sẽ khiến cho 1 câu có chủ ngữ dài hơn hẳn các câu khác => tạo nên sự đa dạng

      Câu 4&5: Moreover, energy generated from alternative sources emits almost no greenhouse gases or air pollutants. As a result, the use of renewable energy can positively contribute to the combat against global warming and air pollution.

=>Moreover, energy generation (dùng danh từ hóa thay vì MĐQH rút gọn) from alternative energy emits little to no greenhouse gases or air pollutants, thus, positively contributing to the combat against global warming and air contamination: Nối 2 câu thành 1 câu, dùng cấu trúc ngữ pháp S+V, Ving để diễn tả quan hệ nhân quả.

Chúc các bạn học tốt!