Câu hỏi dạng phủ định

Như các bạn biết thì các câu hỏi bình thường sẽ đi với trợ động từ/tobe ở dạng khẳng định (E.g: Where are you from? what do you do?…) vậy ở những trường hợp nào chúng mình sẽ để ở dạng phủ định nhỉ?

1. Để thể hiện sự bất ngờ

Thường khi chúng ta bất ngờ khi có ai đó không đồng tình với ý kiến của mình, hay một sự việc gì đó xảy ra không như những gì chúng ta nghĩ, ta hay có xu hướng thắc mắc kiểu “Tại sao không? Tại sao không như thế này?…” Thì trong tiếng Anh chúng ta cũng diễn tả y hệt nhé.

E.g: Didn’t you hear the doorbell? I rang it 3 times (Bạn không nghe thấy tiếng chuông cửa sao? Tôi đã ấn chuông 3 lần đó)

(Khi mình ấn chuông đến 3 lần thì mình đã nghĩ rằng bạn mình chắc đã nghe được rồi, nên chúng ta dùng “didn’t you” ở đây

2. Khi chúng ta thường muốn người nghe đồng ý với chúng ta

Thường trong những context này chúng ta thường khá là chắc chắn với điều cần hỏi rồi, và mình sẽ thường dùng câu hỏi này khi muốn xác nhận lại, hoặc chúng ta thường hy vọng là người được hỏi đồng tình với chúng ta.

E.g: You look familiar. Haven’t we met before?

Với câu này t thấy thông thường người ta sẽ nói là Have we met before đó chứ? Còn để phủ định sẽ thường là pick up line rồi. C đổi thành ví dụ khác nhé

-> Don’t you think it’s time we changed our mindset?

3. Dùng với Why Để gợi ý làm một việc gì đó

Với cách dùng này, cấu trúc chúng ta hay bắt gặp là ‘Why don’t we …?’ dùng để gợi ý, đề xuất một ý kiến

E.g: It’s really cold outside. Why don’t we stay at home?

Lưu ý khi trả lời các câu hỏi dạng phủ định

Ví dụ:

E.g: Don’t you want to go?

Thì chúng ta sẽ trả lời: “Yes, I do (I want to go)”

Hoặc: “No, I don’t (I don’t want to go)”

nguyentienthanh

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG