Cấu trúc how long: Công thức, Cách dùng và Bài tập

Cấu trúc how long: Công thức, Cách dùng và Bài tập

Để hỏi một sự việc diễn ra trong bao lâu bạn sẽ dùng When hay How long? Nếu bạn vẫn nhầm lẫn giữa 2 từ để hỏi này thì hãy đọc ngay bài viết dưới đây. Bài viết này sẽ không chỉ giúp bạn hiểu rõ sự khác biệt giữa hai từ để hỏi trên, mà còn trang bị cho bạn tất cả những kiến thức liên quan đến cấu trúc How long

Giới thiệu về cấu trúc how long

Trước khi đến với cấu trúc How long, ta hãy tìm hiểu khái quát về từ “long” trước nhé. Theo Oxford, Từ “long” có nghĩa là “dài”. Và “dài” ở đây, có thể có nét nghĩa là:

 • Dài về mặt kích thước
 • Dài về mặt nội dung
 • Dài về mặt thời gian

Cấu trúc how long

Chính vì vậy, ta có thể sử dụng cấu trúc How long để hỏi về 

 • Độ dài về mặt vật lý của một sự vật (Dài bao nhiêu?)
 • Độ dài về mặt nội dung (Dài bao nhiêu?)
 • Thời gian một sự việc diễn ra (Trong bao lâu?)

Cách dùng và cấu trúc How long

Như đã đề cập ở trên, cấu trúc How long được sử dụng với 3 cách dùng chính là:

Cách dùng 1: Hỏi về kích thước của một sự vật (Dài bao nhiêu?)

Cấu trúc:

How long + Vtobe + S?

Cấu trúc how long

Ví dụ:  

 • How long is the River Mekong? (Sông Mekong dài bao nhiêu?)
 • How long is your new table? (Bàn mới của bạn dài bao nhiêu?)

Cách dùng 2: Hỏi về độ dài mặt nội dung

Cấu trúc:

How long + Vtobe + S?

Ví dụ:  

 • How long is your essay? (Bài luận của bạn dài bao nhiêu chữ?)
 • How long is his report? (Bản báo cáo của anh ta dài như nào?)

Cách dùng 3: Hỏi về một sự việc diễn ra trong bao lâu

Với cách dùng số 3: Ta có thể sử dụng những cấu trúc sau

 • Cấu trúc 3.1: How long + Vtobe + S?
 • Cấu trúc 3.2: How long + trợ V + S + V?
 • Cấu trúc 3.3: How long + trợ V + it take (somebody) + to V? (Ai đó) mất bao lâu để làm gì?)

Cấu trúc how long

Cấu trúc 3.1

How long + Vtobe + S?

Ví dụ:  

 • How long is the course for beginners at IZONE? (Khóa học cho người mới bắt đầu tại IZONE kéo dài bao lâu?)

Cấu trúc 3.2

How long + trợ V + S + V?

Ví dụ:  

 • How long has Jim stayed at home? (Jim đã ở nhà bao lâu rồi?)
 • How long did you build that house? (Bạn đã xây ngôi nhà đó trong bao lâu?)

Cấu trúc 3.3

How long + trợ V + it take (somebody) + to V?

Ví dụ:  

 • How long does it take Son to finish your homework? (Son mất bao lâu để hoàn thành bài tập?)
 • How long did it take you to cook the whole meal? (Bạn đã mất bao lâu để nấu toàn bộ bữa ăn?)
 • How long does it take to write an essay? (Mất bao lâu để viết một bài luận?)

→ Để có thể nắm rõ hơn về các thì động từ, cũng như các trợ động từ tương ứng, bạn hãy tham khảo bài sau nhé: 7 Thì cơ bản cần nhớ kỹ – IELTS Grammar Tenses

Một số mẫu câu hỏi thông dụng với cấu trúc How long

Dưới đây, IZONE sẽ liệt kê một số những câu hỏi thông dụng với cấu trúc How long:

How long have you lived in this city?Bạn đã sống ở thành phố này bao lâu rồi?
How long is the movie you’re planning to watch?Bộ phim bạn định xem dài bao lâu?
How long do you think this meeting will last?Bạn nghĩ cuộc họp này sẽ kéo dài bao lâu?
How long have you been working at your current job?Bạn đã làm công việc hiện tại bao lâu rồi?
How long does it take you to get ready in the morning?Bạn mất bao lâu để sẵn sàng vào buổi sáng?
How long is the drive from here to the airport?Lái xe từ đây đến sân bay mất bao lâu?
How long did it take you to finish reading that book?Bạn mất bao lâu để đọc xong cuốn sách đó?
How long do you usually spend exercising each day?Bạn thường dành bao lâu để tập thể dục mỗi ngày?
How long does the battery last on your smartphone?Pin trên điện thoại thông minh của bạn kéo dài bao lâu?
How long do you typically sleep at night?Bạn thường ngủ bao lâu vào ban đêm?
How long has it been since you last saw your friend?Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bạn gặp bạn mình?
How long does it usually take for you to respond to emails?Bạn thường mất bao lâu để trả lời email?
How long are you planning to stay on vacation?Bạn dự định ở lại kỳ nghỉ bao lâu?
How long does it take for your commute to work?Mất bao lâu để bạn đi làm?
How long does the average commute time in your city?Thời gian đi lại trung bình trong thành phố của bạn là bao lâu?
How long do you wait before checking your social media notifications?Bạn đợi bao lâu trước khi kiểm tra các thông báo trên mạng xã hội của mình?
How long does it usually take for you to cook dinner?Bạn thường mất bao lâu để nấu bữa tối?
How long do you spend studying for exams?Bạn dành bao lâu để học cho kỳ thi?
How long does it take to walk to the nearest grocery store?Mất bao lâu để đi bộ đến cửa hàng tạp hóa gần nhất?
How long does your favorite TV show’s episodes typically last?Các tập của chương trình truyền hình yêu thích của bạn thường kéo dài bao lâu?

Phân biệt cấu trúc How long và các cấu trúc khác

Phân biệt cấu trúc How long và How many times

Nếu bạn vẫn còn nhầm lẫn giữa how long how many times, thì hãy đọc nội dung dưới đây nhé:

 How longHow many times
Khác nhau

How long được sử dụng để hỏi về 

 • Độ dài về mặt vật lý của một sự vật (Dài bao nhiêu?)
 • Độ dài về mặt nội dung (Dài bao nhiêu?)
 • Thời gian một sự việc diễn ra (Trong bao lâu?)
How many times được sử dụng để hỏi về “số lần” mà một sự việc xảy ra (Bao nhiêu lần?)
Ví dụHow long is that movie?
(Bộ phim đó kéo dài bao lâu?)
How many times have you watched that movie?
(Bạn đã xem bộ phim đó bao nhiêu lần rồi?)

Phân biệt How long với How much time

How long How much time là 2 cấu trúc mà các bạn học tiếng Anh cũng thường xuyên nhầm lẫn.

 How longHow much time
Giống nhauNếu xét về mặt thời gian, cả how long và how much time đều được sử dụng để hỏi về một điều gì đó diễn ra trong bao lâu. 
Khác nhauHow long được sử dụng để hỏi về một điều gì diễn ra trong bao lâu, và thường là 1 khoảng thời gian dài, mang tính tương đối.How much time được sử dụng để hỏi về một điều gì diễn ra trong bao lâu, và thường là 1 khoảng thời gian ngắn, mang tính cụ thể và chính xác.
Ví dụHow long has Tung lived in Canada? – 6 years
(Tùng đã sống ở Canada bao lâu rồi? – 6 năm)
How much time does it take to cook rice? – 30 minutes
(Mất bao nhiêu thời gian để nấu cơm? – 30 phút)

Phân biệt How long với When

 How longWhen
Giống nhauCả how long và when đều được sử dụng để hỏi về thời gian, tuy nhiên chúng sẽ có sự khác biệt như sau. 
Khác nhauHow long được sử dụng để hỏi về một sự việc kéo dài trong bao lâu (khoảng thời gian)When được sử dụng để hỏi về một “mốc thời gian” mà một sự việc xảy ra.
Ví dụHow long did the meeting last? (Buổi họp kéo dài trong bao lâu?)When did the meeting finish? (Buổi họp kết thúc vào lúc nào?)

Bài tập

Chọn đáp án A,B, hoặc C để hoàn thành các câu sau

 1. ___ did you go to the gym last week?-  3 times.
  A) How long
  B) How many times
  C) When
 2. ___ will the concert take place? – 23rd October.
  A) How long
  B) How many times
  C) When
 3. ___ does it usually take you to finish your homework? – about 4 hours
  A) How long
  B) How many times
  C) When
 4. ___ did you visit your grandparents this month? – Just last week.
  A) How long
  B) How many times
  C) When
 5. ___ have you been to that restaurant? – Once or twice, I don’t remember.
  A) How long
  B) How many times
  C) When
 6. ___ will they start the seminar? – Tomorrow.
  A) How long
  B) How many times
  C) When
 1. B
 2. C
 3. A
 4. C
 5. B
 6. C

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến cấu trúc How long, cũng như sự khác biệt giữa How long, và How many times, when, hay how much time. Chúc các bạn học tốt!