Cấu trúc no sooner: Tổng hợp "tất tần tật" kiến thức cần nhớ và bài tập

Cấu trúc no sooner: Tổng hợp “tất tần tật” kiến thức cần nhớ và bài tập

Cấu trúc no sooner chắc chắn không còn là cấu trúc xa lạ với nhiều người học tiếng Anh. Việc sử dụng thành thạo cấu trúc này sẽ giúp bạn dễ dàng áp dụng vào bài tập cũng như giao tiếp. Nếu như bạn vẫn còn băn khoăn về nội dung này thì ngay bây giờ hãy cùng IZONE tìm hiểu nhé!

No sooner là gì?

No sooner được hiểu là ngay khi, ngay sau, vừa mới thì

Cấu trúc no sooner được dùng để diễn tả hành động xảy ra liên kề, ngay sau hành động khác. Nếu No sooner đứng ở đầu câu thì cần sử dụng cấu trúc đảo ngữ với no sooner.

Ví dụ:

 • I had no sooner arrived home than it started to rain. (Ngay khi tôi vừa về đến nhà thì trời đổ mưa)

Cấu trúc no sooner

Cấu trúc no sooner và cách dùng

Cấu trúc no sooner cơ bản

Cấu trúc:

S1 + had + no sooner + V3/ed + than + S2 + V2/ed

Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động xảy ra liên kề, ngay sau hành động khác. 

Ví dụ:

 • She had no sooner run than she saw him. (Cô ấy đã chạy ngay khi cô ấy nhìn thấy anh ấy)

Cấu trúc đảo ngữ của no sooner

Cấu trúc:

No sooner + trợ động từ + S1 + V + than + S2 + V

Ví dụ:

 • No sooner had she graduated than she was employed by a big company. (Ngay khi cô ấy tốt nghiệp đại học, cô ấy được nhận vào làm ở một công ty lớn)

Cấu trúc đảo ngữ của no sooner ở quá khứ

Cấu trúc:

No sooner + had + S1 + V3/ Ved + than + S2 + V2/ Ved

Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động xảy ra liên kề, ngay sau hành động khác trong quá khứ.

Ví dụ:

 • No sooner had he read this letter from an old friend than he cried. (Ngay khi đọc lá thư của người bạn cũ, anh ấy đã khóc)

Cấu trúc đảo ngữ của no sooner ở hiện tại

Cấu trúc:

 No sooner + will + S1 + V + than + S2 + will + V

Cách dùng: Dùng để diễn tả hành động xảy ra liên kề, ngay sau hành động khác ở hiện  tại.

Ví dụ:

 • No sooner will I come home than the phone will ring. (Ngay khi tôi về nhà thì chuông điện thoại kêu)

Một số lưu ý khi sử dụng cấu trúc no sooner

Thông thường, no sooner sẽ được dùng với cấu trúc đảo ngữ. Và trong cấu trúc đảo ngữ, no sooner sẽ đi cùng với than.

Vì mang tính trang trọng, cấu trúc no sooner thường được sử dụng trong văn viết nhiều hơn văn nói. Trong văn nói thông thường, người ta sử dụng as soon as, after thay cho no sooner.

Ví dụ:

 • Câu trang trọng: No sooner had she come in than the light was turned off. (Ngay khi cô ấy bước vào thì đèn bị tắt)
 • Ít trang trọng hơn: As soon as she came in, the light was turned off.

Các cấu trúc tương tự với cấu trúc no sooner

Cấu trúc Hardly/Scarcely… when

Cấu trúc Hardly/Scarcely… when cũng được sử dụng để diễn tả các hành động diễn ra liền kề nhau. Sự khác nhau là No sooner sẽ đi cùng than còn Hardly/Scarcely/Barely đi cùng when.

Ví dụ:

No sooner had the cat run out than the door was closed. (Ngay khi con mèo chạy ra thì cái cửa đóng lại)

= Hardly/Scarcely/Barely had the cat run out when the door was closed. 

Cấu trúc As soon as

As soon as cũng mang ý nghĩa là ngay khi, vừa mới. Sự khác biệt với cấu trúc no sooner là trong cấu trúc as soon as, các động từ trong câu được chia cùng một thì.

Ví dụ: 

No sooner had I got home than I called my mother. (Ngay khi tôi về nhà tôi gọi cho mẹ)

= I called my mother as soon as I got home.

Các cấu trúc đảo ngữ dễ nhầm lẫn với no sooner

Cấu trúc đảo ngữ với Not only

Not only mang ý nghĩa không những mà còn. Đảo ngữ của Not only đi cùng với but also.

Cấu trúc:

Not only + trợ động từ + S1 + V(nguyên thể) + but +S2 + also + V

Ví dụ:

 • Not only does Tom cook very well, but he also is so kind. (Tom không những nấu ăn ngon mà còn tốt bụng)

Cấu trúc đảo ngữ với Not until

Not until mang ý nghĩa mãi cho đến khi.

Cấu trúc:

Not until + thời gian/cụm từ chỉ thời gian + trợ động từ + S + V

Ví dụ:

 • Not until I was 15 did I have my first smartphone. (Mãi đến năm 15 tuổi, tôi mới có chiếc điện thoại thông minh đầu tiên)

>>> Tham khảo ngay: Neither nor là gì? Hiểu ngay về cấu trúc neither nor và either or 

Bài luyện tập cấu trúc no sooner

Bài tập 1: Viết lại câu mà ý nghĩa không đổi

1. He got down to writing the letter as soon as he returned from his walk.

→ No sooner________________________________

2. Hardly had she paid when she took the car.

→ No sooner________________________________

3. The cat jumped through the table. The cup of water was spilled at once.

→ Barely________________________________

4. You get the score as soon as you click submit.

→ No sooner________________________________

5. The bell had hardly rung out when the light went out. 

→ No sooner________________________________

Bài tập 2: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc

 1. No sooner I (start) mowing the lawn than it started raining. 
 2. As soon as she approached the shop, the policeman (stop) her.
 3. Hardly Linda (start) her trip when the rain (stop).
 4. No sooner the robber (see) the police than he (run away) into the alleys.
 5. Scarcely the movie (end) when Timmy (come).
 6. He hardly (leave) the library when the bell (ring).
 7. As soon as Tom (arrive) at the station, the train came.
 8. As soon as I (enter) the hall, I (notice) him.
 9. She fell asleep immediately after she (close) her eyes.
 10. No sooner they (eat) lunch than the fly (lie) onto the dining table.

Bài tập 1:

 1. No sooner had he returned from his walk than he got down to writing the letter.
 2. No sooner had she paid than she took the car.
 3. Barely had the cat jumped through the table when the cup of water was spilled. 
 4. No sooner will you click submit than you will get the score. 
 5. No sooner had the bell rung out than the light went out.

Bài tập 2:

 1. had I started
 2. stopped
 3. had Linda started – stopped
 4. had the robber seen – ran away
 5. had the movie ended  – came
 6. had hardly left – rang
 7. arrived
 8. entered – noticed
 9. closed
 10. had they eaten – lay

Trên đây là nội dung kiến thức về cấu trúc no sooner. Mong rằng với những chia sẻ trên của IZONE đã giúp bạn nắm chắc được nội dung ngữ pháp này và ứng dụng vào việc học tiếng Anh hiệu quả.