By the time là gì? Là dấu hiệu của thì nào?

By the time là gì? Là dấu hiệu của thì nào?

Trong bài Mệnh đề trạng ngữ, IZONE đã giới thiệu với các bạn về cấu tạo, chức năng và ví dụ về một số từ/cụm từ đóng vai trò bắt đầu cho một mệnh đề trạng ngữ. Trong bài viết này, hãy cùng IZONE tìm hiểu về cụm từ “By the time’’.

Khi đọc xong bài viết này, các bạn sẽ hiểu được “By the time là gì? Và By the time là dấu hiệu của thì nào?”.

By the time là gì?

Theo từ điển Merriam-Webster, by the time là một idiom và có nghĩa là “vào lúc, vào khi”

 • Ví dụ: By the time Nam got home, his father had gone outside. (Khi Nam về đến nhà thì bố của anh ấy đã đi ra ngoài rồi).

Đọc đến đây thì có thể sẽ có bạn nghĩ cụm từ này được sử dụng như từ “when”. Tuy nhiên, cụm từ “By the time” có cách sử dụng khá khác biệt so với từ “when”. Hãy đọc bài dưới đây để biết cách phân biệt giữa “by the time”“when” bạn nhé!

Phân biệt By the time với When

Giống nhau:

“By the time” với “when” đều được theo sau bởi một mệnh đề, và đều có cấu trúc tổng quát là:

 • By the time clause 1, clause 2.
 • When clause 1, clause 2

Ví dụ: 

 • By the time Nam got home, his father had left.
 • When Nam got home, his father had left.

Khác nhau:

 

By the time

When

Cách sử dụng

Cụm từ ‘by the time’ được sử dụng nhằm nhấn mạnh một hành động đã xảy ra, thậm chí kéo dài, rồi sau đó kết thúc trước một hành động khác.

 

Khi sử dụng “by the time”, ta có cảm giác là hành động trong mệnh đề dùng thì hoàn thành đã kết thúc trong một khoảng thời gian rồi, thì hành động trong thì đơn mới xảy ra.

Khi sử dụng “when” , ta không biết được là hành động xảy ra trước đã xảy ra/ kết thúc trước đó rồi hay là xảy ra/ kết thúc ngay tại thời điểm hành động đi sau xảy ra.

Xét ví dụ:

 • VD1: By the time Nam got home, his father had left.by-the-time-la-gi

Trong ví dụ 1, khi sử dụng “by the time”, thì câu này đem lại cho ta cảm giác là hành động “người bố rời khỏi nhà” đã xảy ra trước một khoảng thời gian rồi, sau đó thì hành động “Nam về nhà” mới xảy ra.

 

 • VD2: When Nam got home, his father had left.

Trong ví dụ 2, khi sử dụng when, thì câu này câu này khiến cho ta không biết được là hành động “người bố rời khỏi nhà” đã xảy ra trước hay ngay tại thời điểm “Nam về nhà”.

by-the-time-la-gi-1

 

>>> [Xem thêm]: Decrease đi với giới từ gì? – Các cụm từ thông dụng và cách sử dụng?

By the time là dấu hiệu của thì nào? – Cách sử dụng

Khi sử dụng cụm từ “By the time”, nhiều bạn vẫn chưa nắm rõ cụm từ này là dấu hiệu của thì nào. Dưới đây, IZONE sẽ liệt kê một số thì hay xuất hiện cùng với cụm từ này.

By the time với các thì tiếp diễn

Khi ta muốn dùng “By the time” để dự đoán một hành động nào đó sẽ đang xảy ra trong tương lai thì sẽ dùng thì tương lai tiếp diễn.

By the time + clause 1 (hiện tại đơn), clause 2 (tương lai tiếp diễn)

 • VD: By the time Tuan arrives, Hoa and Nga will be eating dinner. (Khi Tuấn đến thì Hoa với Nga sẽ đang ăn tối).

Khi ta muốn dùng “By the time” để nói về một hành động thường xuyên xảy ra ở hiện tại thì sẽ sử dụng thì hiện tại tiếp diễn.

By the time + clause 1 (hiện tại đơn), clause 2 (hiện tại tiếp diễn)

 • VD: By the time Tuan arrives, Hoa and Nga are usually eating dinner. (Khi Tuấn đến thì Hoa với Nga thường đang ăn tối).

Khi ta muốn dùng “By the time” để nói về một hành động đang xảy ra trong quá khứ, thì sẽ sử dụng thì quá khứ tiếp diễn

By the time + clause 1 (quá khứ đơn), clause 2 (quá khứ tiếp diễn)

 • VD: By the time Tuan arrived, Hoa and Nga were eating dinner. (Khi Tuấn đến thì Hoa với Nga đang ăn tối).

By the time với các thì hoàn thành

Khi ta muốn dùng “By the time” để dự đoán một hành động nào đó sẽ xảy ra trước một hành động khác trong tương lai thì sẽ sử dụng thì tương lai hoàn thành.

By the time + clause 1 (hiện tại đơn), clause 2 (tương lai hoàn thành)

 • VD: By the time Tuan arrives, Hoa and Nga will have eaten dinner. (Khi Tuấn đến thì Hoa với Nga sẽ ăn tối xong rồi).

Khi ta muốn dùng ‘By the time’  nhằm nhấn mạnh một hành động đã xảy ra, thậm chí kéo dài, rồi sau đó kết thúc trước một hành động khác. 

By the time + clause 1 (quá khứ đơn), clause 2 (quá khứ hoàn thành)

 • VD: By the time Tuan arrived, Hoa and Nga had eaten dinner. (Khi Tuấn đến thì Hoa với Nga đã ăn tối xong một lúc rồi).

Bài tập By the time

Bài 1: Hãy làm bài tập chia động từ sau

1. By the time the semester ends, Hung (complete) all his assignments.
2. By the time the semester ends, Hoa (think) about which university she would apply to.
3. By the time she arrived, most of the other guests (leave).
4. By the time Tuan finishes his university, he (earn) an MBA degree.
5. By the time we got to the cinema, the film (start).

Bài 2: Chọn đáp án A,B,C
1. By the time Tuan gets home, his daughter _____ in bed.

2. By the time Hung ate breakfast, his sister _______

3. By the time Linh decides to buy this skirt, they _______ it

4. By the time Nam _______ the exercise, all of his class-mates had left.

5. By the time Hung _______ his studies, he_______in HN for 5 years.

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến By the time. IZONE hy vọng, qua bài viết này, các bạn đã nắm rõ được By the time là gì, và nó là dấu hiệu của thì nào. Chúc các bạn học tốt.

GV IZONE: Nguyễn Đức Anh

>>> [Xem thêm]: Compound adjective là gì? – Định nghĩa, cách dùng các tính từ ghép

>>> [Xem thêm]: Vị trí của các loại từ trong tiếng Anh – Danh, tính, trạng, động từ đứng ở đâu?