Cấu trúc only after - Cách dùng đúng & Bài luyện tập

Cấu trúc only after – Cách dùng đúng & Bài luyện tập

Cấu trúc Only after là một cấu trúc đảo ngữ được sử dụng khi muốn nhấn mạnh rằng một hành động nào đó sẽ được xảy ra khi hành động trước đó kết thúc. Cấu trúc này được dùng phổ biến ở 03 dạng cấu trúc khác nhau nhưng có cùng một ý nghĩa. 

Cùng IZONE tìm hiểu các kiến thức thú vị về cấu trúc Only after qua bài viết dưới đây bạn nha! 

Only after là gì?

Only after (/ˈəʊnli ˈɑːftə(r)/): chỉ sau khi

Only after mang ý nghĩa “chỉ sau khi”. 

Thực tế, only after được ghép từ 2 từ vựng quen thuộc trong tiếng Anh là “Only – chỉ” và “after – sau khi”. 

Cấu trúc Only after là một cụm đảo ngữ được sử dụng khi người dùng muốn nhấn mạnh vào thời điểm một hành động xảy ra.

 • Only after dinner can you go out to play. (Chỉ sau khi ăn xong bữa tối, bạn có thể ra ngoài chơi.)
 • Only after finishing your homework can you go out to play. (Chỉ sau khi hoàn thành bài tập về nhà, bạn mới có thể ra ngoài chơi)
 • Only after you have finished your homework can you go out to play. (Chỉ sau khi bạn làm xong bài tập về nhà, bạn mới có thể ra ngoài chơi.)

Cấu trúc Only after có nghĩa là gì?

Cấu trúc Only after và cách dùng  

Dưới đây là 03 cấu trúc Only after thường thấy, và 03 công thức này có thể thay thế nhau trong quá trình sử dụng – nhằm thể hiện sự biến hoá đa dạng trong cách dùng cấu trúc. 

03 cấu trúc này đều được sử dụng nhằm mục đích nhấn mạnh rằng một hành động nào đó sẽ được xảy ra khi một hành động khác kết thúc.

Cấu trúc Only after + V ing

Cấu trúc

Only after + V-ing + Trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ

 • Only after completing all the deadlines do I go to sleep. (Chỉ sau khi hoàn thiện xong tất cả deadlines tôi mới đi ngủ.) 
 • Only after turning off all devices at the office does he go home. (Chỉ sau khi tắt tất cả các thiết bị tại văn phòng, anh ấy mới về nhà)
 • Only after traveling can you realize how beautiful Vietnam is. (Chỉ sau khi đi du lịch, bạn mới nhận ra Việt Nam đẹp như thế nào.)

Cấu trúc Only after + mệnh đề

Cấu trúc

Only after + S + V  + Trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ

 • Only after Jungkook told me did I know that he moved out. (Chỉ sau khi Jungkook nói với tôi, tôi mới biết là anh ấy đã chuyển ra ngoài.) 
 • Only after I had left did Jimin know that he loved me. (Chỉ sau khi tôi bỏ đi thì Jimin mới nhận ra là anh đã yêu tôi.)

Cấu trúc Only after + Danh từ

Cấu trúc

Only after + Danh từ  + Trợ động từ + S + V (nguyên thể).

Ví dụ

 • Only after graduation do I find a fulltime job. (Chỉ sau khi tốt nghiệp tôi mới tìm việc làm toàn thời gian.)
 • Only after a cup of coffee could I concentrate on my work. (Chỉ sau khi một ly cà phê tôi mới có thể tập trung vào công việc.) 

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Only After 

Nếu trong câu có 2 mệnh đề thì đảo ngữ ở mệnh đề thứ hai ví dụ như ở các cấu trúc Only when, Only after hay Only if,…

Ví dụ:

 • Only after I had the report could I comment further. (Chỉ sau khi tôi có báo cáo, tôi mới có thể bình luận thêm.)

Nếu “only” bổ nghĩa cho chủ ngữ (nằm ngay sau “only”) thì trong câu sẽ không sử dụng đảo ngữ.

Ví dụ:

 • Only Sehun can speak Spanish in this class. (Chỉ có Sehun có thể nói tiếng Tây Ban Nha  trong lớp này.)

Lưu ý khi sử dụng cấu trúc Only after

Phân biệt cấu trúc Only after với Immediately after và Right after 

Một số trường hợp sẽ dễ dàng sử dụng nhầm cấu trúc “only after” với “immediately after” & “right after”. Hãy xem sự khác biệt của 3 cấu trúc này qua bảng dưới đây bạn nhé:

Cụm từCách dùngCụm từ
Only after“Only after” dùng để nhằm mục đích nhấn mạnh rằng một hành động nào đó sẽ được xảy ra khi một hành động khác kết thúc.

Only after finishing work did John leave.

(Chỉ sau khi hoàn tất công việc John mới rời đi.)

Immediately after“Immediately after” dùng một hành động xảy ra ngay tức khắc sau sự việc nào đó.

Jennie leaves immediately after she received a call

(Jennie rời đi ngay sau khi nhận được cuộc gọi)

Right after“Right after” có nghĩa là một hành động/sự kiện xảy ra ngày sau một hành động/sự kiện khác. Tuy nhiên, hành động/sự kiện trước đó không phải là điều kiện dẫn đến hành động/sự kiện tiếp theo. Hai hành động/sự kiện này chỉ xảy ra lần lượt.

Police came right after the thieves left.

(Cảnh sát đến ngay sau khi những tên trộm rời đi.)

Các cấu trúc câu đảo ngữ phổ biến khác với Only 

Một số cấu trúc Only đảo ngữ phổ biến khác phổ biến và có ý nghĩa gần giống với Only after.

Cấu trúc Only then

Cấu trúc

Only then + trợ động từ + S + V

Mục đích: Cấu trúc Only then được sử dụng với ý nghĩa “chỉ khi đó”, “chỉ đến lúc đó thì”

Ví dụ

 • Only then did his parents discover his secret. (Sau đó bố mẹ anh mới phát hiện ra bí mật của anh ấy.)

Cấu trúc Only in this/ that way

Cấu trúc

Only in this + trợ động từ + S + V

Mục đích: Cấu trúc Only in this/ that way được sử dụng với ý nghĩa “chỉ bằng cách này/cách kia”

Ví dụ

 • Only in this way did Trang solve the root of the problem. (Chỉ bằng cách đó Trang mới giải quyết được gốc rễ của vấn đề.) 

Cấu trúc Only by

Cấu trúc

Only by + V-ing + trợ động từ + S + V

Mục đích: Cấu trúc Only by được sử dụng với ý nghĩa “chỉ bằng (cách nào đó)…”

Ví dụ

 • Only by saving money can you buy a car before 30 years old (Chỉ bằng cách tiết kiệm tiền, bạn mới có thể mua xe ôtô trước 30 tuổi)

Cấu trúc Only with

Cấu trúc

Only with + danh từ + trợ động từ + S + V

Mục đích: Cấu trúc Only with được sử dụng với ý nghĩa “chỉ với (thứ gì đó)…”

Ví dụ

 • Only with recognition from society can your life be meaningful. (Chỉ với sự công nhận của xã hội thì cuộc sống của bạn mới có ý nghĩa.)

Cấu trúc Only in

Cấu trúc

Only in + adv of time/ place + trợ động từ + S + V

Mục đích:  Cấu trúc Only in được sử dụng với ý nghĩa “chỉ ở (thời gian hay địa điểm)…”

Ví dụ

 • Only in this way does this laptop work. (Chỉ bằng cách này, máy tính này mới hoạt động.)

Cấu trúc Only after

Cấu trúc

Only after + noun/ clause + trợ động từ + S + V

Mục đích: Cấu trúc Only if được sử dụng với ý nghĩa “chỉ sau khi”

Ví dụ

 • Only after Blackpink had gone did the fans leave the concert. (Chỉ sau khi Blackpink đi, người hâm mộ mới rời khỏi buổi biểu diễn.)

Cấu trúc Only if

Cấu trúc

Only if + clause + trợ động từ + S + V

Mục đích: Cấu trúc Only if được sử dụng với ý nghĩa “chỉ khi” hay “chỉ nếu”.

Ví dụ

 • Only if most people agreed would I accept this position. (Chỉ khi đa số mọi người đồng ý thì tôi mới nhận vị trí này.)

Cấu trúc Only when

Cấu trúc

Only when + clause + trợ động từ + S + V

Mục đích: Cấu trúc Only when được sử dụng với ý nghĩa “chỉ đến khi (một sự việc diễn ra)…”. 

Cấu trúc “Only when” = Cấu trúc “Not until”.

Ví dụ

 • Only when I filled my glass did I notice that it was broken. (Chỉ khi tôi rót đầy ly, tôi mới nhận ra rằng nó đã bị vỡ)

Bài tập vận dụng cấu trúc Only After có đáp án chi tiết

Bài thực hành: Viết lại câu dưới đây sử dụng các cấu trúc đảo ngữ với Onl

1. Chỉ bằng cách thực hành tiếng Anh mỗi ngày, bạn mới có thể nói tiếng Anh trôi chảy. 

->

2. Lúc đó tôi mới hiểu câu hỏi của cô ấy. 

->

3. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể hy vọng đạt được thành công các mục tiêu đã đề ra. 

->

4. Chỉ với sự đồng ý của mọi người, chúng tôi mới có thể tiến hành dự án này. 

->

5. Chỉ khi Giáo sư Bonnefoy ở đây, ông ấy mới nói tiếng Tây Ban Nha. 

->

6. Chỉ có Lisa mới có thể giải quyết vấn đề này. 

->

7. Chỉ có ở Việt Nam tôi mới thấy cảnh đẹp như vậy. 

->

8. Học sinh chỉ được ra khỏi lớp học khi có sự cho phép của giáo viên. 

->

9. Chỉ với một vài người, cô ấy mới có thể sống hết con người thật của mình. 

->

10. Chỉ thông qua thử nghiệm, chúng ta mới có thể có được câu trả lời cho câu hỏi này.

->

 1. Only by practicing English every day can you speak English fluently.
 2. Only then did I understand her question.
 3. Only in that way can we hope to successfully achieve our goals.
 4. Only with everyone’s consent can we proceed with this project.
 5. Only when Professor Bonnefoy was here did he speak Spanish.
 6. Only Lisa can solve this problem.
 7. Only in Vietnam have I seen such beautiful scenery.
 8. Only if a teacher has given permission is a student allowed to leave the classroom.
 9. Only with a few people can she live out her true self.
 10. Only by experimentation can we get an answer to this question.

Trên đây là toàn bộ kiến thức về cấu trúc Only after mà bạn cần lưu ý. Hy vọng các bạn sẽ có thêm nhiều thông tin hữu ích qua bài viết này. Hãy theo dõi các bài viết mới trên web izone.edu.vn để biết thêm nhiều điều thú vị mỗi ngày bạn nha. Chúc các bạn học tập tốt!