Any đi với danh từ số ít hay số nhiều? - Giải đáp chi tiết

Any đi với danh từ số ít hay số nhiều? – Giải đáp chi tiết

Bạn đang thắc mắc “Any đi với danh từ số ít hay số nhiều?”. Trong bài viết này, IZONE sẽ giải đáp chi tiết cho bạn câu hỏi này.

Từ Any gây ra khá nhiều khó khăn với các bạn học tiếng Anh. Đôi khi chúng ta thấy any đi với rất nhiều loại danh từ và hầu như câu nào nghe cũng… khá đúng: 

 • Do you have any questions?
 • Do you have any soup left? 
 • Hoặc là I don’t want to take any book. 

Vậy thì từ any đi với danh từ số ít hay số nhiều? Cùng IZONE tìm hiểu thêm nhé! 

Định nghĩa Any và cách sử dụng

Theo từ điển Oxford, định nghĩa của từ Any (determiner – hạn định từ) như sau:

– Any /ˈeni/ (determiner): một chút nào, một tý nào (số lượng không xác định)

 • Ví dụ: Tuan Hung has got hardly any money. (Tuấn Hưng hầu như không còn chút tiền nào)

– Bên cạnh nét nghĩa này, từ any còn được sử dụng với nét nghĩa “bất kỳ”.

 • Ví dụ: You can cash these cheques at any bank. (Bạn có thể rút tiền mặt tại bất kỳ ngân hàng nào.)

Any đi với danh từ số ít hay số nhiều?

Any đi với danh từ số ít hay số nhiều?

Theo như định nghĩa của Oxford, any (determiner) có thể đi với cả danh từ số ít đếm được, danh từ số nhiều (countable noun) và danh từ không đếm được (uncountable noun). 

Khi nào any đi với danh từ số nhiều hoặc không đếm được

– Câu phủ định hoặc câu hỏi nghi vấn

Example:

 • I didn’t eat any meat. (Tôi không ăn một chút thịt nào)
 • Do you have any questions? (Bạn có câu hỏi gì không?) 

– Sử dụng sau If hoặc Whether

 • Example: She asked if / whether we have any questions regarding her lesson plan. (Cô ấy hỏi liệu chúng tôi có câu hỏi gì với bài giảng của cô ấy hay không)

– Sau các verb mang tính chất ngăn cản, cấm cản (prevent, ban, forbid)

 • Example: We will do our best to prevent any unfortunate events. (Chúng tôi sẽ làm hết sức để ngăn cản những sự việc kém may mắn xảy ra).

– Số lượng rất ít của cái gì

Example:

 • I didn’t have any tomato soup because I was really full. (Tôi không ăn một tẹo súp cà chua nào vì tôi rất no)
 • I don’t have any cash on me, so could I pay by card? (Tôi không có một chút tiền mặt nào trong người cả. Tôi có thể trả bằng thẻ được không?)

Khi nào any đi với danh từ số ít đếm được?

– Khi số lượng người và vật không đáng kể, không quan trọng phải là cái nào/người nào cụ thể, không giới hạn lựa chọn 

Example 1:

 • You can take any book you want. I don’t care. (Bạn có thể lấy bất kì quyển sách nào. Tôi không quan tâm)
 • Take it easy. Any colour will do. (Màu nào cũng được thôi, đừng quá lo lắng)
 • In any case please keep your professional attitude. (Trong bất kì trường hợp nào bạn hãy giữ một thái độ chuyên nghiệp)

– Số lượng rất ít của cái gì 

 • Example 1: Is there any of that lemon cake left? (Còn một chút nào bánh chanh không vậy?)

– Trường hợp đặc biệt: 

not just any somebody/something: used to show that somebody/something is special (dùng để diễn tả ai đó/cái gì đó đặc biệt, không giống như bình thường) 

 • Example: It isn’t just any day—it’s my birthday! (Đây không phải là một ngày như bao ngày khác – hôm nay là sinh nhật tôi!) 

Any đi với danh từ số ít hay số nhiều?

Bài tập với Any

Các câu sau sử dụng từ “any” đã chính xác chưa? Nếu đúng thì đây là trường hợp sử dụng nào của từ “any”? Nếu sai thì vì sao?

1. Do you have any children?
2. We met any friends in the restaurant.
3. I don’t want any person to interfere in my life.
4. I want any ice cream.
5. They don’t have any issues with the math teacher.

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

Trên đây là toàn bộ kiến thức liên quan đến từ Any. IZONE hy vọng, qua bài viết này, các bạn đã nắm được any đi với danh từ số ít hay số nhiều.