V inf là gì? Cách sử dụng v inf trong tiếng Anh

V inf là gì? Cách sử dụng v inf trong tiếng Anh

Nếu như trong bài “Các loại động từ cơ bản, IZONE đã đề cập đến các động từ chính và chức năng của chúng trong câu, thì trong bài viết này, hãy cùng IZONE tìm hiểu về một trong những dạng của động từ: Verb infinitive – động từ dạng nguyên thể các bạn nhé. 

Nhắc đến dạng của động từ, theo từ điển Cambridge, động từ có 3 dạng chính:

 • Động từ dạng nguyên thể
 • Động từ dạng quá khứ
 • Động từ dạng quá khứ phân từ, hoặc hiện tại phân từ.

Trong bài viết này, IZONE sẽ đề cập đến động từ dạng nguyên thể, hay còn được biết đến là V-inf. Sau khi đọc xong bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ được:

 • V inf là gì? 
 • Cách sử dụng V-inf trong tiếng Anh như nào?

V inf là gì?

Trước khi tìm hiểu về các chức năng của V-inf trong tiếng Anh, thì hãy cùng tìm hiểu V-inf là gì nhé:

 • V-inf là viết tắt của Verb infinitive. (Động từ nguyên thể)
 • V-inf còn được biết đến với cái tên: “Động từ nguyên mẫu/ động từ nguyên thể”.  Đây là loại động từ mà không thay đổi hình thức (dạng của động từ), trong bất kỳ trường hợp nào. (Hãy nhìn ví dụ 2 trong bảng bên dưới).
 • Nhắc đến V inf thì có 2 dạng mà các bạn cần nắm được là:

V bare-infinitive (Động từ nguyên thể không có to)

VD1: Nam couldn’t win the match

 (modal verb) (V-inf)

V to-infinitive (Động từ nguyên thể có to)

VD2: I wanted to tell her something but I forgot.

(V to-inf)

v inf là gì? Giải thích chi tiết về Verb infinitive (Động từ nguyên thể)
V-inf (Verb infinitive) trong tiếng Anh nói về dạng động từ nguyên mẫu/ động từ nguyên thể.  Đây là loại động từ mà không thay đổi hình thức (dạng của động từ), trong bất kỳ trường hợp nào.

Cách sử dụng V-inf trong tiếng Anh

Cách sử dụng V bare-infinitive

V bare-inf trong tiếng Anh nói về dạng “Động từ tri nhận” và đây là động từ nguyên thể không có “to”. Dưới đây, IZONE sẽ đề cập 4 trường hợp sử dụng V bare infinitive:

TH1


 

Sử dụng V bare-infinitive trong câu khẳng định của thì hiện tại đơn khi chủ ngữ là:

 • I, you, we, they, 
 • Các danh từ số nhiều.

Ví dụ:

 • We play soccer every Sunday morning. (Chúng tôi chơi đá bóng mỗi sáng Chủ Nhật).
 • My parents usually wake up around 5AM every morning. (Bố mẹ tôi thường thức dậy lúc 5 giờ sáng mỗi ngày).

TH2


 

Sử dụng V bare-infinitive trong câu phủ định/ nghi vấn của các thì đơn (Hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn).

Ví dụ:

 • Nam doesn’t like playing football (Nam không thích chơi đá bóng).
 • Did Phuong go to the cinema to watch Wakanda forever’? (Phương đã đến rạp phim để xem Wakanda forever chưa?)

TH3


 

Sử dụng V bare-infinitive khi động từ đứng sau hầu hết các động từ khuyết thiếu (modal verb: can/will/should….), hoặc các động từ bán khuyết thiếu (semi-modal verb: have to, would rather, …).  

Ví dụ:

 • You may get fired if you get late one more time. (Bạn có thể bị đuổi việc nếu bạn đi làm muộn 1 lần nữa).
 • Nam would rather stay at home than hit the cinema (Nam muốn ở nhà hơn là đi xem phim).

TH4


 

Sử dụng V bare-infinitive khi động từ đứng sau một số động từ ở thể sai khiến (causative verb): have, make,let, help,…

Causative verbs + Somebody + V bare-infinitive

Ví dụ:

 • Mai helped her nephew do his homework (Mai đã giúp cháu trai làm bài tập về nhà)
 • Hoa’s mother made her put out the rubbish. (Mẹ của Hoa bắt cô ấy đổ rác)

Cách sử dụng V to-infinitive

Trong bài Động từ nguyên thể nêu thông tin phụ trong câu, IZONE đã đề cập đến các cách sử dụng của V to-infinitive. Về tổng quan, V to-infinitive có 4 cách sử dụng như sau:

 1. Chỉ mục đích của Hành động
 2. Chỉ nghĩa vụ cần làm với Sự vật
 3. Chỉ nội dung cụ thể của Sự vật
 4. Chỉ nguyên nhân của Tâm trạng

Để nắm rõ hơn về các cách sử dụng của V to-infinitive, các bạn có thể tham khảo  bài: Unit 12: Động từ nguyên thể nêu thông tin phụ trong câu.

Bài tập

My father usually helps me _______ English.

2. May I suggest you let Mary _______ so.

3. Can Nam _______ his homework within one hour?

4. Hung _______ swimming yesterday.

5. Hoa often _______ her teeth after getting up.

6. The police usually _______ on patrol when it’s midnight

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

Hi vọng, các bạn đã có được những kiến thức bổ ích về Verb Infinitive thông qua bài viết này. 

>>> [Xem thêm]: Plan to v hay ving – Định nghĩa, cấu trúc và cách dùng chi tiết