Would rather nghĩa là gì? Cấu trúc và cách dùng chi tiết A-Z

Would rather nghĩa là gì? Cấu trúc và cách dùng chi tiết A-Z

Có rất nhiều cách diễn tả khi các bạn muốn thể hiện mong muốn, sở thích của bản thân. Trong đó, một cấu trúc rất hay mà các bạn có thể tham khảo chính là “would rather”. Tuỳ thuộc vào từng thì mà cấu trúc này lại có cách sử dụng khác nhau. Nếu bạn chưa biết cấu trúc và cách dùng thì hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây để cùng IZONE giải đáp các kiến thức cần thiết về cấu trúc “would rather” nhé!

Would rather nghĩa là gì?

Would rather /wʊd ˈrɑːðə(r)/: tạm dịch là “muốn làm“, “thà rằng làm“.

Cụm từ này trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả mong muốn, nguyện vọng của bản thân.

Ví dụ: 

 • She doesn’t want to do exercises. She would rather learn math and language for a whole day. (Cô ấy không muốn tập thể dụng. Cô ấy thà học toán và ngôn ngữ cả ngày còn hơn)
 • I would rather you not drive me mad every day by picking my flowers (Tôi mong muốn rằng bạn đừng làm tôi phát bực mỗi ngày bằng việc hái những bông hoa của tôi)

Cấu trúc và cách dùng would rather

Cấu trúc WOULD RATHER một chủ ngữ đi kèm

Ở thì hiện tại hoặc tương lai

Trong văn viết hoặc những tình huống giao tiếp yêu cầu tính chất nghiêm túc, trang trọng thì bạn sẽ bắt gặp cấu trúc này khá thường xuyên. Would rather được sử dụng để miêu tả mong muốn, sở thích của người nói về một điều gì đó trong hiện tại hoặc tương lai. 

Công thức: 

3 công thức về cấu trúc WOULD RATHER một chủ ngữ đi kèm ở thì hiện tại hoặc tương lai

Ví dụ: 

 • They would rather drink hot milk.
 • They would rather not drink hot milk.
 • Would they rather drink hot milk?
Ở thì quá khứ

Khi được dùng ở thì quá khứ, cấu trúc Would rather được dùng để miêu tả sự nuối tiếc về một sự việc hoặc vấn đề nào đó đã xảy ra

Công thức: 

3 công thức về cấu trúc WOULD RATHER một chủ ngữ đi kèm ở thì quá khứ

Ví dụ: 

 • She would rather have joined that event. 
 • She would rather not have joined that event.
 • Would she rather have joined that event?

Cấu trúc “WOULD RATHER … THAN/OR” 

Khi muốn trình bày sự yêu thích đối với cái gì hơn cái gì, chúng ta có thể sử dụng cấu trúc WOULD RATHER….. THAN….

Thì hiện tại

S + would rather (not) +N/V (nguyên thể) + than +…

Thì quá khứ

S + would rather (not) + have + V3 + than

Ví dụ: 

 • She would rather go to work this morning than afternoon.
 • Tim would rather have made banana cake than cheesecake.

Cấu trúc WOULD RATHER  hai chủ ngữ đi kèm

Ở thì hiện tại hoặc tương lai

Ở thì hiện tại hoặc tương lai, cấu trúc “WOULD RATHER THAT’’ được sử dụng để giả sử về một điều gì đó đối lập với hiện tại, hoặc mong muốn làm một điều gì của ai đó.

Công thức: 

3 công thức của cấu trúc WOULD RATHER  hai chủ ngữ đi kèm ở thì hiện tại hoặc tương lai

Ví dụ:

 • Susan’d rather that her parents gave her a new bicycle
 • I’d rather that you bought me these books.
Ở thì quá khứ

Trong thì quá khứ, cấu trúc này có thể được dùng để miêu tả mong muốn, nuối tiếc hoặc giả định về một điều gì đó đã xảy ra.

Công thức: 

3 công thức của cấu trúc WOULD RATHER  hai chủ ngữ đi kèm ở thì quá khứ

Ví dụ: 

 • He would rather that his parents had gone to the airport to see him off. 
 • I would rather that he hadn’t picked me up yesterday.

Những lưu ý khi sử dụng would rather

Một trong những điểm cần lưu ý nhất khi sử dụng would rather chính là chia động từ nếu cấu trúc này được sử dụng ở thì quá khứ. Động từ đặt sau

 • WOULD RATHER phải là quá khứ phân từ (part participle).
 • Cấu trúc WOULD RATHER THAT dù được sử dụng trong thì hiện tại và tương lai thì động từ cũng phải được chia ở dạng quá khứ (simple past).
 • Would rather được viết tắt bằng ‘d rather.

Ví dụ: 

 • I would rather = I’d rather
 • I would rather not = I’d rather not

Khi muốn thể hiện mong muốn, sở thích của bản thân thì ngoài WOULD RATHER, người ta còn thường sử dụng cấu trúc PREFER. Tuy mang ý nghĩa tương tự nhau nhưng đối với cấu trúc ngữ pháp, 2 cụm từ này sẽ được dùng khác nhau, cụ thể như sau:

WOULD RATHERS + would ratther + V(nguyên thể) ….. + than…..
PREFERS + prefer + V-ing …. + to …..

Bài tập ứng dụng cấu trúc “Would rather‘ và đáp án chi tiết

Bài tập 1: Điền to, or, than vào đúng vị trí hợp lý

 1. Do you prefer americano tea?
 2. Would you rather work online offline?
 3. I think I prefer travel to HaiPhong.
 4. She’d rather work all day go to the nightclub.
 5. My father would rather watch live football watch it on TV.

Bài tập 2: Chọn đáp án đúng

1. I would rather . . . at home tonight.

A. stay

B. stayed

C. had stayed

2. Chris’d rather . . . to the cinema last night.

A. go

B. went

C. had gone

3. I’d rather come with you . . . here alone.

A. than stay

B. than staying

C. to stay

4. I’d rather go in July . . . in June.

A. than

B. that

C. to

5. I would rather that you . . . her at our wedding party last week.

A. had invited

B. invited

C. invite

CâuTrả lời
Do you prefer coffee … tea?or
Would you rather work online … offline?or
I think I prefer … travel to Hanoi.to
She’d rather work all day … go to the nightclub.than
My father would rather watch live football … watch it on TV.than
CâuTrả lời
I would rather … at home tonight.A. stay
Chris’d rather … to the cinema last night.B. went
I’d rather come with you … here alone.A. than stay
I’d rather go in July … in June.A. than
I would rather that you … her at our wedding party last week.A. had invited

Chắc hẳn, sau bài viết này các bạn đã có một cái nhìn rõ ràng và hiểu chi tiết hơn về cấu trúc, cách dùng của WOULD RATHER. Hy vọng IZONE luôn là người bạn đồng hành đắc lực của các bạn trong quá trình học tiếng Anh!