4 ĐIỀU CẦN NẮM CHẮC ĐỂ KHÔNG NHẦM LẪN GIỮA “WOULD” VÀ “USED TO”

Thông thường, “would” hay được biết đến là dạng quá khứ của “will”, chẳng hạn như:

“He told me that he would come to the party but he didn’t.”

Tuy nhiên, “would” còn có cách sử dụng khác là dùng để chỉ các hành động thường xảy ra, lặp lại trong quá khứ:

“When I was a student, we would often watch movies after class on a Friday.”

Ngoài “would” ra thì “used to” cũng được sử dụng để chỉ một hành động thường xuyên diễn ra trong quá khứ nhưng hiện tại không còn nữa.

Vậy thì 2 từ này khác nhau như thế nào, 4 điều dưới đây sẽ giúp bạn không còn băn khoăn mỗi khi sử dụng “would” và “used to” nữa:

1. “Used to” có thể dùng để chỉ trạng thái, trong khi “would” thì KHÔNG!

Thông thường, ta chỉ nói “When I was a child, I used to live in Da Lat” chứ sẽ không nói “When I was a child, I would live in Da Lat”. Cách sử dụng “would” như vậy sẽ khiến câu diễn đạt không được hợp lý cho lắm.

Điều này cũng đúng đối với các stative verb (động từ chỉ trạng thái) như be,feel, understand,…

“I used to be a teacher” -> NOT “I would be a teacher” (Nghĩa hoàn toàn khác: “Tôi sẽ trở thành một giáo viên)

2. “Would” gần như luôn luôn sử dụng ở dạng khẳng định (positive form), còn used to thì có thể sử dụng ở cả 2 dạng khẳng định (positive form) và phủ định (negative form).

Đối với ý nghĩa đang được đề cập trong bài viết này, “would” sẽ không xuất hiện trong dạng phủ định. Tuy nhiên, “used to” thì hoàn toàn có thể.

Ví dụ: I didn’t use to like broccoli when I was younger, but I love it now.

It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays.

3. Thường sẽ luôn có một mốc thời gian trong quá khứ (past time frame) xuất hiện trước “would”.

Ví dụ: When I was a child, I would watch cartoons with my dad in the mornings.

When I was a student, I would read books in the library every Friday.

Tuy nhiên, “used to” lại linh hoạt hơn khi có thể được sử dụng khi mốc thời gian được đặt ở cuối câu, hoặc thậm chí không cần.

Ví dụ: I used to read books in the library every Friday when I was a student.

hoặc: I used to have a dog.

4. “Used to” dễ sử dụng hơn “would”.

Qua 3 phần nêu trên, các bạn cũng đã nhận ra một điều là việc dùng “would” bị bó buộc hơn, và “used to” sẽ được sử dụng rộng rãi hơn. Tuy nhiên, về văn phong thì “would” có hơi nhỉnh hơn “used to” về độ trang trọng, và thường cũng thường được sử dụng trong sách truyện hơn (Theo https://learnenglish.britishcouncil.org/).

hoangdinhphucizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG