Grammar | IZONE

Các lỗi sai về chủ ngữ và tân ngữ giả

Unit 11, chúng ta đã tìm hiểu về chủ ngữ giả trong tiếng Anh là gì, và cách sử dụng chi tiết nó. Ở bài viết này, hãy cùng Izone khám phá những lỗi người học hay mắc phải nhất liên quan đến việc sử dụng chủ ngữ giả và tìm ra cách tránh tối đa chúng nhé.

1. Lỗi sai với Chủ ngữ giả

a) Lỗi chia động từ ở dạng câu “It takes sb (time/money/effort) to do sth”

Với dạng câu có chủ ngữ giả: “It is + adj + to do sth” thường các bạn học sinh sẽ không hay sai vì cấu trúc này khá dễ thuộc, rõ ràng.

Tuy nhiên với dạng: “It takes sb (time/money/effort) to do sth” nhiều bạn sẽ có xu hướng nhầm “to-V” thành “V-ing”. Ví dụ:

It takes me a lot of time traveling to school in rush hours. (Tôi thường mất khá nhiều thời gian để đi tới trường trong giờ cao điểm)

=>> Nguyên nhân cho lỗi sai này có lẽ đến từ việc các bạn đã được dạy: khi muốn nói dùng thời gian/công sức/tiền bạc/… để làm gì thì sẽ dùng V-ing (trong cấu trúc: spend time/effort/money doing sth). Theo thói quen, nhiều bạn áp dụng vào cấu trúc trên vì nghĩa tiếng Việt của 2 cấu trúc nghe có vẻ giống nhau.

Kết luận: Chúng ta hãy ghi nhớ: với câu có chủ ngữ giả “It”, ta không dùng V-ing mà dùng to-Verb nhé. 

b) Lỗi dùng “That” thay cho “It”

Khi viết dạng câu chủ ngữ giả, nhiều bạn hay có xu hướng dùng “that” thay vì “it”. Ví dụ:

That is easy to learn English at IZONE. (Học Tiếng Anh ở Izone thật là dễ.)

=>> Nguyên nhân cho lỗi sai này là đến từ việc chúng ta chưa nắm chắc được cấu trúc, chỉ nhớ mơ hồ phải thêm chủ ngữ giả nào đó vào đầu câu, nên cho tạm “That” (điều đó) nghe “có vẻ” hợp nghĩa vào.

Kết luận: Chúng ta hãy ghi nhớ: chủ ngữ giả là “It”, dù cho nghĩa Tiếng Việt (nó) nghe có vẻ không xuôi tai, chứ đừng dùng “That” nhé!

c) Dùng cụm V-ing phức tạp làm chủ ngữ thay vì dùng chủ ngữ giả “It”

Xét ví dụ: Giả sử bạn đang muốn giới thiệu với bạn mình về một công thức đồ uống ngon trong Starbucks mà bạn mới phát hiện ra. Nhiều bạn sẽ nói:

“Having an iced latte with 2 extra shots of Espresso and Caramel Syrup is really awesome. Try it!” (Uống latte đá với 2 shot Espresso và siro Caramel rất tuyệt đấy. Hãy thử xem!)

=>> Nhiều khi các bạn sẽ không được thầy cô giáo chữa lỗi sai câu này vì về bản chất ngữ pháp, nó không có gì sai. Tuy nhiên, như đã đề cập ở Unit 11 , những cụm V-ing quá phức tạp như vậy sẽ khiến người nghe sẽ cảm thấy không rõ ràng về câu nói,  mãi đến cuối thì vị ngữ “rất tuyệt” mới xuất hiện để làm rõ cho thắc mắc, vậy là hiệu quả giao tiếp của câu nói này không đạt được.

Kết luận: Vậy nên, dù không phải là một lỗi ngữ pháp, nhưng chúng ta cũng nên lưu ý dùng chủ ngữ giả “It” cho những câu này để giao tiếp được hiệu quả và tự nhiên hơn nhé. Vậy câu trên nên là:

“It is really awesome to have an iced latte with 2 extra shots of Espresso and Caramel Syrup. Try it!” (Thật tuyệt khi uống latte đá với 2 shot Espresso và siro Caramel. Hãy thử xem!)

2. Lỗi sai với Tân ngữ giả:  

a) Lỗi thừa động từ to be ở dạng câu “I find it + adj + to do sth”

Khi viết dạng câu này, rất nhiều bạn thường vô thức thêm động từ to be vào sau chủ ngữ giả “it”. Ví dụ:

I find it is quite hard to learn Chinese. (Tôi thấy học tiếng Trung khá khó.)

=>> Nguyên nhân cho lỗi sai này là đến từ việc chúng ta đã quen được dạy khi muốn miêu tả tính chất của cái gì sẽ dùng cấu trúc: Chủ ngữ + động từ to be + tính từ… nên nhiều bạn sau này cứ máy móc áp dụng mà không cần quan tâm đúng sai: (it + is + hard).

Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là một biến thể của cấu trúc: “find + Noun + adj” mang nghĩa: cảm thấy việc gì như thế nào, chứ không cần thêm động từ to be nào cả.

Kết luận: Vậy chúng ta hãy ghi nhớ cấu trúc “find + Noun + adj” trong câu có tân ngữ giả và đừng thêm động từ to be vào câu này nữa bạn nhé!

3. Lỗi thừa động từ “become” ở cấu trúc: “make it + adj + (for sb) + to do sth”

Khi viết dạng câu này, rất nhiều bạn thường thêm động từ “become” vào sau chủ ngữ giả “it”. Ví dụ:

The new bridge makes it become possible to cross the river easily and quickly. (Cây cầu mới giúp cho mọi người có thể băng qua sông dễ dàng và nhanh chóng hơn.)

=>>  Nguyên nhân cho lỗi sai này là đến từ việc chúng ta đã quen với câu tiếng Việt: làm_cái gì_ trở nên_ như thế nào. Nên khi dịch sang Tiếng anh cũng áp dụng luôn nó vào cấu trúc của tân ngữ giả mà không quan tâm có cấu trúc đó tồn tại hay không: make_sth_become_adj.

Nhưng thực tế, với cấu trúc tân ngữ giả: làm việc gì trở nên như thế nào, người bản ngữ họ chỉ dùng: “make it + adj” chứ không có trở nên (“become”) theo sau như Tiếng Việt mình đâu bạn nhé. Vậy câu trên phải là:

The new bridge makes it possible to cross the river easily and quickly.