Cấu trúc let: Công thức, cách dùng, phân biệt với lets, let's

Cấu trúc let – Công thức, cách dùng, phân biệt với lets & let’s

Khi bạn muốn rủ rê bạn của mình “Đi sở thú thôi” thì bạn sẽ dùng “Let’s go to the zoo” hay “Let go to the zoo”? Nếu như bạn vẫn phân vân thì hãy đọc ngay bài dưới đây nhé. Trong bài này, IZONE sẽ giúp bạn nắm được cấu trúc let cũng như cách phân biệt giữa let, lets và let’s.

Cấu trúc let

Cấu trúc let thường được sử dụng khi chúng ta muốn cho phép hoặc cho ai đó làm điều gì đó.  Nhìn chung, khi sử dụng từ let ta thường có cấu trúc như sau:

Let somebody/something + V (Infinitive)

Cấu trúc let

Ví dụ:

 • Let me help you. (Hãy để tôi giúp bạn).
  Trong câu này, động từ let được sử dụng để đề xuất giúp đỡ ai đó.
 • Hoa’s father let her play games (Bố của Hoa cho cô ấy chơi trò chơi).
  Trong câu này, động từ let được sử dụng với nét nghĩa cho phép ai đó làm điều gì.

Cấu trúc lets

Cấu trúc lets được sử dụng với chủ ngữ là ngôi ba số ít (she/he/it) trong thì hiện tại đơn

Ví dụ: My mom usually lets me watch films late on the weekend. (Mẹ tôi thường cho tôi xem phim muộn vào cuối tuần).

Vậy, bạn có thắc mắc tại sao trong  câu: “Hoa’s father let her play games”, mà động từ let lại không có “s” ở phía sau không?

Lý giải cho điều này, bạn cần chú ý rằng, động từ let là một động từ “bất quy tắc”, và dạng từ của nó khi ở dạng quá khứ đơn, hay quá khứ phân từ thì đều là “let”.

Hiện tạiQuá khứQuá khứ phân từ (Vpii)
letletlet

Vậy, khi thấy câu: “Hoa’s father let her play games”, bạn đừng vội nghĩ tác giả bị sai lỗi ngữ pháp nhé. Chẳng qua, tác giả chỉ đang sử dụng động từ “let” ở dạng quá khứ mà thôi.

Cấu trúc let’s

Cấu trúc let’s là viết tắt của “let us” và thường được sử dụng khi chúng ta muốn mời ai đó tham gia hoặc thực hiện một hành động cụ thể cùng với mình. Nhìn chung, ta sẽ có cấu trúc như sau:

Let’s + V(infinitive)

Cấu trúc let's

Ví dụ:

 • Let’s play soccer (Cùng chơi games nào).
  → Người nói sử dụng câu này để đề xuất chơi bóng đá cùng với ai đó. 

Phân biệt cấu trúc let, lets và let’s

Để phân biệt chính xác giữa cấu trúc “let”, “lets” và “let’s”, chúng ta cần xem xét ngữ cảnh và mục đích sử dụng.

Đặc điểmLetLetsLet’s
Cấu trúcLet somebody + V(infinitive)Lưu ý: Chỉ sử dụng lets khi chủ ngữ là ngôi 3 số ít trong thì hiện tại đơnLet’s + V(infinitive)
Mục đích
 • Cho phép một cá nhân làm gì
 • Yêu cầu một cá nhân làm gì
Mời hoặc đề xuất ai đó cùng tham gia hoặc thực hiện một hành động với mình

Bài tập

Bài 1: Chọn đáp án đúng trong các câu 

 1.  _______ me carry your luggage.
  A. let B. lets C. let’s
 2. My mom doesn’t usually _______ me stay up late.
  A. let B. lets C. let’s
 3. My mom often _______ my younger brother play games on her smartphone.
  A. let B. lets C. let’s
 4. _______ go to the zoo.
  A. let B. lets C. let’s
 5. In the past, my grandpa _______ me stay up late watching TV.
  A. let B. lets C. let’s

Bài 2: Viết lại các câu sau sao cho nghĩa không thay đổi.

 1. Shall we go to a Korean food store?
  → Let’s _____________________
 2. Why don’t we sing a song?
  → Let’s _____________________
 3. How about going to the park?
  → Let’s _____________________

Bài 1:

 1. A
 2. A
 3. B
 4. C
 5. A
 1. Let’s go to a Korean food store
 2. Let’s sing a song
 3. Let’s go to the park

IZONE hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ nắm rõ được cấu trúc let cũng như có thể phân biệt được cấu trúc let, lets và let’s.