Cách dùng some và any - Phân biệt để sử dụng đúng

Cách dùng some và any – Phân biệt để sử dụng đúng

Some và Any là những đại từ bất định (Indefinite pronouns) được dùng khi chúng ta không biết, chưa chắc chắn hoặc không muốn nêu chính xác số lượng của một vật. Tuy nhiên, hai từ nay đôi khi khiến người dùng lúng túng, không biết khi nào nên sử dụng Some, khi nào nên sử dụng Any.

Vậy thì, hãy cùng IZONE làm rõ “tất tần tật” mọi thứ liên quan đến Some và Any trong bài viết này nhé!

Giới thiệu về some và any

Some là gì?

Some /sʌm/: một vài, một số, một ít,…

Theo từ điển Oxford, Some được định nghĩa là đại từ bất định dùng cho cả danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được, chỉ “một ít”, “một vài” khi mà số lượng chưa xác định/ không được đưa ra. 

SOME

Ví dụ:

 • There’s some ice cream on your mouth. (Có một chút kem dính trên miệng bạn kìa)
 • I have some questions. (Mình có một vài câu hỏi)
 • Diem has some ideas for this campaign (Diễm có một vài ý tưởng cho chiến dịch lần này)

Any là gì?

Any /ˈeni/: mọi, bất cứ, bất kỳ,…

Theo từ điển Oxford, Any được định nghĩa là đại từ bất định dùng với danh từ đếm được và danh từ không đếm được, để chỉ số lượng của một vật nào đó.

any

Ví dụ:

 • I don’t have any questions (Mình không có bất kỳ câu hỏi nào cả)
 • Take any dress you like (Lấy bất kỳ chiếc váy nào bạn thích)

Lưu ý: Một số lỗi sai phổ biến khi dùng “any”

“Do you have any pets?”

“No, any.”

Sử dụng “any” trong trường hợp này là chưa chính xác, bởi vì “any” và các từ bắt đầu bằng “any” (anybody, anyone, anywhere,…) không mang nghĩa phủ định.

Ví dụ:

We have any sisters  

=> We have no sisters ✅

Cách dùng some và any

Cách dùng Some

Some dùng với danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

Some hay được dùng trong các câu mang tính khẳng định.

 • I have some information for you about flights to Dalat (Tôi có chút thông tin về chuyến bay tới Đà Lạt cho bạn đây)
 • We will meet some friends after work today. (Chúng tôi sẽ gặp vài người bạn sau giờ làm việc ngày hôm nay)

*Một số trường hợp dùng Some trong câu hỏi:

 1. Khi đề nghị một điều gì đó
 • Would you like some tea? (Bạn có muốn một chút trà không?)
 • Do you want some milk for your coffee? (Bạn có muốn một chút sữa cho ly cà phê của bạn không?)
 1. Khi yêu cầu một thứ gì đó
 • Could I have some vegetables, please? (Làm ơn cho tôi thêm chút rau xanh)
 1. Khi gợi ý một thứ gì đó
 • Why don’t we watch some movies on TV tonight? (Tại sao chúng ta không xem vài bộ phim vào tối nay nhỉ?)

Cách dùng Any

Any dùng với danh từ đếm được và danh từ không đếm được.

Any thường được dùng trong các câu mang tính phủ định hoặc câu hỏi.

 • I don’t have any information for you about flights to Dalat. (Tôi không có chút thông tin nào về chuyến bay tới Đà Lạt cho bạn)
 • I didn’t see any friends there on Thursday. (Tôi không gặp bất kỳ người bạn nào ở đây vào thứ Năm cả)
 • Do you know any good movies? (Bạn có biết bộ phim nào ổn không?)
 • Are there any letters for me? (Có lá thư nào cho mình không?)

Phân biệt some và any

Some Any
Định nghĩa một vài, một số, một ít,… Some đề cập đến một số lượng người hoặc những thứ mà số lượng không được cụ thể. mọi, bất cứ, bất kỳ,..
Phát âm sʌm ˈeni
Cách dùng Dùng với danh từ đếm được số nhiều, danh từ không đếm được, khi mà chưa biết chính xác số lượng. Dùng trong câu khẳng định. Dùng với danh từ số ít, danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được, khi chưa biết chính xác số lượng. Dùng trong câu phủ định và nghi vấn.
Ví dụ Minh has some cars (Minh có một vài chiếc ôtô) Trang has some issues with her teacher (Trang có một vài vấn đề với giáo viên của cô ấy) Minh does not have any cars (Minh chẳng có bất kỳ chiếc ôtô nào) Trang does not have any issues with her teacher (Trang không có bất kỳ vấn đề nào với giáo viên của cô ấy)

Bài tập some và any

Bài thực hành 1: Chọn đáp án đúng

 1. We need ___ apples.
 2. You can’t buy ___ posters in this store.
 3. We haven’t got ___ bananas at the moment.
 4. Minh has bought ___ new comics.
 5. Trang always takes ___ sugar with her coffee.
 6. I have seen ___ nice presents in this souvenir shop.
 7. There aren’t ___ pens in my bag.
 8. I have ___ newspapers for you.
 9. There are ___ cups on the table.
 10. Phuong does not have ___ pencils on her table.

Bài thực hành 2: Chọn đáp án đúng

 1. Have you got ___ tomatoes?
 2. There are ___ books on the table.
 3. Did you get the chili sauce? No, they didn’t have ___.
 4. You should eat ___ fresh vegetables.
 5. They had to wait for ___ minutes.
 6. Is there ___ lemonade left?
 7. They didn’t sing ___ songs.
 8. Here are ___ biscuits, but there isn’t ___ milk.
 9. I’m looking for ___ good movie.
 10. There are no tomatoes in the cupboard. Let’s go and get ___.

Đáp án bài thực hành 1:

 1. some
 2. any
 3. any
 4. some
 5. some
 6. some
 7. any
 8. some
 9. some
 10. any

Đáp án bài thực hành 2

 1. any
 2. some
 3. any
 4. some
 5. some
 6. any
 7. any
 8. some – any
 9. some
 10. some

Hy vọng qua bài viết này các bạn sẽ tích lũy được thêm nhiều kiến thức bổ ích về hai đại từ bất định Some và Any cũng như phân biệt được và dùng đúng khi sử dụng trong câu. Chúc các bạn học tốt!