Phân biệt Each và Every

“Every” và “Each” đều là lượng từ, đứng trước danh từ số ít để bổ sung ý nghĩa cho nó. Nếu được dịch ra Tiếng Việt thì nghĩa của hai từ này có vẻ tương đương nhau khi “Every” được dịch là “Mọi” và Each được dịch là “Mỗi”. 

Thật vậy, trong Tiếng Việt, hai từ này sẽ có thể thay thế nhau trong một số trường hợp. Ví dụ: 

  • Mọi học sinh đều cần vượt qua bài kiểm tra để có thể lên lớp. 
  • Mỗi học sinh đều cần vượt qua bài kiểm tra để có thể lên lớp. 

“Mọi” và “Mỗi” đều chỉ ra rằng: Từng học sinh cần vượt qua bài kiểm tra để có thể lên lớp. 

Vậy “every” và “each” khác gì nhau nhỉ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu với nhau qua bài viết này nhé!!

A. Điểm giống nhau

Every và Each đều sẽ đi trước Danh từ đếm được số ít.

Chú ý: Động từ đi theo chủ ngữ khi có Every và Each sẽ được chia theo ngôi thứ 3 số ít.

Ví dụ: 

 • Each answer is worth 20 points.
 • Every boy love playing games with their friends. 

B. Điểm khác nhau

1. Every

Lượng từ Every được dùng để nói chung đến tất cả các sự vật/người với mục đích nhấn mạnh sự giống nhau của các sự vật/người được nói đến (cùng nghĩa với all), với số lượng là tất cả. 

Vài ví dụ khác như sau:

 • Every student in the class is good at English = Mọi học sinh trong lớp này đều giỏi tiếng Anh (đây là điểm chung của họ).
 • I have to work every day = tôi phải đi làm vào mọi ngày (đây là điểm chung của tất cả các ngày trong đời tôi).

2. Each

Lượng từ Each, ngược lại, được dùng để chỉ riêng sự vật/người như các phần tử riêng lẻ, từng người hoặc từng vật trong một nhóm với số lượng từ 2 trở lên. 

Ví dụ:

 • Each answer given is worth 20 points = Mỗi đáp án được đưa ra có giá trị là 20 điểm.
 • Each person in turn shook hand with the principal in the graduation ceremony = Từng người lần lượt bắt tay với hiệu trưởng trong lễ tốt nghiệp.

Ngoài ra, “each” còn có thể được dùng một mình hoặc dùng với “of”, để chỉ đến sự vật/người đã được xác định/đã được nhắc đến trước. 

Ví dụ:

 • I bought ten books as gift for my students. I gave each of them a gift = tôi tặng mỗi người trong số họ một món quà
 • Ngoài ra, trong khi Each có thể đứng một mình, Every thì không thể. Chúng ta có ví dụ sau với trường hợp Each có thể đứng một mình: 

The answers are worth 20 points each.

C. Bài tập

Bài tập: Hãy chọn từ phù hợp nhất cho mỗi câu dưới đây

1. Look at the pictures and answer the questions about ______ one.

2. We enjoyed ______ minute of our stay.

3. ______ one of their songs has been a hit.

4. ______ of the answers is worth 20 points.

5. The buses go ______ 10 minutes.

Điểm số của bạn là % - đúng / câu

1. Each  

Trong câu, người viết muốn chỉ riêng từng bức tranh, rằng hãy trả lời những câu hỏi về từng bức tranh. Mỗi bức tranh là một cá thể riêng biệt, với câu hỏi riêng. 

=> Đáp án phù hợp là Each.

2. Every

Trong câu, người viết muốn chỉ chung từng phút họ ở đó họ đều thích như nhau: phút này chúng tôi thích, phút sau chúng tôi cũng thích, phút sau nữa cũng vậy => đây là điểm chung của các giây phút này.

=> Every là đáp án phù hợp nhất.

3. Every 

Trong câu, người viết muốn chỉ ra rằng các bài hát của họ đều có điểm chung đó là chúng đều là các bản hit. 

=> Every là đáp án phù hợp nhất.

4. Each

Trong câu, người viết muốn chỉ từng câu hỏi riêng biệt, mỗi một câu sẽ có giá trị là 20 điểm. 

=> Đáp án phù hợp là Each.

5. Every

Trong câu, người viết muốn chỉ ra rằng mỗi 10 phút thì xe buýt tới, và 10 phút giữa từng đợt xe là như nhau, không có gì khác biệt .

=> Every là đáp án phù hợp nhất.

maianhizone

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG