Grammar | IZONE

Mạo từ – Các lỗi thường gặp

Trong bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu về mạo từ trong tiếng Anh là gì, và cách sử dụng chi tiết các mạo từ đó. Ở bài viết này, hãy cùng Izone khám phá những lỗi người học hay mắc phải nhất liên quan đến việc sử dụng mạo từ, và tìm ra cách tránh tối đa chúng nhé.

Lỗi 1: Không sử dụng mạo từ khi cần 

1.1.  Quên đặt A/An 

a) Quên đặt a/an cho danh từ miêu tả nghề nghiệp-tính chất 

Đây là một lỗi sai vô cùng phổ biến đối với những bạn mới tiếp cận với mạo từ trong tiếng Anh.

Xét ví dụ:

Giả dụ A và B mới gặp nhau lần đầu và đang hỏi thăm nhau:

A: Bạn hiện đang làm gì? => What do you do? 

B: Mình là học sinh => I am student. ( Mình = I; là = am; học sinh = student).

=>> Ta thấy: Dù từng từ tiếng Việt đã được dịch ra theo đúng tiếng Anh, nhưng câu này vẫn sai, vì câu còn cần 1 thành phần nữa.

Câu này thuộc dạng câu miêu tả nghề nghiệp-tính chất như đã trình bày ở mục III.3 bài Phân biệt a/an/the. Vậy nên dịch chuẩn tiếng Anh thì câu dịch này vẫn đang thiếu một mạo từ “a”:

“I am a student.”

Vậy các bạn hãy lưu ý: từ nay khi ta miêu tả nghề nghiệp-tính chất, nhớ dùng a/an trước danh từ nhé!

b. Quên đặt a/an cho danh từ chưa xác định rõ hay không cần đề cập đến cụ thể

Xét ví dụ sai: 

 Tôi muốn gặp bác sĩ thay vì ở nhà đợi hết ốm.

=> I prefer to see doctor rather than to stay home.

=> Cũng lý do tương tự như phần a, dịch từng từ Tiếng Việt sang Tiếng Anh (gặp bác sĩ = see doctor) đã khiến ta bị thiếu mất một thành phần trong câu: mạo từ “a”

Câu này thuộc dạng câu mà người nói không cần đề cập cụ thể danh từ (bác sĩ) cụ thể là ai/cái gì. Các bạn có thể xem lại mục III.2 bài Phân biệt a/an/the để đọc kĩ hơn về trường hợp này.

Vậy đến người nói ở đây cũng chưa biết người bác sĩ mình cần gặp cụ thể là ai, chỉ biết mình cần gặp một người bác sĩ nào đó (chứ không phải ở nhà là được). Vậy bác sĩ (doctor) ở đây chưa xác định. Ta cần dùng mạo từ “a”

Vậy câu đúng phải là:

I prefer to see a doctor rather than to stay home.

1.2. Quên đặt The trước một sự vật có tính chất khiến nó được xác định từ trước

a) Quên đặt the trước danh từ đã được xác định trong bối cảnh 

Xét ví dụ sai: Giả dụ A và B đang cùng nhau đi ăn phở, A nhờ B đưa cho mình tương ớt:

A: Đưa tớ lọ tương ớt với? => Can you pass me chili sauce?

=> Tương tự lý do ở phần 1.1., nguyên nhân nhiều bạn sai ở đây là trong Tiếng Việt chúng ta thường chỉ nói: đưa ai_cái gì (noun) mà không có mạo từ xác định. Bởi vậy nên khi dịch ra nhiều bạn cũng chỉ dịch các từ đó: pass me chili sauce.

Nhưng trong trường hợp này, thông tin giúp xác định nằm ở bối cảnh câu chuyện: cả người nói (A) và người nghe (B) ở đây đều biết lọ tương ớt đấy là lọ tương ớt ở chỗ của B chứ không phải lọ tương ớt nào khác. Tức là lọ tương ớt là vật đã xác định. Vậy nên trường hợp này, bạn sẽ cần dùng “the” cho danh từ “chili sauce”.

Câu đúng phải là:

A: Can you pass me the chili sauce?

b) Quên đặt the khi Danh từ là vật thể hoặc địa điểm đặc biệt, duy nhất.

Khi nói về một số vật thể duy nhất như Trái Đất, Mặt Trăng,… hay địa danh đặc biệt, duy nhất như tháp Eiffel hay tháp nghiêng Pisa, rất nhiều bạn có xu hướng chỉ dùng: Earth, Sun, Eiffel Tower hay Pisa Tower mà quên mất mạo từ “the”.

Lý do cho sự nhầm lẫn này có lẽ do nhiều bạn nhầm tưởng đây là tên riêng thì sẽ không cần đến mạo từ ở trước. Nhưng rất nhiều trường hợp vẫn phải dùng “the” đấy nhé!

Ví dụ: The Alps, The Pacific,The Gulf of Mexico, The Moon, The Mississippi,..

Trong bài viết về Phân biệt a/an/the, mục II.4. a, Izone đã đề cập đến vấn đề này, bạn nên đọc tham khảo lại để hiểu rõ hơn nhé!

Lỗi 2: Sử dụng mạo từ khi không cần đến

Lỗi thường gặp nhất trong loại này đấy chính là khi người học sử dụng mạo từ “the” 

a)Thừa “the” trong các câu đề cập sự việc chung chung.

Xét ví dụ sai: Giả sử A với B đang nói chuyện về sở thích thú cưng:

A: Which kind of pet do you like? (Bạn thích loại thú cưng nào?)

B: “I like the cats.”

=> Lý do cho lỗi sai này thường bắt nguồn từ tâm lý “sợ” thiếu “the” của các bạn học sinh. Đôi khi chúng ta hay được các thầy cô giáo bảo phải thêm “the” vào, nhưng do chưa hiểu được cặn kẽ cách dùng nên thấy không phải là a/an thì thêm “the” vào.

Nhưng, cũng đã được đề cập ở bài về cách sử dụng, trong trường hợp đề cập đến sự việc chung chung, ví dụ như để chỉ TOÀN BỘ thứ gì đó (như ở trên là toàn bộ mèo nói chung), thì sẽ không cần đến sự có mặt của mạo từ.

Vậy câu đúng phải là:

“I like cats.”

b)Thừa “the” trong câu đã có từ xác định (my, your, this, that…)

Cũng chung lý do “sợ” thiếu “the” như trên, nhiều bạn dễ mắc lỗi ở phần b này.

Xét ví dụ sai: 

He wants to borrow the my car. (Anh ấy muốn mượn xe của tôi)

=>>  Thực chất, trong câu này, dùng đại từ sở hữu “my” đã đủ để người nghe xác định “cả” ở đây cụ thể là “car” nào (car của tôi) nên trong trường hợp này ta không cần thiết phải dùng thêm mạo từ “the” nữa.

Vậy từ nay, với những danh từ đã có từ xác định như: my, your, their, this, that,… chúng ta sẽ không cần dùng mạo từ nữa bạn nhé.

Lỗi 3: Sử dụng sai mạo từ

3.1. Nhầm lẫn giữa a/an: 

Như đã nói ở phần sử dụng a/an trong bài trước, ta sẽ dựa vào mở đầu phát âm của từ phía sau a/an để quyết định dùng a/an. Tuy nhiên một số bạn lại chỉ nhìn vào chữ cái đầu thay vì phát âm đầu, dẫn đến sử dụng sai mạo từ:

Ví dụ: 

  • Từ “hour” /ˈaʊər/ mở đầu bằng chữ “h” – 1 phụ âm nhưng cách phát âm là /aʊr/ – mở đầu bằng nguyên âm /aʊ/ nên cần dùng “an” chứ không phải “a”: an hour.
  • Ngược lại, từ “university” bắt đầu bằng chữ “u” – 1 nguyên âm nhưng cách phát âm là /ˌjuː.nɪˈvɜː.sə.ti/ – bắt đầu bằng phụ âm /j/ nên ta vẫn phải dùng mạo từ “a” chứ không phải “an”: a university.