Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định (Lý thuyết + Bài tập)

Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Trong bài “Mệnh đề tính ngữ (Mệnh đề quan hệ), IZONE đã đề cập đến các chức năng của mệnh đề quan hệ, còn trong bài viết này, IZONE sẽ giúp các bạn phân biệt và làm rõ 2 loại mệnh đề quan hệ là:

 • Mệnh đề quan hệ xác định (Defining Clause)
 • Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-definingClause)

Trước khi đi sâu vào tìm hiểu hai loại mệnh đề quan hệ này, các bạn hãy thử xác định xem các câu sau đây thì câu nào đang sử dụng đúng ngữ pháp nhé:

 • Câu 1: Dorota, who does my hair is from Poland
 • Câu 2: The woman who answered the door was about forty years old
 • Câu 3: I lent him a book, that is easy to read.
 • Câu 1: SAI. Thiếu dấu phẩy ở sau mệnh đề “Who does my hair”.
  Đáp án chính xác: Dorota, who does my hair, is from Poland.
 • Câu 2: ĐÚNG
 • Câu 3: SAI. Khi sử dụng đại từ quan hệ “that” thì không có dấu phẩy ở trước.
  Đáp án chính xác: I lent him a book that is easy to read.

Nếu như bạn xác định sai hay không chắc với đáp án của mình, thì hãy đọc bài dưới đây để có thể thể có câu trả lời thỏa đáng nhé.

A. Mệnh đề quan hệ xác định và không xác định là gì?

1. Mệnh đề quan hệ xác định (Defining relative clause)

Mệnh đề quan hệ xác định trong tiếng Anh có khá nhiều tên:

 • Identifying relative clause
 • Defining relative clause
 • Restrictive relative clause.

Mệnh đề quan hệ xác định được sử dụng để giúp người đọc, người nghe xác định được người, sự vật, hiện tượng hoặc tình huống đang được nói đến cụ thể là ai/cái gì.

Xét ví dụ sau:

Giả bạn đang tham gia một bữa tiệc ở công ty của bạn. Bạn đến bữa tiệc này với mục đích là mở rộng mối quan hệ, và tìm hiểu thêm về đồng nghiệp của mình.

Khi bạn đang nói chuyện với một vài người đồng nghiệp cũ thì bỗng dưng, một người đàn ông có sức hút bước vào, và bạn muốn hỏi tên về người đàn ông đó. Tuy nhiên, lúc đó lại cũng có nhiều người khác đang ở cửa.

mệnh đề quan hệ xác định 1

Nếu là bạn, bạn sẽ hỏi đồng nghiệp của mình câu hỏi nào trong hai câu sau?

 • Câu 1: What’s the name of the man?
 • Câu 2: What’s the name of the man who just came in?
 • Câu 1: Khi bạn hỏi câu này. Người nghe sẽ rất khó hình dung đến việc bạn đang muốn hỏi tên của người nào. Bởi vì đang có 3 người ở gần cánh cửa đó.
 • Câu 2: Vấn đề của câu 1 đã được giải quyết tại câu 2 này, bởi vì khi bạn nói What’s the name of the man who just came in?thì người nghe sẽ biết được ngay đối tượng mà bạn đang nói đến là cái người vừa mới bước vào, chứ không phải 2 người đang đứng cạnh cửa.

Qua ví dụ trên, ta có thể thấy rằng, mệnh đề quan hệWho just came in đã giúp người nghe xác định được đối tượng đang được nói đến (the man) ở đây cụ thể là ai. Và nếu thiếu đi mệnh đề “who just came in” này thì người nghe sẽ không xác định được đối tượng được nhắc đến ở đây là ai.

Cũng chính vì lý do này, mệnh đề quan hệ “who just came in” được gọi là mệnh đề quan hệ xác định

mệnh đề quan hệ xác định 2

 

Trong mệnh đề quan hệ xác định thì ta có thể sử dụng that để thay thế cho which hoặc who.

what is the name of the man who just came in

2. Mệnh đề quan hệ không xác định (Non-defining relative clause)

Mệnh đề quan hệ không xác định trong tiếng Anh có nhiều tên khác nhau:

 • Non-identifying relative clause.
 • Non-defining relative clause.
 • Non-restrictive relative clause.

Loại mệnh đề này được sử dụng để bổ sung thông tin, ý nghĩa cho một danh từ, hoặc một mệnh đề đứng trước nó.

Tiếp tục ví dụ trên, sau khi bạn hỏi đồng nghiệp của mình: “Người đàn ông vừa mới bước vào cửa là ai vậy?”, thì một người đồng nghiệp trả lời rằng:
He is Mr.John, 
who is the grandchild of the president”.

mệnh đề quan hệ không xác định

Câu trả lời này của người đồng nghiệp không những chỉ nói ra tên của người đàn ông là John, mà còn bổ sung thêm thông tin “anh ấy là cháu của chủ tịch”.

mệnh đề quan hệ không xác định 2

Nếu như không có mệnh đề quan hệ này, thì cũng không ảnh hưởng đến thông điệp của người nói (Thông điệp chính của người nói là: Tên của người đàn ông vừa bước vào cửa là John).

Mệnh đề quan hệ “who is the grandchild of the president” chỉ cung cấp thông tin bổ trợ thêm, chứ không phải thông tin quan trọng giúp xác định người đàn ông này là ai.

Do đó, mệnh đề quan hệ “who is the grandchild of the president” được gọi là mệnh đề quan hệ không xác định.

B. Phân biệt mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Dưới đây, IZONE sẽ tổng hợp lại 3 điểm khác biệt chính giữa mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Đặc điểm MĐQH xác định MĐQH không xác định
Mục đích Được sử dụng để giúp người đọc, người nghe xác định được người, sự vật, hiện tượng hoặc tình huống đang được nói đến cụ thể là ai/cái gì. Được sử dụng để bổ sung thông tin một danh từ, hoặc một mệnh đề đứng trước nó.
Dấu phẩy Trước MĐQH xác định không có dấu phẩy Trước và sau MĐQH không xác định đều cần có dấu phẩy
Lưu ý Nếu lược bỏ MĐQH xác định trong câu thì câu sẽ không còn đầy đủ ý nghĩa, bởi người đọc/ người nghe sẽ không xác định được đối tượng đang được nhắc đến ở đây là ai/cái gì. Nếu lược bỏ MĐQH không xác định thì câu vẫn còn đầy đủ ý nghĩa.

C. Bài tập mệnh đề quan hệ xác định và không xác định

Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ

1. My grandfather was an airline pilot. He is sixty-five years old now.
My grandfather, who is sixty-five years old now, was an airline pilot

2. Friendly People is a comedy. It’s my favorite programme. (which)

3. My friend Michael often comes to play with me. He hasn’t got any brothers and sisters. (who)

4. My sister loves wearing hats. Her hair is brown (whose)

5. I know someone who can play tennis (that)

2. Friendly People, which is a comedy, is my favorite programme.

3. My friend Michael, who often comes to play with me, hasn’t got any brothers and sisters.

4. My sister, whose hair is brown, loves wearing hats.

5. I know someone that can play tennis.

[Xem thêm]: Unit 16 – Rút gọn mệnh đề tính ngữ – thu gọn câu

[Xem thêm]: Phân biệt which và where – Giải đáp chi tiết

Qua bài viết này, IZONE hy vọng các bạn đã nắm rõ được mệnh đề quan hệ xác định và không xác định là gì? Cũng như có thể nắm rõ được sự khác biệt giữa mệnh đề quan hệ xác định và không xác định. Chúc các bạn học tốt!