Grammar | IZONE

Các lỗi sai về thừa – lặp từ

1. Lỗi sai về thừa giới từ sau động từ

Bài viết lần này sẽ chỉ ra những lỗi sai tiêu biểu ở các bạn học sinh về thừa giới từ ở động từ và cách khắc phục chúng.

  1. DISCUSS

Trong tiếng Việt thường sẽ nói “bàn luận về một vấn đề nào đó”, đồng nghĩa với việc khi dịch sang Tiếng Anh các bạn thường nói: “discuss about”, chẳng hạn:

I need to discuss about a problem. 

Tuy nhiên, với động từ “discuss”, sẽ không có giới từ đi kèm. Câu trên sẽ được sửa lại thành:

I need to discuss a problem. (Tôi cần bàn luận về một vấn đề.)

  1. MENTION

Tương tự như “discuss”, động từ “mention” cũng không đi kèm với giới từ “about”. Cụ thể:

I will mention your ideas to Jack. (Tớ sẽ đề cập đến ý tưởng của cậu với Jack.)

  1. ENTER

Nhiều bạn dịch từ “enter” là “đi vào”, vậy nên thường cho từ “into” vào sau đó với nghĩa là “vào”, chẳng hạn:

She unexpectedly entered into the room. (Cô ấy bất ngờ đi vào căn phòng.)

Tuy nhiên, giống như các động từ đã nêu trên, động từ “enter” đồng nghĩa với “go into”, đã mang nghĩa là “đi vào” rồi nên không cần thêm giới từ nữa.

Câu trên sẽ được sửa thành:

She unexpectedly entered the room.

  1. AFFECT

“Affect” dịch ra là “ảnh hưởng”, trong tiếng Việt thường sẽ nói:

Căn bệnh này ảnh hưởng đến rất nhiều người.

Nếu dịch sang Tiếng Anh, ta sẽ có câu:

This disease affects to many people. 

Tuy nhiên, động từ “affect” sẽ không có giới từ đi kèm. Câu trên sẽ sửa thành:

This disease affects many people.

Qua ví dụ trên, ta có thể thấy thói quen dịch word-by-word từ tiếng Việt sang Tiếng Anh đã khiến nhiều bạn mắc lỗi sai này. Bên cạnh “affect”, còn một số động từ khác cũng rất dễ gây nhầm lẫn cho các bạn học sinh.

2. Lỗi sai về thừa từ trong các cặp từ nối/từ nối

  1. ALTHOUGH – BUT

Xét câu Tiếng Việt sau:

Mặc dù trời mưa nhưng anh ấy vẫn đi học.

Nếu dịch sang Tiếng Anh, ta sẽ được câu:

Although it rained but he still went to school.

Đây là một lỗi sai phổ biến trong Tiếng Anh. Tuy nhiên, bản chất từ “although” đã bao gồm nghĩa của cả cặp từ “Mặc dù … nhưng …” đi kèm nó. Tương tự, chỉ từ “But” cũng đã có đủ nghĩa của “Mặc dù … nhưng …”. Ta có thể dùng riêng Although hoặc riêng But, nhưng nếu dùng cả 2 cùng lúc thì sẽ bị lặp ý. Vậy câu trên sẽ được sửa thành:

Although it rained, he still went to school.

It rained but he still went to school.

  1. BECAUSE – SO 

Tương tự như mục a, cặp từ “Vì… nên …” trong tiếng Việt cũng dễ bị nhầm thành “Because … so…”

Ví dụ:

Bởi vì trời mưa nên tôi nghỉ học.

 Because it rained so I didn’t go to school.

Chỉ từ Because, hoặc chỉ từ So cũng đã đủ nghĩa cả cặp từ “Vì… nên …” => chỉ được dùng 1 trong 2 từ Because/So, không được dùng cùng lúc.

Câu trên sẽ được sửa thành:

Because it rained, I didn’t go to school.

It rained so I didn’t go to school.

3. Lỗi sai về thừa từ ảnh hưởng đến nghĩa của câu

Khi viết văn Tiếng Việt, các bạn thường có xu hướng lặp từ hoặc viết thật nhiều từ đồng nghĩa với nhau để kéo dài câu văn cũng như bài văn. Chẳng hạn:

Bên cạnh đó, nó cũng giúp anh ấy thân thiết hơn với bạn bè.

Nếu dịch sang Tiếng Anh, ta sẽ có câu:

In addition, it also helps him get closer to his friends.

Tuy nhiên Tiếng Anh lại không như vậy. Câu bên trên đã bị mắc lỗi lặp từ vì cả “In addition” và “also” đều mang nghĩa là “cũng”. Vì vậy, chỉ nên dùng một từ mà thôi. Câu trên sẽ có hai cách sửa:

In addition, it helps him get closer to his friends.

Hoặc:

It also helps him get closer to his friends.

Tương tự như vậy:

This is a difficult issue; we need more conversation to talk about it. (Đây là một vấn đề khó nhằn, chúng ta cần nhiều cuộc hội thoại về nó hơn.)

Câu này về ngữ pháp thì không sai, nhưng về nghĩa thì chưa được logic. Bản chất từ “conversation” (cuộc hội thoại) đã bao gồm nghĩa “talk” (nói chuyện) rồi. Vì vậy, ví dụ trên bị thừa từ “talk”. Câu trên sẽ được sửa thành:

This is a difficult issue; we need more conversation about it.