Grammar | IZONE

4 ĐIỀU CẦN NẮM CHẮC ĐỂ KHÔNG NHẦM LẪN GIỮA “WOULD” VÀ USED TO”

Chắc hẳn các bạn cũng đã rất quen thuộc với cấu trúc “used to” dùng để chỉ các hành động hoặc trạng thái thường xảy ra, lặp lại trong quá khứ, ví dụ:

“When I was a student, we used to watch movies after class on a Friday.”

Tuy nhiên, bạn có biết rằng: cấu trúc “used to” phía trên hoàn toàn có thể được thay thế bằng từ “would”:

“When I was a student, we would often watch movies after class on a Friday.”

Có thể nh nhiều bạn sẽ thấy khá lạ lẫm với cách dùng này của “would’, vì từ trước đến nay “would” hay được biết đến là dạng quá khứ của “will”, chẳng hạn như:

“He told me that he would come to the party but he didn’t.”

Nhưng trong ví dụ; “we would often watch movies” phía trên, thì từ “would” này lại dùng để chỉ chỉ một hành động thường xảy ra, lặp lại trong quá khứ. (Câu trên tiếng Việt là: “Khi tôi còn là một học sinh, tôi thường xem phim sau giờ học vào các ngày thứ Sáu”)

Vậy thì 2 cấu trúc “would” và “used to” này khác nhau như thế nào, nắm vững 4 điều dưới đây, bạn sẽ không còn băn khoăn mỗi khi sử dụng “would” và “used to” nữa:

1. “Used to” có thể dùng để chỉ trạng thái, trong khi “would” thì KHÔNG!

Đây chính là điểm khác biệt cơ bản nhất giữa “used to” và “would”. Hãy so sánh điểm khác biệt về định nghĩa giữa 2 cấu trúc nhé:

  Used to Would
Cách dùng các hành động thường xảy ra, lặp lại trong quá khứ hay các trạng thái (state) ở trong quá khứ. các hành động thường xảy ra, lặp lại trong quá khứ.
Ví dụ I used to be a teacher -> câu đúng I would be a teacher -> câu sai

Kết luận:

Như vậy, cả “would” và “used to” đều có điểm chung là: nói về các hành động thường xảy ra, lặp lại trong quá khứ.Tuy nhiên, điều mà “used to” làm được nhưng “would” thì không là: nói về các trạng thái trong quá khứ.

Vì vậy, các stative verb (động từ chỉ trạng thái) như be, feel, understand, … thường sẽ chỉ dùng với “used to”.

“I used to be a teacher” -> NOT “I would be a teacher” (Nghĩa hoàn toàn khác: “Tôi sẽ trở thành một giáo viên)

2. “Would” gần như luôn luôn sử dụng ở dạng khẳng định (positive form), còn used to thì có thể sử dụng ở cả 2 dạng khẳng định (positive form) và phủ định (negative form).

Đối với ý nghĩa đang được đề cập trong bài viết này, “would” sẽ không xuất hiện trong dạng phủ định. Tuy nhiên, “used to” thì hoàn toàn có thể.

Ví dụ: I didn’t use to like broccoli when I was younger, but I love it now.

It didn’t use to be so crowded in the shops as it is nowadays.

3. Thường sẽ luôn có một mốc thời gian trong quá khứ (past time frame) xuất hiện trước “would”.

Để tránh việc người nghe hiểu nhầm “would” với cách dùng là quá khứ của “will”, trong những câu sử dụng “would” để nói về một hành động lặp đi lặp lại thường xuất hiện các thông tin về thời gian trong quá khứ.

Ví dụ: When I was a child, I would watch cartoons with my dad in the mornings.

When I was a student, I would read books in the library every Friday.

Tuy nhiên, “used to” lại linh hoạt hơn khi có thể được sử dụng khi mốc thời gian được đặt ở cuối câu, hoặc thậm chí không cần, người nghe vẫn có thể hiểu đây là một hành động trong quá khứ.

Ví dụ: I used to read books in the library every Friday when I was a student.

hoặc: I used to have a dog.

4. “Used to” dễ sử dụng hơn “would”.

Qua 3 phần nêu trên, các bạn cũng đã nhận ra một điều là việc dùng “would” bị bó buộc hơn, và “used to” sẽ được sử dụng rộng rãi hơn. Tuy nhiên, về văn phong thì “would” có hơi nhỉnh hơn “used to” về độ trang trọng, và thường cũng thường được sử dụng trong sách truyện hơn (Theo https://learnenglish.britishcouncil.org/).

Bài tập ứng dụng:

(1) When I was a child I _____ like orange juice

(2) When the weather was bad, I _____ stay home and read comic books

(3) Before high school, I _____ (not) run an hour before breakfast. But now I do it every day

(4) Every summer vacation, I _____ go swimming and fishing in my hometown.

(5) Before I moved to Hanoi to study, I _____ (live) in my hometown with my parents

Điểm số của bạn là % – đúng / câu