Reading 4.5 - 6.0 | IZONE

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 19 – Systems compared: the US and the UK

Trong bài học này, chúng mình hãy cùng tìm hiểu những từ vựng academic thường xuất hiện trong bối cảnh liên quan đến những trường cao đẳng, đại học và sự khác biệt của chúng khi được dùng ở những quốc gia khác nhau nhé!

Terms with different meanings in US and UK university systems

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

(Nguồn: Cambridge Academic Vocabulary in use)

Different US terms

Sau khi học các từ vựng trên, các bạn hãy làm thử bài tập dưới đây nhé!

Bài 1: Nhìn vào các câu thoại dưới đây và đoán xem là người Mỹ hay người Anh đang nói:

1. Only faculty can eat here.

2. All professors use the same rubric for grading term papers

3. I went to school at Millintown, where I got my masters and PhD.

4. My department is within the Faculty of Engineering

5. The rubric required students to answer all three questions on the exam paper

Bài 2: Hãy sắp xếp cấp bậc học sinh theo thứ tự từ bé đến lớn (1-5)

A. Graduate student
B. Junior
C. Freshman
D. Senior
E. Sophomore

Bài 3: Những câu sau đúng hay sai?

1.An advisor is someone who helps American students with their emotional problems
2.Finals means a student’s last semester at university or college.
3.A PhD committee is a group of graduate students

Điểm số của bạn là % – đúng / câu