IELTS Reading | IZONE

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 36 – Talking about points of view

Dưới đây là những từ định lượng không chỉ quan trọng đối với phần thi IELTS Reading mà còn cực kỳ hữu dụng trong phần thi IELTS Writing Task 2. Các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhé.

COURSE DESCRIPTION (MÔ TẢ KHÓA HỌC)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

A. Bình luận về quan điểm của người khác

B. Những cụm từ đưa ra ý kiến

Các bạn hãy nhìn lại toàn cảnh bài đọc nhé: (cho nội dung full vào thẻ Spoiler)
Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

C. Bài tập

Bài tập 1: Chuyển những từ in đậm sau thành từ có nghĩa trái ngược

1. The views she expressed were totally rational.

2. The committee seemed to be biased against applications from younger people.

3. The book is an objective account of life in a small town in the 1920s.

4. The club rules were prejudiced in favour of children.

5. The President’s daughter was quite mature for her age.

6. He has rather radical views about marriage.

7. Her views on education are rather radical. (dùng từ khác với câu 6)

8. Supreme Court judges always act in a biased way.

Bài tập 2: Sử dụng những từ trong ô dưới ở dạng thích hợp để hoàn thành câu.

1. The principles of Asian and European are very similar.
2. People tend a more conservative stance as they get older.
3. She has always the view that primary education should not start before the age of seven.
4. Many people have objections to investing in companies which support corrupt regimes.
5. Some employers still have a deep- prejudice against employing older people, and many older people such prejudice when they apply for jobs.
6. The government seems to have its position recently.

Bài tập 3: Viết lại câu với từ cho sẵn trong ngoặc

1. The people of the area have some unusual views about nature. (HOLD)

2. Most young people seem not to like the proposals on student fees. (OBJECTIONS)

3. Examiners tend to prefer candidates with clear handwriting. (BIASED)

4. Girls look at their careers in a different way from their mothers. (STANDPOINT)

5. Let us now discuss the principles behind this approach. (UNDERLYING)

Điểm số của bạn là % – đúng / câu