Reading 4.5 - 6.0 | IZONE

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 16 – Fixed expression

Nếu các bạn để ý kỹ khi học tiếng Anh thì sẽ thấy một điều rằng, có rất nhiều những cụm từ trong tiếng Anh luôn đi cùng với nhau. Những cụm từ này được gọi là những cụm từ cố định. Các cụm từ này được sử dụng phổ biến bởi người bản ngữ không chỉ trong ngữ cảnh hàng ngày, mà còn trong các ngữ cảnh học thuật. Dưới đây là những cụm từ cố định phổ biến trong các bài Ielts Reading. Các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các cụm từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhé.

COURSE DESCRIPTION (MÔ TẢ KHÓA HỌC)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

A. Những cụm từ chỉ số lượng, lượng và trình độ

B. Những từ chỉ sự tổng quát và xác định

C. Các từ liên kết các luận điểm và lập luận

D. Bài tập

Bài tập 1: Chọn các từ trong bảng sau để điền vào chỗ trống

a great deal of / a wide range of / to some extent / in a variety of way / in excess of

You have had a very good term (1) .You have done (2) work and have also taken part in (3) social activities. Your sporting activities may have interfered with your studies (4) but you still managed to write (5) 5000 words for your end-of-term assignment, which I am pleased to report, was of a high standard.

Bài tập 2: Tìm các từ không thuộc cùng nhóm

  1. in general, by means of which, as a rule, on the whole
  2. as regards X, as far as X is concerned, with the exception of X, with respect to X
  3. as a whole, in addition to, for the most part, in general

1
2
3

Bài tập 3: Chọn đáp án đúng A, B,C

1. …………..our discussion, I’d like to focus on the US context.

2. There is some evidence of an improvement in the economy but,………….,there is unlikely to be much change before next year.

3. I’d like to consider education…………industry.

4. I’m not sure……….you agree with Qian’s theory.

5. We will now discuss the development of the Surrealist Movement…………

Điểm số của bạn là % – đúng / câu