Reading 4.5 - 6.0 | IZONE

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 5 – Key adverbs

Dưới đây là những trạng từ cực kỳ phổ biến trong các bài đọc IELTS Reading, các bạn hãy làm quen và nắm thật chắc các từ này để việc đọc tiếng Anh trở nên dễ dàng thoải mái hơn nhé.

COURSE DESCRIPTION (MÔ TẢ KHÓA HỌC)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

A. Adverbs that compare (Các trạng từ so sánh)

B. Adverbs that relate to numbers or time (Các trạng từ liên quan đến con số hoặc thời gian)

C. Adverbs that relate to how things are stated (Các trạng từ liên quan đến các sự việc được trình bày)

D. Adverbs that restrict or limit (các trạng từ giới hạn)

Các bạn hãy nhìn lại toàn cảnh bài đọc nhé: (cho nội dung full vào thẻ Spoiler). Sau khi đã hiểu rõ bài đọc, bạn hãy thử sức với bài tập sau nhé!

E. Bài tập

Bài tập 1: Chọn các trạng từ phù hợp từ các lựa chọn

What you are saying is essentially / merely true. To put it basically / simply, there is specially / basically no significant difference between the two writers’ theories. However, one of them writes in a simply / precisely dreadful style while the other has eventually /possibly a more impressive style than any other contemporary scientist.

Bài tập 2: Thay đổi các câu có sử dụng trạng từ với ý nghĩa đối lập với những trạng từ được in đậm

1 There were roughly 350 people living in the village in 1958.

2 Parents seldom complained that the school authorities failed to inform them of changes.

3 We investigated the problem and initially found some small errors in the calculations.

4 The temperature was exactly half a degree lower than the average.

5 Singh (1998) is explicitly critical of existing theories of economic growth.

6 Soil erosion is specifically caused by water or wind.

7 Senior citizens almost always use the internet to communicate with one another.

8 The disease is directly linked to environmental factors.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu