Reading 4.5 - 6.0 | IZONE

Common vocabulary in Academic Reading – Unit 8 – Words with several meanings

Đã bao giờ bạn đọc một câu có những từ rất quen thuộc nhưng bạn lại không thể hiểu nghĩa của câu đó chưa? Nếu bạn đã từng, thì Izone xin bật mí với các bạn một trong những nguyên nhân gây ra tình huống này chính là tính đa nghĩa của từ vựng Tiếng Anh. Trong bài viết này, Izone sẽ liệt kê ra những từ vựng đa nghĩa phổ biến và giúp bạn hiểu rõ hơn về nghĩa của những từ này trong ngữ cảnh đời sống hàng ngày và ngữ cảnh học thuật.

COURSE DESCRIPTION (MÔ TẢ KHÓA HỌC)

(Nhấn vào đây để xem hướng dẫn)

Bài tập: Sử dụng các từ trong bảng để hoàn thành câu. Thay đổi dạng từ nếu cần thiết

1. When you are doing research it is sensible to keep good records of all your as it can be difficult to locate sources later.
2. This medical condition is most likely to in fair-skinned people.
3. In first gear the engine makes ten for every of the wheels.
4. Wealth, the theme of the anthology, is general enough to a wide variety of approaches.
5. The of society in Ancient Rome can be said to resemble that of the modern USA.
6. They carried out an experiment to check whether the gold or expanded under a range of different conditions.

Điểm số của bạn là % – đúng / câu