Kỹ năng Skimming và Scanning là gì? Lưu ý và cách dùng trong IELTS Reading

Skimming và Scanning là gì? Lưu ý và cách dùng trong IELTS Reading

Khi làm bài thi IELTS Reading hay trong quá trình luyện thi, việc đọc lướt và tìm kiếm thông tin cụ thể trong bài đọc để hiểu được thông tin để tìm ra câu trả lời là một trong kĩ thuật đem lại nhiều lợi ích cho thí sinh. Kĩ thuật đọc lướt nhanh và dò tìm thông tin (Skimming và Scanning) sẽ được các chuyên gia của IZONE phân tích trong bài viết này. Cùng với đó IZONE sẽ hướng dẫn bạn luyện tập phương pháp này và những lưu ý khi sử dụng để làm bài thi IELTS Reading hiệu quả. Vậy hãy cùng bắt đầu bài viết nhé!

Key takeaways
 • Kỹ thuật Skim được sử dụng để hiểu nhanh các ý tưởng và chủ đề chính của văn bản mà không cần đi sâu vào chi tiết.
 • Kỹ thuật Scan được sử dụng chúng ta cần tìm thông tin cụ thể (như các từ, cụm từ về tên tuổi, ngày tháng, số liệu thống kê,…) mà không cần đọc toàn bộ văn bản.

Skimming and Scanning là gì?

Skimming và Scanning là hai kỹ thuật đọc mà trong đó, người đọc cần di chuyển nhanh mắt qua văn bản được cho để định vị và trích xuất lượng thông tin nhất định mà không cần phải đọc từng từ, từng câu một. 

Skimming là gì?

Kỹ thuật Skim được sử dụng để hiểu nhanh các ý tưởng và chủ đề chính của văn bản mà không cần đi sâu vào chi tiết. 

Scanning là gì?

Kỹ thuật Scan được sử dụng chúng ta cần tìm thông tin cụ thể (như các từ, cụm từ về tên tuổi, ngày tháng, số liệu thống kê,…) mà không cần đọc toàn bộ văn bản.  Mục đích khi sử dụng 2 kỹ thuật Skimming và Scanning

Vai trò của Skimming và Scanning trong IELTS Reading

Cả Skimming và Scanning đều là những kỹ năng hữu ích trong bài thi IELTS Reading, bởi trong bài thi, thí sinh sẽ phải hoàn thành 40 câu hỏi trong thời gian là 60 phút. Hơn nữa, độ dài của 3 văn bản từ 900 đến 1000 từ. Do vậy, bạn nên kết hợp hai kỹ năng này trong quá trình làm bài đọc để tiết kiệm thời gian và tối ưu hóa câu trả lời chính xác trong lượng thời gian rất hạn chế.  Kỹ thuật Skimming sẽ đặc biệt hữu ích trong khi bạn mới bắt đầu bước làm bài, cần nhanh chóng xem qua các đoạn văn để nắm bắt các ý chính, chủ đề và cấu trúc tổng thể. Ngoài ra, bạn cũng có thể nắm bắt được từng đoạn văn đang nói đến chủ đề và nội dung gì, hỗ trợ bạn trả lời các dạng bài tập về main idea của văn bản.  Kỹ thuật Scanning giúp bạn xác định các thông tin cụ thể trong bài một cách nhanh chóng và chính xác, tiết kiệm thời gian và đảm bảo cho bạn có thể trả lời các câu hỏi một cách hiệu quả.  Các dạng bài có thể áp dụng kĩ thuật Skimming và Scanning bao gồm: 

Skimming Scanning
 • Matching Headings (nối tiêu đề với main idea tương ứng)
 • Summary Completion (điền từ vào phần tóm tắt)
 • Note Sentence completion (điền từ vào chỗ trống để hoàn thành câu)
 • Diagram/Flowchart/Table completion (điền từ để hoàn thành bảng biểu)
 • True/ False/ Not given; Yes/ No/ Not given
 • Multiple Choice Questions/List of options (chọn đáp án đúng)

Mặt khác, khi luyện tập cho bài thi Reading hay những văn bản khác (bài nghiên cứu, tác phẩm văn học,…), bạn vẫn nên dành nhiều thời gian hơn để hiểu rõ các thông tin chi tiết cũng như ý chính của các văn bản.  Việc luyện tập nghiêm túc này cũng sẽ giúp bạn nâng cao cảm quan về ngôn ngữ, đặc biệt là văn phong học thuật, trang trọng, từ đó gián tiếp cải thiện điểm số IELTS Reading của bạn. 

Các bước ứng dụng Skimming và Scanning trong IELTS Reading

Skimming Scanning
 1. Đọc nhanh hướng dẫn cho từng phần để hiểu loại thông tin đang tìm kiếm
 2. Tập trung vào các tiêu đề, tiêu đề phụ và bất kỳ văn bản in đậm hoặc in nghiêng nào để có cái nhìn tổng quan về các ý chính
 3. Đọc phần mở đầu và kết luận của mỗi đoạn văn
 4. Ghi lại hoặc nhẩm trong đầu những từ khóa, cụm từ liên quan đến chủ đề chính.
 1. Lướt nhanh qua các câu hỏi liên quan đến đoạn văn
 2. Quét đoạn văn để tìm các từ khóa hoặc cụm từ cụ thể được đề cập trong câu hỏi Lưu ý: các từ và cụm từ trong câu hỏi phần lớn sẽ được paraphrase lại so với thông tin trong bài. 
 3. Tập trung vào các câu hoặc đoạn văn có chứa thông tin bạn cần để trả lời các câu hỏi

Lưu ý khi sử dụng kỹ thuật Skimming và Scanning

 • Đối với kỹ thuật Skimming, chúng ta nên đảo mắt như hình minh họa dưới đây, tránh đọc quá kĩ vào từng đoạn và tìm các từ khóa quan trọng như danh từ, động từ hay tính từ. Ngoài ra, nên bỏ qua các từ không giúp bạn xác định nội dung chính trong câu như mạo từ (a/an/the) hay giới từ (in/of/…).

Những lưu ý khi sử dụng kỹ thuật Skimming và Scanning

 • Đối với kỹ thuật Scanning, mắt bạn di chuyển nhanh chóng và tập trung theo hướng nhất định. Mục tiêu của kỹ thuật này là để giúp chúng ta xác định thông tin cụ thể một cách nhanh chóng bằng cách chủ động tìm kiếm thông tin một cách có chủ đích, thay vì đọc hiểu nội dung toàn đoạn. 

Lưu ý khi sử dụng kỹ thuật Skimming and Scanning

Bài tập ứng dụng Skimming và Scanning

Bài tập Skimming

The reading passage below has 5 sections A – E. Choose the correct headings for sections A-E from the list of numbered headings below. List of Headings

i           The science of marriage ii          The importance of honest communication iii         The power of thought iv         The likelihood of marrying again v          Technological advances vi         The benefits of avoiding arguments vii        The real predictor for a lasting marriage viii       The consequences of early dissatisfaction

Section A        ____________ Section B        ____________ Section C        ____________ Section D        ____________ Section E        ____________

Section A  Marriage is a much-researched topic, and the way married couples communicate in particular as been the subject of many studies. These days, research into marriage often involves hours of recordings, followed by a thorough analysis of data with the help of modern software applications.
Section B  One such study analysed give years’ worth of data, obtained from 750 participating couples. At the start of the study, participants who felt they were in a harmonious relationship reported having happy marriages. In other words, low levels of conflict corresponded to a perceived higher degree of happiness. At the end of the five-year period, however, many couples had separated or had started divorce proceedings. The outcome of this study suggests that keeping the peace rather than talking about problems and working through them can have harmful effects on a relationship.
Section C  In a more recent, larger scale study, people were observed over a fifteen-year period. The researchers recorded the timings of marriages, divorces and remarriages and discovered patterns that helped them estimate how likely divorce was. If participants admitted the possibility of divorce to themselves during the five years of the study, the probability of it actually happening was ten times greater than for those couples who had not thought about it at all. Clearly, once the idea of divorce is in somebody’s mind, they are more likely to act on it.
Section D  Yet another piece of research confirms that the way men and women feel at the beginning of their marriage makes a difference to its eventual outcome. Those who feel disappointed, perhaps because marriage itself is different from their expectations, or because their lifestyle is not what they had envisaged, are more likely to divorce.
Section E  Having said that, relationships are complex and their development is the result of many different influences. The end of a marriage is unlikely to be brought about by one particular factor, and is more probably the result of a combination of small incidents that add up over time. It is also worth bearing in mind that in most countries it is the minority of marriages that fail. No one can truthfully claim that their marriage is happy or perfect all the time, but the fact remains that most married people stay together for life. The secret of a happy marriage, it seems, lies where most people have always thought it does: in the effort made on a daily basis by both partners to treat each other with consideration and courtesy, and to cheerfully accept each other’s faults as well as their good qualities.

Bài tập Scanning

DEFORESTATION AND DESERTIFICATION

 1. The Sahel zone lies between the Sahara desert and the fertile savannahs of northern Nigeria and southern Sudan. The word sahel comes from Arabic and means marginal or transitional, and this is a good description of these semi-arid lands, which occupy much of the West African countries of Mali, Mauritania, Niger, and Chad.
 2. Unfortunately, over the last century the Sahara desert has steadily crept southwards eating into once productive Sahel lands. United Nations surveys show that over 70 per cent of the dry land in agricultural use in Africa has deteriorated over the last 30 years. Droughts have become more prolonged and more severe, the most recent lasting over twenty years in parts of the Sahel region. The same process of desertification is taking place across southern Africa as the Kalahari desert advances into Botswana and parts of South Africa.
 3. One of the major causes of this desert advance is poor agricultural land use, driven by the pressures of increasing population. Overgrazing -keeping too many farm animals on the land-means that grasses and other plants cannot recover, and scarce water supplies are exhausted. Overcultivation-trying to grow too many crops on poor land-results in the soil becoming even less fertile and drier, and beginning to break up. Soil erosion follows, and the land turns into desert.
 4. Another cause of desertification is loss of tree cover. Trees are cut down for use as fuel and to clear land for agricultural use. Tree roots help to bind the soil together, to conserve moisture, and to provide a habitat for other plants and animals. When trees are cut down, the soil begins to dry and loosen, wind and rain erosion increase, other plant species die, and eventually the fertile topsoil may be almost entirely lost, leaving only bare rock and dust.
 5. The effects of loss of topsoil and increased drought are irreversible. They are, however, preventable. Careful conservation of tree cover and sustainable agricultural land use have been shown to halt deterioration of soils and lessen the effects of shortage of rainfall. One project in Kita in south-west Mali funded by the UNDP has involved local communities in sustainable management of forest, while at the same time providing a viable agricultural economy based on the production of soaps, bee-keeping, and marketing shea nuts. This may be a model for similar projects in other West African countries.

Read sentences 1-6 and decide whether the missing words are adjectives or nouns. Choose NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

 1. The climate of the Sahel is described as ___________
 2. In some areas of the Sahel, there has been no rainfall for more than  ___________
 3. Desertification is caused by overgrazing, but this in turn is due to the pressure from ___________
 4. When trees are cut down, the soil is affected, which leads to the death of the surrounding  ___________
 5. The consequences of the loss of topsoil cannot be reversed, but they are ______
 6. Looking after trees reduces the consequences of a lack of  ___________

Đáp án bài tập

1) i

2) ii

3) iii

4) viii

5) vii

6) semi-arid (adj)

7) 20 years (n)

8) increasing population (n)

9) plant species (n)

10) preventable (adj)

11) rainfall (n)

Nếu như các bạn có nhu cầu luyện tập thêm, các bạn có thể tải tài liệu ielts skimming and scanning exercises pdf do IZONE tổng hợp nhé. 

Đầu tiên, “Skim” và “Scan” có nghĩa là gì? Đơn giản thôi, chúng ta hãy cùng tra từ điển Oxford để cùng check nhé.

Skim: /skɪm/:  to read something quickly in order to find a particular point or the main points 

=> Như vậy, Skimming có nghĩa là bạn sẽ đọc toàn bộ đoạn văn đó một cách nhanh chóng, không cần đọc và hiểu nghĩa của tất cả các từ nhưng cần hiểu được ý chính hoặc mục đích muốn nói đến của đoạn văn này.

Scan: /skæn/: to look through a text quickly in order to find a piece of information that you want or to get a general idea of what the text contains

=> Như vậy, Scanning nghĩa là bạn sẽ đọc qua nhanh 1 đoạn văn để tìm từ, cụm từ cần thiết (ví dụ: tên, ngày tháng…)

Khi làm bài tập dạng này chúng ta cần thực hiện theo các bước như sau:

Chúc các bạn thành công!