Phân biệt false và not given – Để không nhầm lẫn khi làm bài

Dạng bài “huyền thoại” True/False/Not Given chưa bao giờ hết thử thách các thí sinh thi IELTS bởi dạng bài này rất dễ bị sai. Đặc biệt, việc khó phân biệt false và not given là lý do hàng đầu khiến bạn hay mất điểm. Vì vậy, IZONE sẽ hướng dẫn bạn phân biệt false và not given trong bài viết này.

False trong bài thi IELTS là gì?

Trong các đề thi IELTS, ta sẽ chọn False khi câu nhận định ở đề bài trái ngược với thông tin có trong bài. Một mẹo nhỏ để chắc chắn phân biệt được câu nhận định đó là đúng hay sai là bạn phải sửa được lỗi sai đó theo đúng nội dung trong bài học.

Phân biệt false và not given

Ví dụ:

STTThông tin trong bài đọcCâu nhận địnhLỗi sai
1

The origin of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2,000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of scholarly debate even today

(Nguồn gốc của các cuộn giấy ở Biển Chết, được viết cách đây khoảng 2.000 năm, từ năm 150 trước Công nguyên đến năm 70 sau Công nguyên, vẫn là chủ đề tranh luận của các học giả cho đến tận ngày nay)

There is agreement among academics about the origin of the Dead Sea Scrolls

(Có sự nhất trí giữa các học giả về nguồn gốc của các cuộn giấy ở Biển Chết)

“the subject of scholarly debate” có nghĩa trái ngược với “agreement among academics”
2

Marr Samuel then travelled to the United States and unsuccessfully offered scrolls to a number of universities, including Yale

(Marr Samuel sau đó đến Hoa Kỳ và không thành công khi bán các cuộn giấy  cho một số trường đại học, bao gồm cả Yale)

In the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel.

(Vào đầu những năm 1950, một số cơ sở giáo dục ở Hoa Kỳ muốn mua các cuộn giấy từ Mar Samuel)

Câu trong bài đọc có nghĩa Marr Samuel không bán các cuộn giấy cho các trường đại học được. Vì vậy, nó sẽ có ý nghĩa trái ngược với việc các trường đại học có nhu cầu muốn mua

Not given trong bài thi IELTS là gì?

Một câu nhận định được cho là Not Given khi một phần thông tin của câu đó không được nhắc tới trong bài đọc. Một mẹo nhỏ để các thí sinh dễ nhận biết các câu nhận định “not given”.

Phân biệt false và not given

Ví dụ:

Thông tin trong bàiCâu nhận địnhThông tin bị thiếu

In 2017, researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls… Only one more known scroll remains untranslated.

(Vào năm 2017, các nhà nghiên cứu từ Đại học Haifa đã khôi phục và giải mã một trong những cuộn giấy chưa được dịch cuối cùng… Chỉ còn một cuộn giấy đã biết nữa vẫn chưa được dịch.)

Academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll.

(Các học giả tại Đại học Haifa hiện đang nghiên cứu cách giải mã cuộn giấy cuối cùng.)

Thông tin trong bài có nhắc tới việc đại học Haifa đã giải mã một cuộn giấy và còn một cuộn giấy cuối cùng được biết vẫn chưa được dịch. Điều này không đồng nghĩa với việc trường đại học này đang giải mã cuộn giấy cuối cùng đó

Một lỗi sai nữa khi đối diện với các câu hỏi Not given là khi đọc câu nhận định ở đề bài thấy không được nhắc tới trong bài, bạn sẽ nghĩa đó là câu Not given. Tuy nhiên, các câu Not given được thiết kế trong bài thi IELTS chỉ bị khuyết một phần thông tin, chứ không khuyết toàn bộ

Ví dụ minh hoạ:

Thông tin trong bàiCâu nhận địnhNhận xét

The only entire book of the Hebrew Bible preserved among the manuscripts from Qumran is Isaiah

(Cuốn sách hoàn chỉnh duy nhất về Kinh thánh tiếng Do Thái được bảo tồn trong số các bản viết tay từ Qumran là Isaiah)

Most of the books of the Bible written on the scrolls are incomplete.

(Hầu hết các sách Kinh thánh được viết trên các cuộn giấy đều không đầy đủ.)

Câu nhận định này không paraphrase các từ mà diễn đạt bằng một cách khác hoàn toàn. Do đó, nhiều bạn cho rằng đây là câu Not given nhưng thực chất đây lại là câu True

Phân biệt False và Not given

Để phân biệt False và Not given, đó là tìm lỗi sai của câu nhận định mà bạn cho rằng là False và sửa lại lỗi sai đó với thông tin trong bài. Nếu sửa được, đó là câu “False”, còn không, đó là câu nhận định “Not given”. Hãy cùng quay lại với các ví dụ ở trên để xem có thể sửa lại được không nhé

Câu Thông tin trong đề bàiCâu nhận địnhSửa lỗi sai
False

Marr Samuel then travelled to the United States and unsuccessfully offered scrolls to a number of universities, including Yale

(Marr Samuel sau đó đến Hoa Kỳ và không thành công khi bán các cuộn giấy  cho một số trường đại học, bao gồm cả Yale)

In the early 1950s, a number of educational establishments in the US were keen to buy scrolls from Mar Samuel.

(Vào đầu những năm 1950, một số cơ sở giáo dục ở Hoa Kỳ muốn mua các cuộn giấy từ Mar Samuel)

In the early 1950s, a number of educational establishments in the US did not want to buy scrolls from Mar Samuel.
Not given

In 2017, researchers from the University of Haifa restored and deciphered one of the last untranslated scrolls… Only one more known scroll remains untranslated.

(Vào năm 2017, các nhà nghiên cứu từ Đại học Haifa đã khôi phục và giải mã một trong những cuộn giấy chưa được dịch cuối cùng… Chỉ còn một cuộn giấy đã biết nữa vẫn chưa được dịch.)

Academics at the University of Haifa are currently researching how to decipher the final scroll.

(Các học giả tại Đại học Haifa hiện đang nghiên cứu cách giải mã cuộn giấy cuối cùng.)

Không thể sửa được lỗi sai vì không có đủ thông tin

Bài tập true/ false và not given

Bạn hãy thử làm một số câu sau để luyện tập phân biệt false và not given nhé:

CâuThông tin Nhận định
1Under this rule, negotiation precedes militant action.According to this rule, militant action goes before negotiation.
2This regulation has a striking effect on the whole system.The whole system undergoes a slight effect from this.
3This mushroom is one of the biggest recorded in our history.This mushroom is the biggest one in our history.
4Chillies originated in South America and have been eaten for at least 9,500 years.South Americans were the first people to start eating chillies.
5Most students here are worried about the changes in their new university’s curriculum.The adjustments in students’ new university curriculum made all students worried.
6The cork oak itself is an incredible tree. Its bark grows up to 24 cm in thickness…The cork oak has the thickest bark of any tree.
7The purists deplore this development – it is yet another  of the dumbing down.The purists welcome this development unreservedly.

 

  1. FALSE
  2. FALSE
  3. NOT GIVEN
  4. NOT GIVEN
  5. FALSE
  6. NOT GIVEN
  7. FALSE

Mong rằng, với những chia sẻ vừa rồi từ IZONE, bạn có thể “vững tâm” phân biệt False và Not given khi đối diện với dạng bài tập True/False/Not Given. Hãy nhớ ghi lại những tips phân biệt False và Not Given IZONE vừa chỉ nhé!

thuvinalink

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG