IELTS Speaking Part 1 – Topic Shopping – Hướng dẫn chi tiết trả lời câu hỏi

Hôm nay chúng ta hãy cùng xem bài mẫu của cô Khương Như Quỳnh (8.0 IELTS) và phần hướng dẫn cách lên ý tưởng và chọn từ vựng của cô dành cho câu hỏi sau nhé:

Are there many shops where you live?

Sau khi đã xem hướng dẫn chi tiết, các bạn hãy xem toàn bộ câu trả lời nhé:

Yes, I live in the heart of a large city where streets are lined up with stores. The beauty of it is that everything I need is just within walking distance, which is a great time-saver. But this convenience comes with a hidden cost. I can be lured by promotion banners on every corner and make impulsive buying decisions that hurt my budget.

admin

Báo cáo lỗi
Lịch khai giảng Icon
LỊCH KHAI GIẢNG